Angielski czasy – Ćwiczenia – Present Simple vs. Present Continuous

Styczeń 5, 2023 Agata Pruszyńska

Ćwiczenia – Present Simple vs. Present Continuous

W poprzednich gotowych zestawach ćwiczeń na blogu mogliście ćwiczyć każdy z czasów osobno – Ćwiczenia – Present Simple oraz Ćwiczenia – Present Continuous. Dzisiaj z kolei ćwiczymy oba czasy razem. Zestawienie różnic pomiędzy czasem Present Simple a czasem Present Contninuous znajdziecie tutaj – Różnice w zastosowaniu czasów teraźniejszych.

 

Dzisiejszy gotowy zestaw ćwiczeń składa się z 4 ćwiczeń:

  1. W ćwiczeniu pierwszym wybieramy jedną z dwóch podanych form czasowników w czasie Present Simple i czasie Present Continuous

  2. W drugim ćwiczeniu wpisujemy czasowniki podane w nawiasach w odpowiednich formach w jednym z czasów.

  3. W trzecim ćwiczeniu należy poprawić błędy w zdaniach, jednak nie wszystkie zdania zawierają błędy – niektóre z nich są poprawne.

  4. W czwartym ćwiczeniu tłumaczymy całe zdania z języka polskiego na język angielski w czasie Present Simple lub czasie Present Continuous.

 

Oprócz samego gotowego zestawu ćwiczeń, poniżej znajdziecie również klucz odpowiedzi. W ten sposób możecie uczyć się samodzielnie i sprawdzać samych siebie. Powodzenia i do usłyszenia w kolejnym wpisie 🙂