Past Perfect Simple – budowa i zastosowanie

Maj 31, 2017 Agata Pruszyńska

Ostatnimi dwoma czasami z grupy czasów przeszłych, które będziemy omawiać na blogu są czasy Past Perfect Simple oraz Past Perfect Continuous. Czasy te są czasami zaprzeszłymi, z których jeden jest dokonany (Past Perfect Simple), a drugi niedokonany, ciągły (Past Perfect Continuous). Nie są to czasy używane w zwykłej, codziennej komunikacji. Stosuje się je częściej w wypowiedziach pisemnych, gdy mówimy o dwóch czynnościach w przeszłości, z których jedna z czynności (Past Perfect) wydarzyła się wcześniej niż druga czynność (Past Simple). Brzmi jak abstrakcja? Poniekąd tak, ponieważ w języku polskim nie mamy takich czasów. Mam nadzieję, że dalsze nasze opracowanie pomoże Wam lepiej ‘poczuć’ te czasy.

Dzisiaj omówimy sobie budowę czasu Past Perfect Simple, jego zastosowanie oraz okoliczniki czasu. Dla osób zainteresowanych innymi czasami gramatycznymi przygotowałam zakładkę – Angielski czasy, którą polecam osobom chcącym zgłębić lub utrwalić poszczególne czasy w języku angielskim.

Po zapoznaniu się z teorią dotyczącą czasu Past Perfect Simple, zapraszam serdecznie do sprawdzenia swoich umiejętności i wiedzy w ćwiczeniach. Przygotowałam dla Was zestaw gotowych ćwiczeń do samodzielnego rozwiązywania. Konspekt z ćwiczeniami i klucz odpowiedzi do niego znajdziecie tutaj – Ćwiczenia – Past Perfect Simple.

Nauka angielskiego online - Angielski czasy - Past Perfect Simple

 

Budowa czasu Past Perfect Simple

Zdanie twierdzące w czasie Past Perfect Simple składa się z osoby, czasownika posiłkowego ‘had’ oraz czasownika nieregularnego odmienionego w III formie (past participle) lub czasownika z końcówką ‘-ed’, jeśli czasownik jest regularny.

Osoba       ‘had’                    past participle

I               had (= I’d)            written
You          had (= you’d)        played
He           had (= he’d)          drunk
She          had (= she’d)        finished
It              had (= it’d)           hidden
We           had (= we’d)         talked
You          had (= you’d)        spoken
They        had (= they’d)        watched

 

Pytania w czasie Past Perfect Simple tworzymy przez inwersję, zamieniając miejscami osobę z czasownikiem posiłkowym ‘had’. Na pytania odpowiadamy krótkimi odpowiedziami – Yes, I had. / No I hadn’t.

Had you played bastketball before you went to the club?       =>  Yes, I had.      or   No, I hadn’t.
Had she finished her homework before 4 o’clock yesterday?   =>  Yes, she had.  or   No, she hadn’t.
Had you spoken to Marry before the yesterday’s show?           =>  Yes, we had.   or   No, we hadn’t.

 

Przeczenia w czasie Past Perfect Simple tworzymy przez użycie słówka przeczącego ‘not’.

I had not (= hadn’t) written a letter.
She had not (= hadn’t) finished her homework.
It had not (= hadn’t) hidden in a wardrobe.
They had not (= hadn’t) watched TV.

 

Zastosowanie czasu Past Perfect Simple

Używamy czasu Past Perfect Simple, gdy:

 1. opisujemy zdarzenia, które wydarzyły się przed innymi zdarzeniami w przeszłości

When we got to the theatre, the play had already started.
I had written a letter before I went to the post office.
Greg was upset. He had lost his keys and wallet.

 

 1. stosujemy wyrażanie ‘It was the first time’

It was the first time he had seen the sea.
It was the first time I had seen such a beautiful landscape.

 

 1. mówimy o czynnościach, które zakończyły się przed określonym momentem w przeszłości

She had finished her job before 5 o’clock yesterday.
They had watched a film before the end of the last week.

 

Okoliczniki czasu Past Perfect Simple

 • before (przed), when (kiedy, gdy), for (przez), since (od), by the time (zanim), already (właśnie, już), just (właśnie)

 

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane