Past Simple – budowa i zastosowanie

Maj 23, 2017 Agata Pruszyńska

Ostatnio zakończyliśmy serię czasów teraźniejszych (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous) i dzisiaj przechodzimy do czasów przeszłych rozpoczynając od omówienia budowy i zastosowania oraz okoliczników czasu Past Simple, czyli czasu przeszłego prostego.

 

Nauka angielskiego - blog - angielski gramatyka - Past Simple

 

Budowa czasu Past Simple

Zdania twierdzące w czasie Past Simple tworzymy w prosty sposób, dodając do czasownika końcówkę ‘-ed’. Ta zasada dotyczy czasowników regularnych. W przypadku czasowników nieregularnych stosujemy drugą formę z tabeli czasowników nieregularnych (forma past simple).

Czasowniki regularne                                                     Czasowniki nieregularne

Osoba      czasownik z ‘-ed’                                              Osoba      czasownik w II formie

I               played                                                              I               wrote (write)
You          talked                                                               You          made (make)
She          picked up                                                         She          kept (keep)
He            closed                                                              He           lost (lose)
It              stopped                                                            It             said (say)
We            listened                                                           We           forgot (forget)
You           smiled                                                             You          drove (drive)
They         arrived                                                             They        sold (sell)

 

Pytania w czasie Past Simple tworzymy przez użycie operatora DID, który występuje na początku pytania. Operator DID powoduje powrót czasownika nieregularnego w II formie lub regularnego z końcówką ‘-ed’ do formy podstawowej (bezokolicznika). Na pytania możemy odpowiadać stosując krótkie odpowiedzi – Yes, I did./No, I didn’t.

Operator     osoba     bezokolicznik         dopełnienie

Did              you         work                       late yesterday?            =>     Yes, I did./No, I didn’t.
Did              she         see                          that violent film?        =>     Yes, she did./No, she didn’t.
Did              they        get married            last month?                 =>     Yes, they did./No, they didn’t.
Did              we          talk about               their engagement?     =>     Yes, we did./No, we didn’t.

 

Przeczenia w czasie Past Simple tworzymy z wykorzystaniem operatora DID i słówka ‘not’. Użycie operatora DID w przeczeniu, tak samo jak w pytaniu, powoduje powrót czasownika nieregularnego w II formie oraz czasownika regularnego z końcówką ‘-ed’ do formy podstawowej (bezokolicznika).

I did not (= didn’t) work late yesterday.
She did not (= didn’t) see that violent film.
They did not (= didn’t) get married last month.
We did not (= didn’t) talk about their engagement.

 

 

Czasownik ‘być’ w czasie Past Simple

Tworząc zdania twierdzące z czasownikiem ‘być’ w czasie Past Simple korzystamy z następującej odmiany:

I was          ≠      I was not (= wasn’t)                               We were      ≠      We were not (= weren’t)
You were   ≠       You were not (= weren’t)                      You were      ≠      You were not (= weren’t)
She was     ≠      She was not (= wasn’t)                          They were    ≠     They were not (= weren’t)
He was       ≠      He was not (= wasn’t)
It was         ≠      It was not (= wasn’t)

 

Pytania z czasownikiem ‘być’ w czasie przeszłym tworzymy przez inwersję, czyli zamianę miejscami osoby z odmienioną cząstką czasownika ‘być’. Możemy na nie odpowiadać stosując krótkie odpowiedzi – Yes, I was./No, I wasn’t.

Were you at the cinema yesterday?                           =>        Yes, I was.         or      No, I wasn’t.
Was she your teacher when you were at school?      =>        Yes, she was.     or      No, she wasn’t.
Were they married when you met them?                   =>        Yes, they were.  or     No, they weren’t.
Were we late last night?                                            =>         Yes, we were.    or     No, we weren’t.

 

 

Zastosowanie czasu Past Simple

Czas Past Simple stosujemy, gdy:

 1. mówimy o rzeczach, które wydarzyły się w przeszłości i się zakończyły:

He died when he was very young.
Kochanowski wrote many poems.

 

 1. opowiadamy o przeszłych zdarzeniach po sobie następujących (np. w opowiadaniu, historyjce, relacji itd.):

I went to the kitchen, ate my dinner and went out with my friends.
He got very angry, slammed the door and ran away.

 

 1. mówimy o zdarzeniach, które powtarzały się w przeszłości:

As a child, I wrote a lot of letters in my free time.
When I lived in Boston, I went to a park every Sunday.

 

Okoliczniki czasu Past Simple

 • yesterday (wczoraj), last night/week/month/year (zeszłej nocy/tygodnia/miesiąca/roku),
  2 weeks ago (2 tygodnie temu), a month ago (miesiąc temu), when I was six (kiedy miałem 6 lat), in 1990 (w 1990).

 

Więcej na temat innych czasów i zagadnień gramatycznych znajdziesz w zakładce Angielski gramatyka.

O mnie

Jestem lektorem i tłumaczem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane