Angielski czasy – Ćwiczenia – Past Simple

Styczeń 12, 2023 Agata Pruszyńska

Ostatnie ćwiczenia z angielskich czasów gramatycznych dotyczyły dwóch czasów, a mianowicie czasu Present Perfect Simple oraz Present Perfect Continuous. Dzisiaj z kolei rozpoczynam serię czasów przeszłych i w pierwszej kolejności przygotowałam ćwiczenia z czasu Past Simple. Przed przystąpieniem do ich rozwiązywania, możecie zajrzeć sobie do części teoretycznej, którą znajdziecie tutaj – Past Simple – budowa i zastosowanie.

 

Ćwiczenia – Past Simple

W dzisiejszym zestawie gotowych ćwiczeń znajdziecie w sumie 7 zadań:

  1. W pierwszym ćwiczeniu wpisujecie w luki w zdaniach podane czasowniki odmieniając je w czasie Past Simple.

  2. W drugim ćwiczeniu tworzycie pytania do podanych zdań twierdzących.

  3. W trzecim ćwiczeniu tworzycie zdania przeczące do podanych zdań twierdzących.

  4. Ćwiczenie czwarte sprawdza Waszą poprawną pisownię czasowników w czasie Past Simple z końcówkami -ed.

  5. W ćwiczeniu piątym uzupełniacie luki w zdaniach podanymi czasownikami w czasie Past Simple.

  6. Szóste ćwiczenie jest ćwiczeniem na odmianę czasownika ‘być’.

  7. Ostatnie ćwiczenie to tradycyjnie tłumaczenia całych zdań z języka polskiego na język angielski.

 

Poza samymi ćwiczeniami, poniżej znajdziecie również klucz odpowiedzi. Przyda się w samodzielnej nauce angielskiego 🙂