Jak wygląda egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego?

Kwiecień 16, 2023 Agata Pruszyńska

Egzamin ósmoklasisty zbliża się wielkimi krokami, dlatego z myślą o tegorocznych ósmoklasistach przygotowałam serię wpisów poświęconych temu egzaminowi. W dzisiejszym wpisie omówię:

 1. z czego składa się egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego,

 2. jakiego rodzaju zadania są na egzaminie ósmoklasisty,

 3. zagadnienia gramatyczne obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty.

 

1. Z czego składa się egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego?

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego składa się z 14 zadań i obejmuje:

 • rozumienie ze słuchu (zad. 1 – zad.4),

 • funkcje językowe (zad. 5 – zad. 6),

 • rozumienie tekstów czytanych (zad. 7 – zad. 10),

 • znajomość środków językowych – zadania leksykalno-gramatyczne (zad. 11 – zad. 13),

 • wypowiedź pisemną (zad. 14).

 

Czas na napisanie egzaminu to 90 minut. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 55 punktów:

 • 16 punktów za rozumienie ze słuchu (listening),

 • 6 punktów za funkcje językowe,

 • 14 pkt za rozumienie tekstów czytanych (reading),

 • 9 punktów za zadania leksykalno-gramatyczne,

 • 10 punktów za wypowiedź pisemną (writing).

 

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego - Nauka języka angielskiego

 

2. Jakiego rodzaju zadania są na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego?

Wśród zadań na egzaminie ósmoklasisty znajdują się zarówno zadania otwarte jak i zamknięte.

W zadaniach na rozumienie ze słuchu (listening) nagrania są odtwarzane dwukrotnie. W tych zadaniach należy: dopasować podane zdania / reakcje do poszczególnych osób / wypowiedzi, wybrać jedną z trzech odpowiedzi do zadanych pytań oraz uzupełnić luki w tekście odpowiednimi wyrazami.

W zdaniach na funkcje językowe należy w jednym zadaniu wybrać jedną z trzech odpowiedzi do poszczególnych sytuacji oraz w drugim zadaniu wpisać brakujące fragmenty wypowiedzi w dialogu.

W zadaniach na rozumienie teksów pisanych (reading) należy: wybrać poprawne odpowiedzi do pytań (A-C) do podanych krótkich tekstów, uzupełnić tekst brakującymi zdaniami podanymi w zadaniu, dopasować właściwe teksty do podanych pytań, uzupełnić luki w tekście w języku polskim na podstawie tekstu w języku angielskim.

W zadaniach na znajomość środków językowych, czyli zadaniach leksykalno-gramatycznych należy: dopasować podane wyrazy do luk w tekście, uzupełnić luki w tekście odpowiedziami A, B lub C oraz wpisać podane w zadaniu wyrazy w odpowiednich formach gramatycznych w zdaniach.

Z kolei w zadaniu na formułowanie wypowiedzi pisemnej (writing) należy napisać nieformalny e-mail do kolegi lub koleżanki. W e-mailu trzeba poruszyć trzy kwestie podane w zadaniu. Wypowiedź pisemna powinna mieć odpowiedni podział na akapity, zawierać wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie. Limit słów to od 50 do 120 słów. Ważne jest, żeby nie przekraczać tego limitu słów oraz aby odnieść się do wszystkich trzech kwestii podanych w zadaniu. Każda kwestia powinna znaleźć się w odrębnym akapicie.

 

3. Zagadnienia gramatyczne obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty

Na egzaminie ósmoklasisty z części gramatycznej obowiązuje znajomość:

 • 7 czasów gramatycznych (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Past Simple, Past Continuous, Future Simple, Past Perfect) + konstrukcja gramatyczna ‘be going to’,

 • podstawowych czasowników modalnych takich jak: must, have to, may, might, should, can, could, would like to,

 • strony biernej (the passive),

 • mowy zależnej (reported speech).

 • zdań warunkowych typu 0, 1, 2,

 • rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych (countable and uncountable),

 • so & such, too & enough,

 • stopniowania przymiotników,

 • zaimków dzierżawczych i osobowych,

 • liczby mnogiej rzeczowników,

 • konstrukcji there is / there are,

 • zdań względnych definiujących (which, that, who),

 • składni czasowników (verb patterns),

 • pytań pośrednich (indirect questions),

 • zdań okolicznikowych czasu (after, before, when, until, as soon as).

 

Jeżeli chcecie powtórzyć angielską gramatykę wymaganą na egzaminie ósmoklasisty, to koniecznie zajrzyjcie tutaj – Egzamin ósmoklasisty. W tej zakładce znajdziecie najważniejsze zagadnienia gramatyczne obowiązujące na egzaminie, które warto powtórzyć.

Z kolei słownictwo tematyczne możecie powtarzać tutaj – Angielski słówka.

Udanej nauki angielskiego przed egzaminem i do zobaczenia w kolejnym wpisie! 🙂

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane