Present Perfect – budowa i zastosowanie

Maj 15, 2017 Agata Pruszyńska

Czas Present Perfect należy do grupy czasów teraźniejszych, ale jest używany wtedy, gdy mamy równocześnie pewne nawiązanie do przeszłości. Czas jest często używany w codziennej komunikacji. W dzisiejszym wpisie przedstawimy budowę czasu Present Perfect, jego zastosowanie oraz najbardziej charakterystyczne dla tego czasu okoliczniki czasu. Jeżeli interesują Cię inne czasy gramatyczne, to zapraszam do zakładki Angielski gramatyka.

 

Nauka angielskiego online - blog - angielski gramatyka - Present Perfect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa czasu Present Perfect

Zdanie twierdzące w czasie Present Perfect składa się z osoby, odmienionego w czasie teraźniejszym czasownika posiłkowego ‘have’, oraz czasownika nieregularnego odmienionego w III formie (past participle) lub czasownika z końcówką ‘-ed’, jeżeli czasownik jest regularny.

Osoba        ‘have’                            past participle

I                  have  (= I’ve)                taken
You             have (= you’ve)            written
She             has (= she’s)                 tidied
He               has (= he’s)                  drawn
It                 has (= it’s)                    happened
We              have (= we’ve)              gone
You             have (= you’ve)             arrived
They           have (= they’ve)            come

 

Pytania w czasie Present Perfect tworzymy przez inwersję, zamieniając miejscami osobę z czasownikiem posiłkowym ‘have’. Na pytania odpowiadamy stosując krótkie odpowiedzi – Yes, I have/No, I haven’t.

Have you written your novel yet?           =>      Yes, I have.            or            No, I haven’t.
Has he drawn his sketch?                       =>      Yes, he has.           or             No, he hasn’t.
Have you arrived earlier?                       =>       Yes, we have.        or             No, we haven’t.
Have they come to the party?                =>       Yes, they have.      or            No, they haven’t.

 

Przeczenia w czasie Present Perfect tworzymy przez wstawienie słówka ‘not’.

I have not (= haven’t) taken my umbrella.
She has not (= hasn’t) tidied her room.
It has not (= hasn’t) happened.
You have not (= haven’t) gone to Australia.

 

 

Zastosowanie czasu Present Perfect

Używamy czasu Present Perfect do:

 1. informowania o nowych wydarzeniach i wiadomościach, np. w wieczornym wydaniu wiadomości w telewizji:

Oh! I’ve forgotten to do my homework.
There is a big traffic. A car accident has happened.
(from the news) The police have arrested two thieves related to the latest robbery.

 

      2. mówienia o czynnościach lub zdarzeniach, które wydarzyły się w przeszłości, ale ich efekt jest widoczny w teraźniejszości:

‘Where are your glasses?’ ‘I don’t know. I’ve lost them.’ (= I don’t have them now.)
‘Why do you have such a huge bruise on your knee?’  ‘I’ve fallen off a horse.’ (= The bruise is the result of this fall.)

 

 1. mówienia o okresie, który rozpoczął się w przeszłości i trwa aż do teraz, w szczególności z wyrażeniami today/this evening/this month/this year:

She’s drunk three cups of tea today. (The day is not over yet, so she can drink more this day.)
Have you had your exams this year? (This year still continues.)

 

 1. mówienia o rzeczach, które kiedykolwiek robiliśmy lub nie w naszym życiu:

Have you ever been to Japan?
Have you read Shakespeare’s plays?

 

 1. mówienia o rzeczach, które robimy po raz pierwszy w życiu, z użyciem wyrażenia It’s the first time something has happened:

Tina is having a music lesson. It’s her first one. It’s the first time she has learnt music.
I have never driven a car. It’s the first time I’ve driven a car.

 

 

Okoliczniki czasu Present Perfect

 

 • recently (ostatnio), already (właśnie, już), just (właśnie), yet (już), since (od), for (przez), this year/month/week/day (tego roku/miesiąca/tygodnia/dnia)

 • ‘Since’ odnosi się do momentu, w którym dana czynność się rozpoczęła (e.g. since 2015/Wednesday/last year).

 • ‘For’ określa czas, przez który dana czynność trwała (e.g. for three years, for the whole week, for a very long time).

 • ‘Yet’ stosujemy tylko w pytaniach oraz przeczeniach (e.g. Have you finished yet?; No, I haven’t finished yet.)

 

O mnie

Jestem lektorem i tłumaczem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane