Zaimki osobowe i zaimki zwrotne

Listopad 14, 2022 Agata Pruszyńska

W ostatnim wpisie z serii angielskiej gramatyki omawiałam przymiotniki i zaimki dzierżawcze w języku angielskim, formę dzierżawczą (‘s) – dopełniacz saksoński oraz konstrukcje z ‘OF’. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji się z nim zapoznać, to serdecznie zapraszam do tej zakładki – Przymiotniki i zaimki dzierżawcze. Dzisiaj kontynuuję serię wpisów poświęconym zaimkom w języku angielskim i omawiam zaimki osobowe (personal pronouns) oraz zaimki zwrotne (reflexive pronouns).

 

Zaimki osobowe – Personal pronouns

Wyróżniamy dwa rodzaje zaimków osobowych. Pierwszy to zaimki będące w zdaniach podmiotem (ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one). Drugie to zaimki, których używamy w formie dopełnienia (np. znam , spotykam się z nimi, Julia lubi mnie).

I know her.
I’m meeting with them.
Julie likes me.

 

I                 me                   I know Julie.                 Julie knows me.
you             you                  You know Julie.            Julie knows you.
he              him                  He knows Julie.            Julie knows him.
she            her                   She knows Julie.           Julie knows her.
it                it                      It knows Julie.              Julie knows it.
we             us                     We know Julie.              Julie knows us.
you            you                   You know Julie.             Julie know you.
they           them                They know Julie.            Julie knows them.

 

Blog o nauce angielskiego online - Angielski gramatyka - Zaimki osobowe i zwrotne - Personal pronouns, reflexive pronouns

 

Zaimki zwrotne – Reflexive  pronouns

➡ Zaimki zwrotne możemy tłumaczyć jako ‘się’ lub ‘siebie’ i wyglądają one następująco:

my              myself                             I cut myself.
your           yourself                           You cut yourself.
him            himself                            He cut himself.
her             herself                             She cut herself.
it                itself                                It cut itself.
our             ourselves                         We cut ourselves.
your           yourselves                        You cut yourselves.
them          themselves                       They cut themselves.

 

➡ Zaimków zwrotnych używamy z niektórymi czasownikami, gdy chcemy użyć polskiego odpowiednika ‘się’, mówiąc że  zrobiliśmy coś sami sobie, np. skaleczyliśmy się, poczęstowaliśmy się, bawiliśmy się dobrze. Do tych czasowników zaliczamy: behave, blame, burn, cut, enjoy, express, help, hurt, introduce.

Behave yourself!
You shouldn’t blame yourself for what happened last night.
James burnt himself.
Alice cut herself when she was chopping onion.
We enjoyed ourselves.
Sometimes I have trouble with expressing myself clearly.
Help yourselves to pizza and salads  please.
I’ve hurt myself.
Shall I introduce myself?

 

Zaimków zwrotnych używamy również, gdy chcemy podkreślić, że dana czynność została wykonana samodzielnie przed daną osobę:

Alice repaired her bike herself.
I wanted to pay for myself but he didn’t let me.
Shall we paint our house ourselves? It might be fun!
They should do their work themselves. I’m not going to help them.

 

➡ Nie używamy zaimków zwrotnych po czasownikach takich jak: concentrate, dress, feel, meet, relax, shave, wash.

I can’t concentrate.
I got up, washed, shaved and dressed.
I feel really tired today.
What time are we meeting tomorrow?
After busy day I need to relax.

 

➡ Wyrażenie ‘each other’ tłumaczymy jako ‘siebie nawzajem’, np.:

Ashlie and James are good friends. They like each other.
We’ve known each other for ten years.
They looked at each other.

 

Po więcej wpisów z serii angielskiej gramatyki zapraszam tutaj – Angielski gramatyka.

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

  • Archiwum

    Kategorie wpisów

    Zapisz się na newsletter

    Najczęściej czytane