Druga powtórka przed maturą z angielskiego – jak napisać e-mail?

Maj 3, 2017 Agata Pruszyńska

Do tegorocznej matury z angielskiego pozostało jeszcze 5 dni. Ostatnio, w naszej pierwszej powtórce przed maturą powtarzaliśmy przyimki i wyrażenia przyimkowe, które mogą pojawić się w arkuszu maturalnym. Dzisiaj przyszedł czas na wypowiedź pisemną, za którą na maturze podstawowej z angielskiego możecie zgarnąć aż 10 punktów, co daje 20% wszystkich punktów! Myślę, że warto postarać się o te punkty, dlatego dzisiaj przypominamy jak napisać poprawnie e-mail i z jakich gotowych wyrażeń warto w nim skorzystać.

Oprócz samodzielnej nauki do matury polecam również skorzystanie z profesjonalnego kursu maturalnego angielskiego online.

 

Struktura listu nieformalnego

E-mail, czyli list nieformalny jest najczęściej występującą wypowiedzią pisemną na maturze podstawowej z języka angielskiego. Przeglądając arkusze maturalne z ubiegłych lat nie natknęłam się na innego typu zadanie pisemne. E-mail piszemy zazwyczaj do koleżanki lub kolegi z Wielkiej Brytanii. W poleceniu zawarte są 4 kwestie, które musimy poruszyć w naszym liście. Jest to list prywatny, dlatego możemy stosować styl nieformalny, czyli wyrażenia potoczne, skrócone formy czasowników (she’s, I’ve been, I’ll, we’d) oraz idiomy. Pisząc e-mail pamiętajmy o limicie słów – od 80 do 130 słów.

Aby lepiej pokazać, jak to wygląda w praktyce, posłużę się zadaniem z zeszłorocznej matury. Sytuacja przedstawiona w poleceniu to wyjazd zagraniczny do szkoły partnerskiej. Piszemy e-mail do naszej koleżanki z Wielkiej Brytanii, w którym mamy zawrzeć:

 

 1. opis występu artystycznego przygotowanego na tę okazję,

 2. obawy związane z występem,

 3. informację o kupionych rzeczach na wyjazd,

 4. informację o tym, jak zamierzamy spędzić nasz czas wolny w Anglii.

 

Początek listu, czyli wstęp mamy już napisany w zadaniu. Możemy do niego dołożyć jedno zdanie od siebie, w którym np. przeprosimy, że tak dawno nie pisaliśmy:

’I’m sorry I haven’t written for such a long time but I’ve been very busy recently.’

lub poprosimy koleżankę, żeby napisała, co u niej słychać:

’I hope you’re doing great. You have to tell me how your schoolmates and family are!’

Wstęp powinien być krótki i zwięzły, więc jedno dodatkowe zdanie z wymienionych powyżej z pewnością wystarczy.

 

Rozwiniecie listu może składać się z jednego akapitu lub kilku, gdy każdą kwestię opiszemy w osobnym, króciutkim akapicie. Pierwsze dwie kwestie możemy opisać używając czasu Present Simple, ponieważ dotyczą opisu wydarzenia oraz odczuć związanych z występem. Trzecia kwestia dotyczy zakupionych wcześniej rzeczy na wyjazd, dlatego tutaj odpowiednim czasem będzie czas Past Simple. Ostatni element rozwinięcia dotyczy przyszłości i naszych planów, co do spędzania wolnego czasu w Wielkiej Brytanii, dlatego użyteczny będzie czas Present Continuous lub struktura ’be going to’ (do wcześniej zaplanowanych aktywności) oraz czas Future Simple (do rzeczy, które być może będziemy robić w Anglii – ’Maybe I will visit Madame Tussauds, but I’m not sure of it’.

 

Zakończenie listu jest krótkie i składa się z jednego lub dwóch zdań oraz zwrotu grzecznościowego i podpisu XYZ. Przykładowo może to być:

’That’s all my news. Please drop me a line.

Best regards,
XYZ’

 

Przydatne zwroty

POCZĄTEK LISTU

Thank you very much for your last letter.

Dziękuję bardzo za Twój ostatni list.

I’m sorry I haven’t written for such a long time but I’ve been very busy recently.

Przepraszam, że tak długo nie pisałam, ale ostatnio byłam bardzo zajęta.

How are you doing?

Co u Ciebie słychać?

It was a pleasant surprise to hear from you again.

Twój list był dla mnie miłą niespodzianką.

ROZWINIĘCIE LISTU

I’d love to go to ….

Bardzo chciałabym pojechać do ….

I would like you to come to Poland.

Chciałabym, żebyś przyjechała do Polski.

It’s great to live/be in England.

Wspaniale jest mieszkać/być w Anglii.

If you have free time, please come to our show/performance/concert.

Jeśli masz wolny czas, to przyjdź proszę na nasz pokaz/występ/koncert.

You won’t believe it, but ….

Nie uwierzysz, ale …

I’m going to prepare/visit …

Zamierzam przygotować/zwiedzić …

They’re interested in running/cooking/drawing.

Oni interesują się bieganiem/gotowaniem/rysowaniem.

I would really recommend this course/trip/classes to you.

Naprawdę poleciałabym Ci ten kurs/wycieczkę/zajęcia.

Could you tell me what I should do?

Czy możesz mi powiedzieć, co powinnam zrobić?

ZAKOŃCZENIE LISTU

That’s all my news. Please drop me a line.

To już wszystkie wieści. Proszę napisz do mnie.

That’s all for now. I’m  waiting for your letter.

To wszystko na dziś. Czekam na Twój list.

Give my regards to your parents.

Pozdrów swoich rodziców ode mnie.

ZWROT GRZECZNOŚCIOWY

Best regards/Best wishes,

Serdecznie pozdrawiam

Hugs and kisses,

Uściski i buziaczki

All the best,

Wszystkiego dobrego

 

 

Pisząc e-mail koniecznie pamiętaj o:

– poruszeniu wszystkich 4 kwestii zawartych w poleceniu,

– zachowaniu odpowiedniej struktury listu (podział na akapity – wstęp, rozwinięcie, zakończenie) i formy listu (używanie języka nieformalnego, czyli skróconych form, idiomów, wyrażeń potocznych),

– odpowiednich formach grzecznościowych i zwrotach na początku i na końcu listu,

– zachowaniu limitu słów (od 80 – 130 słów),

– prawidłowym użyciu czasów gramatycznych – możemy przyjąć zasadę, że do opisów zdarzeń, osób, sytuacji i odczuć używamy czasu Present Simple. Do rzeczy nawiązujących do przeszłości używamy czasu Past Simple, a do przyszłych zamiarów i planów czasu Present Continuous lub struktury ’be going to’.

 

Cała seria wpisów poświęconych powtórkom przed maturą z języka angielskiego jest dostępna pod kategorią – Matura z angielskiego.

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane