Zdania okolicznikowe czasu, skutku, przyczyny, sposobu – Time clauses, Clauses of result, reason, manner

Październik 19, 2022 Agata Pruszyńska

W ostatnim wpisie z serii angielskiej gramatyki omawiałam zdania okolicznikowe celu i przyzwolenia – Clauses of purpose and contrast. Dzisiaj przechodzimy do pozostałych czterech rodzajów zdań okolicznikowych, a mianowicie zdań okolicznikowych czasu, skutku, przyczyny i sposobu – Time clauses, Clauses of result, reason and manner.

 

Zdania okolicznikowe czasu – Time clauses

W zdaniach okolicznikowych czasu używamy następujących słówek łączących (conjunctions):

when (kiedy), while (podczas gdy), whenever (ilekroć, kiedy tylko),

after (po), before (zanim, przed), till / until (dopóki, dopóki nie, do czasu gdy),

as (kiedy, gdy), since (odkąd, od czasu kiedy),

as soon as (jak tylko), as long as (o ile, tak długo jak), by the time (do czasu gdy, zanim).

 

➡ Jeśli zdanie okolicznikowe czasu (time clause) występuje jako pierwsze – przed zdaniem głównym (main clause), oddzielamy je przecinkiem. Z kolei jeśli zdanie okolicznikowe występuje jako drugie, to wtedy nie stawiamy przecinka.

➡ Zdania okolicznikowe czasu często odnoszą się do przyszłości i wtedy używamy czasu Present Simple bezpośrednio po słówkach łączących, a w drugiej części Future Simple. Zdania okolicznikowe czasu mogą odnosić się również do przeszłości i wtedy najczęściej stosujemy czas Past Perfect bezpośrednio po słówkach łączących, z kolei w drugiej części używamy Past Simple.

➡ Słówko łączące ‘while’ jest charakterystyczne dla czasu Past Continuous i to z nim właśnie tworzymy zdanie okolicznikowe czasu. Z kolei ‘since’ łączy się z czasem Present Perfect i Past Simple.

 

When I get home, I will do the laundry straightaway.
I was reading a book while my husband was dozing off on the couch.
Whenever you feel depressed, call me immediately.
After I had bought all products, I went home to prepare a big party for our friends.
Before we went out to the cinema, we had gone for lunch.
I will wait for you till / until you turn up.
You will take to Judie as you get to know her better.

I’ve been in love with you since I first saw you on that crowded bus.
As soon as I receive any information, I will let you know.
You can borrow my car as long as you promise to drive carefully.
By the time they came back home, all household chores had been done.

 

➡ W zdaniach okolicznikowych czasu, bezpośrednio po słówkach łączących nigdy nie używamy czasów przyszłych!

 

Zdania okolicznikowe czasu, skutku, przyczyny, sposobu - Time clauses, Clauses of result, reason, manner

 

Zdania okolicznikowe skutku – Clauses of result

Zdania okolicznikowe skutku przedstawiają rezultat danego zdarzenia lub czynności. Używamy w nich następujących słówek łączących:

 1. so (więc),

 2. as a result (w rezutacie),

 3. therefore (zatem, dlatego),

 4. thus (stąd, dlatego),

 5. as a consequence / consequently (wskutek tego, w konsekwencji).

 

I’ve already done the shopping so you don’t need to go anywhere.
I passed my final exams with flying colours. As a result, I got into university.
Young people often waste time watching TV series. Therefore, it’s our job as teachers to show them that there are more interesting things to do in their free time.
We renovated our bathroom last year, and thus we didn’t go on holiday.
I must admit I haven’t studied hard this term. As a consequence, I’m not going to pass all my exams.

 

Zdania okolicznikowe przyczyny – Clauses of reason

Zdania okolicznikowe przyczyny, jak sama nazwa wskazuje, przedstawiają przyczynę jakiegoś zdarzenia lub czynności. Stosujemy w nich następujące słówka łączące:

 • because / as / since (ponieważ),

 • because of / on account of / due to / owing to (z powodu),

 • the reason for / why (powód, dla którego).

 

➡ because / as / since + clause (zdanie podrzędne)

I study medicine because everybody in my family is a doctor.
As Judie and I live in the neighbourhood, we’ve been friends for many years.
I don’t trust Jenny since she lied to me last summer.

 

➡ because of / on account of / due to / owing to + noun

Because of his rude behaviour I was in a bad mood.
I was late for a meeting on account of a traffic jam.
I managed to make that tough decision due to my family support.
Owing to your sound advice, I accepted their job offer.

 

➡ the reason for + noun / gerund (verb with -ing)

The reason for my resignation was my bad relation with my boss.
The reason for moving abroad were better living conditions.

 

➡ the reason why + clause (zdanie podrzędne)

The reason why I resigned from my post was my bad relation with my boss.
The reason why we moved abroad were better living conditions.

 

 

Zdania okolicznikowe sposobu – Clauses of manner

W zdaniach okolicznikowych sposobu stosujemy słówka łączące takie jak: as (jak), as if / as though (jakby, jak gdyby).

as if / as though stostujemy:

 • mówiąc o zdarzeniach niemożliwych do zaistnienia w teraźniejszości lub przeszłości. Wtedy po ‘as if / as though’ stosujemy czas Past Simple (teraźniejszość) lub czas Past Perfect (przeszłość).

 • mówiąc o sytuacjach, które są możliwe i rzeczywiście mogą zaistnieć w przyszłości. Wtedy po ‘as if / as though’ stosujemy najczęściej czas Present Simple lub Present Continuous.

 

She feels as if / as though she was better than others. (In fact, she isn’t.)
He speaks English as if / as though he was a native speaker. (In fact, he isn’t.)
I feel as if / as though somebody had beaten me. (In fact, nobody beat me.)
Our national volleyball team feels as if / as though they beat Brazil.

 

Po więcej wpisów z angielskiej gramatyki zapraszam do tej zakładki – Angielski gramatyka.

Udanej nauki angielskiego online i do zobaczenia w kolejnym wpisie 🙂

 

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane