Szósta powtórka przed maturą z angielskiego – zadania leksykalno-gramatyczne

Maj 7, 2017 Agata Pruszyńska

Zadania leksykalno-gramatyczne występują zarówno na maturze podstawowej jak i rozszerzonej z angielskiego, jednak ich poziom trudności i zakres tematyczny bardzo się różnią. Skupimy się dzisiaj tylko na poziomie rozszerzonym. Przypomnimy najczęściej występujące zagadnienia oraz struktury leksykalno-gramatyczne. Jeżeli zdajesz angielski na rozszerzeniu, to pomocny może okazać się również wpis, w którym pokazuję, jak poprawnie pisać rozprawkę na maturze.

 

Nauka angielskiego online - blog - matura rozszerzona - zadania leksykalno-gramatyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania leksykalno-gramatyczne – poziom rozszerzony

 

 1. Za pomocą czasownika ‘make’ możemy stworzyć wiele innych wyrażeń, takich jak np.:

 • make it easier (for) – ułatwić coś (komuś)

 • make it hard (for) – utrudnić coś (komuś)

 • make it possible (for) – umożliwić coś (komuś)

 

 1. W parafrazie często występującymi zamianami są:

  – czasownik ‘can’ na ‘be able to’

         – czasownik ‘let’ na wyrażenie ‘allow to do sth’ lub ‘be allowed to do sth’

 

E.g. She can’t make good analyses. – She is not able to make good analyses.

E.g. My mum didn’t let me go to the party. – I wasn’t allowed to go to the party.

 

 1. Pojawiają się często tryby warunkowe (I, II, III oraz mieszany – II z III). Należy zwrócić uwagę na okoliczniki czasu występujące w zdaniach. Wskazują one na czas, którego dotyczy dana sytuacja.

  If I knew how to cook, I would have made a dinner yesterday.

  If I had known that you were in hospital, I would have visited you last weekend.

  If I had worn a hat yesterday, I wouldn’t be ill now.

  – 

 2. Występuje mowa zależna, w której musimy ‘cofnąć się o jeden czas do tyłu’.

 3. Wyróżniamy trzy zwroty, które znaczą to samo – ‘Nie ma sensu czegoś robić’ lub ‘Nie ma potrzeby czegoś robić’, ale ich struktura jest inna:

  – 

There is no point in doing sth

There is no need for sth/to do sth

It is no use doing sth

 

 1. Czasowniki modalne użyte do przeszłości, czyli struktura:

should/could/might + have + III forma czasownika (past participle) lub czasownik z końcówką‘-ed’

 

I should have visited you in hospital yesterday.

I could have gone to Jamaica but I didn’t.

 

 1. Strona bierna, w szczególności zwroty ‘is said to’, ‘is believed to’

   

  ‘Mówi się, że technologia zmieni świat’ – ‘Technology is said to change the world’

  ‘Mówi się, że lekarze potrafią zdziałać cuda’ – ‘Doctors are said to be able to work miracles’

   

 2. Czasowniki frazowe:

LET DOWN => disappoint (zawieść)

TELL OFF => scold (zrugać)

PUT OFF => postpone (przełożyć)

RUN OUT OF => come to an end (skończyć się)

MAKE OUT => uderstand or be able to see (rozumieć, dostrzegać)

TAKE OFF => start (wystartować)

Więcej o czasownikach frazalnych znajdziesz tutaj.

 

Wyrażenia leksykalne, o których warto pamiętać na maturze rozszerzonej

 

 • prevent sb/sth from doing sth => uniemożliwiać komuś/czemuś zrobienie czegoś,
  e.g. Bad weather prevented me from going for a walk.

 

 • learn by heart => uczyć się na pamięć,
  e.g. Our teacher asked us to learn this poem by heart.

 

 • pay attention to sth/sb => uważać, zwrócić uwagę na,
  e.g. I didn’t pay attention to her advice.

 

 • make up one’s mind => zdecydować się,
  e.g. I was confused and I couldn’t make up my mind.

 

 • be about to do sth => mieć właśnie coś zrobić,
  e.g. I was about to go out when a telephone rang.

 

 • deny doing sth => zaprzeczyć zrobieniu czegoś,
  e.g. He denied cheating in an exam.

 

 • be in charge of => być odpowiedzialnym za, zarządzać czymś;
  e.g. He is in charge of finance and accounting.

 

 • make ends meet => wiązać koniec z końcem;
  e.g. After being fired, John can’t make ends meet.

 

 • start from scratch =>  zaczynać od zera,
  e.g. My essay was a complete disaster so I had to start from scratch.

 

 • for the sake of => ze względu na,
  e.g. For the sake of safety, please put on your life jackets.

 

 • be made up of => składać się z (consist of),
  e.g. Our analysis is made up of thorough research and expert opinion.

 

 • insist on doing sth => nalegać na zrobienie czegoś,
  e.g. She insisted on calling a press conference.

 

 • come of age => osiągnąć pełnoletność,
  e.g. When he comes of age, he will move out of home.

 

 • keep in touch => pozostawać w kontakcie,
  e.g. I hope that after our graduation we will keep in touch.

 

 • be (in)capable of doing sth => być (nie)zdolnym do zrobienia czegoś,
  e.g. She is capable of doing everything when it comes to her career.

 

 • It’s beyond belief => To wprost niewyobrażalne,
  e.g. What he did is beyond belief.

 

Na maturze rozszerzonej możemy spotkać się również z zadaniami na słowotwórstwo. Najważniejsze zasady dotyczące tworzenia nowych słów od słów, które już znamy znajdziecie tutaj – słowotwórstwo angielski.

 

Cała seria wpisów poświęconych powtórkom przed maturą z języka angielskiego jest dostępna pod kategorią – matura z angielskiego.

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane