Przymiotniki i zaimki dzierżawcze – Possessive adjectives and pronouns

Listopad 11, 2022 Agata Pruszyńska

W ostatnim wpisie z serii angielskiej gramatyki zajmowaliśmy się przedimkami określonymi (a/an) oraz przedimkiem nieokreślonym (the). Dzisiaj z kolei na blogu publikuję pierwszy wpis z serii zaimków w języku angielskim.

W dzisiejszym wpisie będziemy omawiać:

 1. przymiotniki i zaimki dzierżawcze – possessive adjectives and pronouns,

 2. formę dzierżawczą (‘s) – dopełniacz saksoński,

 3. konstrukcję z ‘OF’.

 

Przymiotniki i zaimki dzierżawcze – Possessive adjectives and pronouns

Przymiotniki i zaimki dzierżawcze stosujemy, gdy mówimy o przynależności jakiejś rzeczy do osoby (np. mój samochód, jej lalka, wasz dom, itd.). Korzystamy z nich również opisując zależności w rodzinie – moja siostra, jego żona, ich dziadkowie, itd.

Po przymiotnikach dzierżawczych zawsze występuje rzeczownik – np. mój rower, twoja książka, jego zeszyt, itd. Z kolei w przypadku zaimków dzierżawczych nie stawiamy po nich rzeczownika – np. Ta książka jest moja, To jest twoje, Tamto jest jego, itd.

Tworząc zaimki dzierżawcze od przymiotników dzierżawczych, najczęściej dodajemy do nich końcówkę ‘-s’. Wyjątkiem jest zaimek dzierżawczy ‘mine’. Z kolei przy przymiotnikach dzierżawczych ‘his’ oraz ‘its’ nie robimy żadnej zmiany, ponieważ są już zakończone na ‘-s’.

 

osoba       przymiotnik dzierżawczy                 zaimek dzierżawczy
               + rzeczownik                                      (bez rzeczownika)
I               It’s my car.                                           It’s mine.
you          It’s your car.                                         It’s yours.
he            It’s his car.                                           It’s his.
she          It’s her car.                                           It’s hers.
it             It’s its car.                                             It’s its.
we           It’s our car.                                           It’s ours.
you          It’s your car.                                         It’s yours.
they         It’s their car.                                         It’s theirs.

 

This book is mine and where is yours?
Anna is his sister and Tim is his brother.
Don’t you dare to touch it. It’s mine!
This is my pencil and those are their wallets.
This house is ours.
Our children are polite. Their children are spoilt.
This cake is yours. I’m not going to eat it. Don’t worry.

 

➡ Mówiąc o swoim przyjacielu, przyjaciołach możemy robić to na dwa sposoby:

my friend                           a friend of mine
your friend                         a friend of yours
his friend                           a friend of his
her friend                          a friend of hers
our friend                          a friend of ours
your friend                        a friend of yours
their friend                        a friend of theirs

 

Blog o nauce angielskiego online - Angielska gramatyka - Przymiotniki i zaimki dzierżawcze -

 

Forma dzierżawcza ‘s – Dopełniacz saksoński

Gdy chcemy powiedzieć, że jakaś rzecz należy do danej osoby, możemy użyć formy dzierżawczej ‘s, która odpowiada na pytanie ‘Czyj / Czyje / Czyja?’. Formę dzierżawczą ‘s znaną również jako dopełniacz saksoński stosujemy w odniesieniu do ludzi. Dopełniacz saksoński dodajemy do imion lub nazw osób, do których dana rzecz należy.

a) liczba pojedyncza (jedna osoba, do której należy jakaś rzecz):

Ania‘s umbrella – rower Ani
Robert‘s shoes – buty Roberta
Kasia‘s cup – filiżanka Kasi

UWAGA: Do imion lub nazwisk w liczbie pojedynczej zakończonych na literę ‘-s’ dodajemy sam apostrof (‘) lub ‘s:

James’ brother                        James‘s brother
Thomas’ mother                     Thomas‘s mother
Mrs Morris’ daughter              Mrs Morris‘s daughter
Mr Jones’ son                          Mr Jones‘s son

 

b) liczba mnoga (dwie lub więcej osób, do których coś należy):

– Wstawiamy sam apostrof (‘), ponieważ rzeczownik w liczbie mnogiej najczęściej kończy się na literę ‘-s’

boys’ room – pokój chłopców
friends’ house – dom przyjaciół
parents’ book – książka rodziców

– Jeśli rzeczownik w liczbie mnogiej nie kończy się na ‘-s’, to w formie dzierżawczej wygląda następująco:

children‘s toy – zabawka dzieci
women‘s car – samochód kobiet
men‘s room – pokój mężczyzn

– Jeżeli dana rzecz należy do dwóch osób, których imiona wymieniamy, to ‘s stawiamy po drugim wymienionym imieniu:

George and Emilia‘s bedroom – sypialnia George’a i Emilii (ich wspólna sypialnia)
Robert and Amy‘s sister – siostra Roberta i Amy (ich wspólna siostra)

UWAGA:
George‘s and Emilia‘s bedrooms – sypialnie George’a i Emilii (każde z nich ma swoją sypialnię)
Robert‘s and Amy‘s sisters – siostry Roberta i Amy (każdy z nich ma swoją własną siostrę) 

 

➡ Formy dzierżawczej ‘s używamy również z określeniami czasu:

Monday‘s meeting
two weeks’ break
three hours’ drive
forty minutes’ walk
today‘s newspaper
tomorrow‘s party

 

Konstrukcja z ‘OF’

Rzeczowniki, które są nazwami rzeczy występują najczęściej w konstrukcjach z ‘OF’. Mogą to być zwykłe rzeczowniki (nazwy rzeczy nieożywionych), jak również tzw. rzeczowniki abstrakcyjne (np. wolność, wiedza, ulga, itd.) i rzeczowniki odnoszące się do uczuć (np. miłość, szczęście, złość):

a packet of crisps
a cup of coffee
a capital of Spain
a roof of the building
the walls of the house
the price of freedom

 

➡ Konstrukcje z ‘OF’ występują często z następującymi słowami: end, front, back, top, bottom, middle, side:

at the end of the day
at the front of the train
in the front of the car
in the back of the car

at the back of the house
at the top of the list
at the bottom of the page
in the middle of nowhere
on the left side of your arm

 

Forma dzierżawcza ‘s lub konstrukcja z ‘OF’

Formy dzierżawczej ‘s i konstrukcji z ‘OF’ możemy używać zamiennie w przypadku, gdy wyrażamy przynależność do:

 • grupy ludzi / organizacji:

the local authorities’ proposal / the proposal of the local authorities
the World Health Organization‘s guidelines
/ the guidelines of the World Health Organization
the company‘s success
/ the success of the company

 • danego miejsca:

Poland‘s natural resources / the natural resources of Poland
France‘s population
/ the population of France
the world‘s problems
/ the problems of the world

 

Po więcej wpisów z serii angielskiej gramatyki, zapraszam do tej zakładki – Angielski gramatyka.

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane