Zaimki nieokreślone i zaimki wskazujące

Listopad 19, 2022 Agata Pruszyńska

Dzisiejszy wpis na blogu jest kolejnym z serii zaimków w języku angielskim. Ostatnio omawiałam zaimki osobowe i zaimki zwrotne. Dzisiaj z kolei przechodzimy do zaimków nieokreślonych oraz zaimków wskazujących. Zapraszam do dalszej lektury 🙂

 

Zaimki nieokreślone – Indefinite pronouns

Zaimków nieokreślonych używamy mówiąc o niezdefiniowanych ludziach, rzeczach lub miejscach:

every                everybody / everyone            everything                     everywhere
.                        (każdy, wszyscy)                     (wszystko)                     (wszędzie)

some                somebody / someone            something                     somewhere
.                        (ktoś)                                      (coś)                              (gdzieś)

any                   anybody / anyone                  anything                        anywhere
.                        (ktoś, ktokolwiek)                   (coś, cokolwiek)             (gdzieś, gdziekolwiek)

no                    nobody / no one                    nothing                          nowhere
.                        (nikt)                                      (nic)                               (nigdzie)

 

➡ Jeżeli po zaimku nieokreślonym występuje czasownik, to jest on zawsze w liczbie pojedynczej. Czasowniki występujące z zaimkami nieokreślonymi odmieniamy na trzecią osobę liczby pojedynczej:

Everybody wants to be happy.
Someone is looking for you.
Does anybody know where my car keys are?
Nothing is going to make me happy today. It’s the worst day of my life.
Nobody likes me.
Everything was so great on our holiday.

 

➡ Zaimki nieokreślone z –every stosujemy w zdaniach twierdzących oraz pytaniach:

Everybody knew that John and Julie had got engaged.
Is everything all right?

 

➡ Zaimki nieokreślone z –some stosujemy w zdaniach twierdzących oraz pytaniach w formie propozycji lub prośby:

One day I will live somewhere far away from here.
Would you like something to eat or drink?

 

➡ Zaimki nieokreślone z –any stosujemy w pytaniach oraz zdaniach przeczących:

Did anyone help you with that problem?
I don’t need anything, thank you.

 

➡ Zaimki nieokreślone z –no stosujemy w zdaniach przeczących:

Nothing will help in this situation.
You were nowhere to be found yesterday.

 

! Zaimki nieokreślone z -no (nobody, no one / nothing / nowhere) zawierają w sobie już przeczenie, więc czasownik użyty z nimi jest już bez formy przeczącej, a całe zdanie ma wydźwięk zdania przeczącego. Tłumacząc je na język polski wychodzi nam podwójne przeczenie:

Nobody came to yesterday’s meeting. (Nikt nie przyszedł na wczorajsze spotkanie.)
Nothing is needed to enrol on this course. (Nic nie jest potrzebne, żeby zapisać na ten kurs.)

 

! Somebody, someone / anybody, anyone występują w liczbie pojedynczej, ale często możemy po nich używać they / their / them, ponieważ nie znamy płci osoby, do której się odnoszą (he or she, his or her, him or her).

I’m looking for somebody with knowledge of economy. They should be experienced as well. (= He or she)
Has anybody done their homework? (= his or her)
Nobody wanted to do what I asked them to. (= him or her)

 

Blog o nauce angielskiego online - Angielski gramatyka - Zaimki nieokreślone i zaimki wskazujące

 

Zaimki wskazujące – Demonstrative pronouns

Zaimki wskazujące, jak sama nazwa mówi, stosujemy, żeby wskazać jakąś osobę lub rzecz. Wśród zaimków wskazujących wyróżniamy: this, that, these, those.

Zaimki wskazujące this (to) i that (to, tamto) stosujemy w liczbie pojedynczej. This – gdy dana osoba lub rzecz znajduje się blisko osoby mówiącej, z kolei that – gdy ta osoba lub rzecz znajduje się daleko od osoby mówiącej.

Zaimki wskazujące these (te) i those (te, tamte) stosujemy w liczbie mnogiej. These – gdy dane osoby lub rzeczy znajdują się blisko osoby mówiącej, z kolei those – gdy dane osoby lub rzeczy znajdują się daleko od osoby mówiącej.

 

.                      liczba pojedyncza         liczba mnoga

blisko            this                                   these
daleko           that                                  those

This is a chair.
That is my new car.
I love these shoes. They are gorgeous.
Those flowers are beautiful.

 

Po więcej wpisów z serii angielskiej gramatyki zapraszam do tej zakładki – Angielski gramatyka.

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

  • Archiwum

    Kategorie wpisów

    Zapisz się na newsletter

    Najczęściej czytane