Angielski czasy – Present Perfect Simple vs. Present Perfect Continuous

Styczeń 11, 2023 Agata Pruszyńska

W poprzednich zestawach gotowych ćwiczeń mogliście sprawdzić swoją znajomość czasu Present Perfect Simple oraz czasu Present Perfect Continuous. Dzisiaj z kolei ćwiczymy te dwa czasy razem. Krótkie podsumowanie teoretyczne podstawowych różnic pomiędzy tymi czasami znajdziecie tutaj – Różnice pomiędzy czasami teraźniejszymi.

 

Ćwiczenia – Present Pefect Simple vs. Present Perfect Continuous

Przygotowałam dla Was 4 ćwiczenia:

  1. W pierwszym ćwiczeniu wybieracie jedną z dwóch poprawnych form czasowników w czasach Present Perfect Simple lub Present Perfect Continuous. W niektórych zdaniach obie formy są poprawne, dlatego bądźcie czujni i uważni 🙂

  2. W drugim ćwiczeniu tworzycie dwa zdania z podanym czasownikiem – jedno zdanie powinno być w czasie Present Perfect Simple, z kolei drugie w czasie Present Perfect Continuous.

  3. W trzecim ćwiczeniu uzupełniacie luki w zdaniach podanymi czasownikami w jednym z dwóch czasów.

  4. Czwarte ćwiczenie to tłumaczenie całych zdań na język angielski z użyciem czasu Present Perfect Simple lub czasu Present Perfect Continuous.

 

Poza samym zestawem gotowych ćwiczeń, poniżej znajdziecie również klucz odpowiedzi do pobrania.

 

Życzę Wam udanej nauki angielskich czasów gramatycznych i do usłyszenia w kolejnym wpisie 🙂