Present Perfect Continuous – budowa i zastosowanie

Maj 17, 2017 Agata Pruszyńska

Ostatnio omawialiśmy czas Present Perfect, dlatego dzisiaj przechodzimy do czasu Present Perfect Continuous, czyli do czasu ciągłego. Jego zastosowanie jest bardzo podobne do czasu Present Perfect, jednak czas Present Perfect Continuous dodatkowo podkreśla ciągłość danej czynności, która działa się przez dłuższy czas. Czas Present Perfect Continuous traktujemy jako czas niedokonany, dlatego nie jesteśmy pewni, czy dana czynności została ukończona.

Omówimy budowę czasu Present Perfect Continuous oraz jego zastosowanie. Więcej o czasach gramatycznych i innych zagadnieniach z gramatyki znajdziesz w zakładce – Angielski gramatyka.

– 

Nauka angielskiego online - blog - angielski gramatyka - czas Present Perfect Continuous

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa czasu Present Perfect Continuous

Zdanie twierdzące w czasie Present Perfect Continuous składa się z osoby, odmienionego w czasie teraźniejszym czasownika posiłkowego ‘have’, czasownika ‘been’ oraz czasownika z końcówką ‘-ing’.

Osoba         ‘have’                           ‘been’            czasownik z ‘-ing’

I                    have (= I’ve)               been             tidying
You               have (=you’ve)            been            singing
She               has (= she’s)               been             talking
He                 has ( = he’s)               been             writing
It                   has (= it’s)                  been             raining
We                have (= we’ve)            been            working
You               have (= you’ve)           been            dancing
They             have (= they’ve)          been            drawing

 

Pytania w czasie Present Perfect Continuous tworzymy przez zamianę miejscami czasownika posiłkowego ‘have’ z osobą. Na pytania odpowiadamy używając krótkich odpowiedzi – Yes, I have/No, I haven’t.

Have you been working all night?         =>          Yes, I have.              or             No, I haven’t.
Has she been learning all morninig?     =>          Yes, she has.           or              No, she hasn’t.
Have they been climbing?                     =>          Yes, they have.        or              No, they haven’t.
Has it been raining all day?                   =>          Yes, it has.               or             No, it hasn’t.

 

Przeczenia w czasie Present Perfect Continuous tworzymy przez użycie słówka ‘not’.

I have not (= haven’t) been working all night.
She has not (= hasn’t) been learning all morning.
They have not (=haven’t) been climbing.
It has not (= hasn’t) been raining all day.

 

 

Zastosowanie czasu Present Perfect Continuous

Czas Present Perfect Continuous stosujemy, gdy:

 1. opisujemy czynności i sytuacje, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają aż do teraz:

I’ve been learning English for seven years.
He’s been working for this company for three years.

 

 1. mówimy o czynnościach, które trwały przez pewien czas i wciąż trwają lub właśnie się skończyły. Ich rezultat jest widoczny w teraźniejszości:

I’m so tired. I’ve been working all morning.
What have you been doing? You look terrible.

 

 

Okoliczniki czasu Present Perfect Continuous

 

 • pokrywają się z okolicznikami czasu dla Present Perfect

 •  since (od), for (przez), recently (ostatnio), already (właśnie, już), just (właśnie), yet (już), this year/month/week/day (tego roku/miesiąca/tygodnia/dnia)

 • dodatkowo podkreślają długi czas trwania danej czynności – all morning/afternoon/evening (przez cały poranek/popołudnie/wieczór), for the whole week/month/year (przez cały tydzień/miesiąc/rok)

 

O mnie

Jestem lektorem i tłumaczem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane