Różnice w zastosowaniu czasów teraźniejszych i przeszłych w języku angielskim

Grudzień 22, 2022 Agata Pruszyńska

W ostatnim wpisie na blogu mogliście zapoznać się z budową i zastosowaniem czasu Future Perfect Continuous. Był to ostatni czas, który został mi do omówienia z całej serii angielskich czasów gramatycznych. Z kolei w dzisiejszym wpisie chciałabym skupić się na omówieniu różnic w stosowaniu czasów teraźniejszych i przeszłych w języku angielskim.

Czasy w języku angielskim dzielimy na:

a) czasy teraźniejsze (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous),
b) czasy przeszłe (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous),
c) czasy przyszłe (Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous) i konstrukcja ‘be going to’.

Ogólnie możemy przyjąć, że czasy Simple są najczęściej czasami dokonanymi, a czasy Continuous są czasami niedokonanymi.

 

1. Present Simple vs. Present Continuous

Czas Present Simple stosujemy do mówienia o czynnościach, które się powtarzają z określoną częstotliwością, z kolei czas Present Continuous używamy do opisywania czynności dziejących się w momencie mówienia, czyli teraz.

Peter goes swimming twice a week.
Ashlie never plays tennis.
I’m preparing lunch at the moment.
My husband is laying the table now.

 

– Oba czasy mogą być również używane do przyszłości. Czas Present Simple używamy, gdy mówimy o godzinach w rozkładach jazdy pociągów / autobusów, planach lekcji, programie telewizyjnym, repertuarze w kinie, teatrze itd. Z kolei czas Present Continuous używamy do mówienia o zaplanowanych i ustalonych zdarzeniach, które będą miały miejsce w określonym czasie w przyszłości. Znamy wszystkie szczegóły tych zdarzeń.

My train leaves at 8:45 tomorrow.
We’re flying to Monaco in February.

 

Gotowy zestaw ćwiczeń na oba te czasy znajdziecie tutaj – Ćwiczenia – Present Simple vs. Present Continuous.

 

 

2. Past Simple vs. Present Perfect

Czas Present Perfect stosujemy, gdy nie podajemy konkretnego czasu, kiedy dana czynność się wydarzyła. W domyśle stwierdzamy, że musiało to być niedawno, ostatnio. Z kolei czas Past Simple używamy, gdy podajemy konkretny czas w przeszłości, kiedy dana rzecz miała miejsce, np. wczoraj, 5 minut temu.

I haven’t heard from Julie lately.
I bumped into John 5 minutes ago.

 

– Oba czasy mogą występować w jednym zdaniu, gdy mówimy o danej czynności lub stanie, który trwa do dziś od jakiegoś momentu w przeszłości.

We have known each other since we were kids.
He has been in love with her since he saw her last week.

 

– Nowe informacje podajemy w czasie Present Perfect, jednakże przechodząc do szczegółów, jak coś się zdarzyło, używamy czasu Past Simple.

A: Oh, I’ve broken my glasses. I can’t see anything.
B: How did it happen?
A: I stepped on them.

 

Gotowy zestaw ćwiczeń na te czasy znajdziecie tutaj – Past Simple vs. Present Perfect – Ćwiczenia.

 

 

3. Present Perfect vs. Present Perfect Continuous

– Czas Present Perfect stosujemy, gdy mówimy o czynnościach, które zostały ukończone, a ich rezultat jest widoczny w teraźniejszości. Czas Present Perfect Continuous stosujemy również do takich czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają aż do teraz, jednakże nie zostały one jeszcze ukończone.

– Czas Present Perfect jest czasem dokonanym, z kolei czas Present Perfect Continuous jest czasem niedokonanym.

I have painted my room. (Pomalowałem pokój.)
I have been painting my room. (Malowałem pokój.)
She has run 5 kilometres. (Ona przebiegła 5 kilometrów.)
She has been running. (Ona biegała.)

 

Gotowy zestaw ćwiczeń na te dwa czasy znajduje się tutaj – Present Perfect vs. Present Perfect Continuous – Ćwiczenia.

 

Blog o nauce angielskiego online - Angielski gramatyka - Czasy gramatyczne

 

 

4. Past Simple vs. Past Continuous

– Oba czasy używamy do mówienia o przeszłości. Czas Past Simple używamy do opisywania czynności zakończonych, dokonanych (np. posprzątałem, ugotowałem, przeczytałem). Z kolei czas Past Continuous stosujemy do mówienia o czynnościach, które trwały przez pewien czas w przeszłości i nie wiemy, czy zostały ukończone (np. sprzątałem, gotowałem, czytałem).

I cooked dinner yesterday.
I was cooking dinner yesterday.

 

– Bardzo często czasy te występują ze sobą w jednym zdaniu. Wtedy opisujemy dłuższe czynności w przeszłości, które zostały przerwane przez krótsze czynności lub zdarzenia. Dłuższa czynność opisywana jest w czasie Past Continuous, z kolei czynność krótsza w czasie Past Simple.

When I was reading an interesting book, Jack came round.
We were watching TV when our son called us.

 

Gotowy zestaw ćwiczeń na te dwa czasy znajdziecie tutaj – Past Simple vs. Past Continuous – Ćwiczenia.

 

5. Past Simple vs. Past Perfect

Czas Past Perfect jest czasem zaprzeszłym i stosujemy go, gdy opisujemy zdarzenia, które wydarzyły się przed innymi zdarzeniami w przeszłości. W takich zdaniach czasowi Past Perfect towarzyszy najczęściej czas Past Simple. Opisując czynność wcześniejszą w przeszłości stosujemy czas Past Perfect , z kolei opisując czynność późniejszą stosujemy czas Past Simple.

When we finally arrived, the meeting had already ended.
I was furious because my daughter had crashed my car.

 

Gotowy zestaw ćwiczeń na te dwa czasy znajdziecie tutaj – Past Simple vs. Past Perfect – Ćwiczenia.

 

6. Present Perfect vs. Past Perfect 

– Mówiąc o rzeczach, które robimy teraz po raz pierwszy raz w życiu, używamy czasu Present Perfect i wyrażenia It’s the first time … . Jeżeli robiliśmy daną rzecz po raz pierwszy w życiu w przeszłości, to stosujemy czas Past Perfect i wyrażenie It was the first time …

It’s the first time I have danced.
It was the first time I had danced.

 

– Czas Present Perfect jest stosowany do mówienia o czynnościach lub zdarzeniach, które wydarzyły się w przeszłości, a ich rezultat jest widoczny w teraźniejszości. Z kolei czas Past Perfect ma podobne zastosowanie, ale mówi o czynnościach, które wydarzyły się w przeszłości, a ich rezultat był widoczny później w przeszłości.

I’m mad at Susan. She’s taken my blouse without my permission.
Josh wasn’t disappointed with his exam results because he hadn’t studied hard.

 

 

7. Past Perfect vs. Past Perfect Continuous

– Oba czasy są czasami zaprzeszłymi i używamy ich do opisywania czynności w przeszłości, które zdarzyły się przed innymi czynnościami w tej przeszłości. Czas Past Perfect Continuous używamy do opisania czynności, która trwała dłużej i nie wiemy, czy czynność ta została ukończona.

– Czas Past Perfect jest czasem dokonanym, z kolei czas Past Perfect Continuous jest czasem niedokonanym.

John was out of breath. He had run 10 kilometres.
John was out of breath. He had been running.

 

Po więcej wpisów poświęconych czasom gramatycznym w języku angielskim zapraszam tutaj – Angielski czasy.

 

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

  • Archiwum

    Kategorie wpisów

    Zapisz się na newsletter

    Najczęściej czytane