Present Simple – zdania twierdzące, pytania i przeczenia

Kwiecień 6, 2017 Agata Pruszyńska

Present Simple, czyli czas teraźniejszy prosty, jest jednym z najczęściej używanych czasów w języku angielskim. Poniżej prezentujemy budowę zdań twierdzących, pytań oraz przeczeń w czasie Present Simple.

 

Nauka angielskiego online - Present Simple - gramatyka angielski

 

Zdania twierdzące:

Zdanie twierdzące w czasie Present Simple składa się z podmiotu, czyli osoby oraz czasownika w formie podstawowej, czyli w bezokoliczniku. Inaczej tworzymy jedynie trzecią osobę liczby pojedynczej, czyli she, he, it. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika dodajemy końcówkę –s lub –es.

 

Osoba (podmiot)                Czasownik (orzeczenie)

I, you, we, they                   + work/play/act
she, he, it                           + works/plays/acts

 

Pytania:

Pytania tworzymy poprzez użycie operatora DO lub DOES, który znajduje się na początku pytania.

Operator DOES jest używany tylko w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Jego użycie powoduje powrót czasownika do formy podstawowej (bezokolicznika), czyli bez końcówki –s lub –es.

 

Operator                  Osoba (podmiot)                 Czasownik (orzeczenie)

Do                           + I, you, we, they                  + work/play/act?
Does                        + she, he, it                          + work/play/act?

 

W pytaniach często używane są zaimki pytające takie jak: where, what, why, when, how much, which, how often, itd. Ich miejsce jest na początku pytania:

 

Zaimek           Operator      Osoba      Czasownik (+ dopełnienie)

Where                do              you        live?
What                  do              you        like eating?
Why                   do               you       want to go there?
When                 does           she        go to the gym?
How much         does           it           cost?
Which colour     do              you        prefer?
How often          does          she        go shopping?

 

Przeczenia:

Przeczenia w czasie Present Simple tworzymy z użyciem operatora i słówka „not”:
DO NOT (= don’t) lub DOES NOT (= doesn’t) dla trzeciej osoby liczby pojedynczej.

Warto pamiętać, że w przeczeniach, tak samo jak w pytaniach, operator DOES powoduje powrót czasownika do formy podstawowej (bezokolicznika).

 

Osoba                                 Operator z przeczeniem                Czasownik (+ dopełnienie)

I, you, we, they                    do not (= don’t)                             like strawberries.
she, he, it                            does not (= doesn’t)                       like strawberries.

 

Więcej na temat innych czasów i zagadnień gramatycznych znajdziesz w zakładce Angielski gramatyka.

O mnie

Jestem lektorem i tłumaczem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

  • Archiwum

    Kategorie wpisów

    Zapisz się na newsletter

    Najczęściej czytane