Present Continuous – budowa

Kwiecień 24, 2017 Agata Pruszyńska

Present Continuous, czyli czas teraźniejszy ciągły, jest używany do mówienia o czynnościach dziejących się w chwili mówienia. Klasyfikujemy go jako czas niedokonany, dlatego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy czynność o której mówimy zostanie ukończona. Poza tym podstawowym użyciem jest również stosowany w kilku innych sytuacjach. Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowego omówienia zastosowań czasu Present Continuous, przedstawimy budowę tego czasu oraz charakterystyczne dla niego okoliczniki czasu.

Nauka angielskiego online - blog - Present Continuous

 

 

Budowa czasu Present Continuous:

Zdanie twierdzące w czasie Present Continuous składa się z osoby, odmienionego czasownika „być” w czasie teraźniejszym oraz czasownika z końcówką „-ing”

Osoba          „być”                czasownik z „-ing”

I                     am                  cleaning
You                are                  playing
He                 is                     tidying
She                is                    writing
We                 are                  talking
You                are                  cutting
They              are                  speaking

 

Pytania w czasie Present Continuous tworzymy przez inwersję, zamieniając miejscami odmieniony czasownik „być” z osobą. Odpowiadając na pytania możemy korzystać z krótkich odpowiedzi – Yes, I am/No, I’m not.

Are you playing?         =>    Yes, I am.            or             No, I’m not.
Is he tidying?              =>    Yes, he is.            or             No, he isn’t.
Is she writing?            =>    Yes, she is.           or             No, she isn’t.
Are they speaking?     =>    Yes, they are.       or             No, they aren’t.

 

Przeczenia w czasie Present Continuous tworzymy w prosty sposób poprzez wstawienie słówka „not”

I’m not talking with him.
He is not (= isn’t) going with us.
She is not (= isn’t) writing at the moment.
We are not (= aren’t) going to the theatre in the evening.
They are not (= aren’t) running in the marathon.

 

 

Okoliczniki czasu Present Continuous:

now (teraz), at the moment (w tej chwili),

– periods around now; e.g. today/this morning/ this week/this year (dzisiaj/tego poranka/tego tygodnia/tego roku).

 

Więcej na temat innych czasów i zagadnień gramatycznych znajdziesz w zakładce Angielski gramatyka.

O mnie

Jestem lektorem i tłumaczem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

  • Archiwum

    Kategorie wpisów

    Zapisz się na newsletter

    Najczęściej czytane