Zdania warunkowe – Conditionals

Sierpień 10, 2022 Agata Pruszyńska

W ostatnim wpisie na blogu mogliście zapoznać się z jednym z łatwiejszych i przez to przyjemniejszych zagadnień w angielskiej gramatyce, czyli z pytaniami rozłącznymi – question tags. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie zajrzyjcie tutaj – Pytania rozłączne – Question tags.

 

Zdania warunkowe – Conditionals

Zdania warunkowe, czy też tryby warunkowe używamy, gdy chcemy sobie pogdybać 🙂 Jak sama nazwa wskazuje jest w nich zawarty jakiś warunek i to co się wydarzy, jeśli warunek zostanie spełniony:

Jeśli będzie słonecznie, to pojedziemy na plażę.
Jeśli wiedziałabym o Twoim wypadku, to odwiedziłabym Cię w szpitalu.

Zdania warunkowe możemy stosować do różnych okresów: przyszłości, teraźniejszości oraz przeszłości. Wyróżniamy w sumie cztery typy zdań warunkowych. Możemy je rozpoczynać od słówka ‘if’ (jeśli) i wtedy drugą część zdania warunkowego oddzielamy przecinkiem. Możemy również odwrócić jego szyk i rozpocząć od drugiej części zdania – wtedy też nie stawiamy przecinka.

If you’re polite, I will buy you a toy. – Jeśli będziesz grzeczny, kupię Ci zabawkę.
I will buy you a toy if you’re polite. – Kupię Ci za zabawkę, jeśli będziesz grzeczny.

 

 

Cztery rodzaje zdań warunkowych

0 Conditional

 • używamy go do mówienia o faktach oraz sytuacjach, które zawsze są prawdziwe (które zawsze zachodzą)

 • budujemy go stawiając po ‘if’ czas Present Simple, a w drugiej części również stosujemy Present Simple. Zamiast czasu Present Simple, możemy używać oczywiście czasowników modalnych w czasie teraźniejszym, np. can, may, might, should.

IF + Present Simple, Present Simple

If she goes to work, she drives a car.
If I do my homework, I get tired and sleepy immediately.
If water freezes, it expands.

 

 

1st Conditional

 • używamy go do mówienia o zdarzeniach, które wydarzą się w przyszłości. Istnieje realna możliwość, że to się stanie.

 • budujemy go stawiając po ‘if’ czas Present Simple, a w drugiej części stosujemy czas Future Simple (‘will’). Zamiast ‘will’, możemy również stosować czasowniki modalne jak np. can, may, might lub strukturę ‘be going to’.

IF + Present Simple, Future Simple (will + verb)

If I don’t have to work tomorrow, we will go on a trip.
If the weather is fine tomorrow, I will do some gardening.
You will get a reward if you behave yourself.

 

 

2nd Conditional

 • używamy go do mówienia o sytuacjach teraźniejszych, które są praktycznie niemożliwe do zmiany

 • możemy go również stosować do mówienia o hipotetycznej przyszłości – coś, co się nigdy nie wydarzy

 • budujemy go stawiając po ‘if’ czas Past Simple, a w drugiej części zdania warunkowego stawiamy ‘would’ + bezokolicznik. Zamiast ‘would’ możemy stosować również ‘could’ lub ‘might’.

 • W zdaniach warunkowych II typu możemy w czasie Past Simple stosować ‘were’ do wszystkich osób (np. I were, she / he / it were).

IF + Past Simple, would + verb

If I were tall, I would play basketball.
If I spoke Spanish, I would work for a Spanish company.
I would buy a new house if I inherited a large sum of money.

 

 

3rd Conditional

 • opisuje sytuacje, które mogły się zdarzyć w przeszłości, ale nigdy nie miały miejsca

 • budujemy go stawiając po ‘if’ czas Past Perfect, a w drugiej części zdania warunkowego stawiamy would + have + czasownik w III formie (past participle) jeśli jest nieregularny lub z końcówką ‘-ed’, jeśli jest regularny. Zamiast ‘would’ możemy używać także ‘could’ lub ‘might’

IF + Past Perfect, would + have + past participle

If I had known you before, we would have gone on holiday together last year.
If she hadn’t given up her job so quickly, she would have gained enough professional experience.
He would have graduated from univeristy if he had studied harder.

 

 

Nauka angielskiego online - Blog o nauce języka angielskiego - Angielska gramatyka - Zdania warunkowe - Conditionals

 

Zdania warunkowe mieszane

Możemy mieszać zadanie warunkowe typu drugiego ze zdaniem warunkowym typu trzeciego, czyli de facto łączymy teraźniejszość (2nd Conditional) z przeszłością (3rd Conditional). Chodzi o zdarzenia z przeszłości, które mogłyby mieć skutek teraz, gdyby zaszły wtedy.

If I hadn’t married him five years ago, I would be much happier now.
She wouldn’t be broke now if she hadn’t bought that gorgeous dress yesterday.

 

 

Wyrażenia łączące – Linkers

Zamiast ‘if’ w zdaniach warunkowych możemy używać innych wyrażeń łączących:

 • when (kiedy),

 • unless (jeśli nie),

 • providing / provided that / on condition (that) (pod warunkiem, że),

 • as soon as (jak tylko),

 • as long as (jeśli tylko, o ile),

 • suppose / supposing (przypuśćmy, że),

 • but for (gdyby nie),

 • should (jeśli).

 

Przykłady:

Unless you leave now, I will call the police.
Providing you make a down payment, I will paint your house.
As soon as I get home, I will do my homework.
Suppose I won the lottery, would you go on a trip around the world with me?
But for your kindness, I wouldn’t have got home on time.
Should you are in the city centre, will you buy me a newspaper?

 

Pozostałe wpisy z angielskiej gramatyki znajdziecie tutaj – Angielski gramatyka.

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane