Przedimki nieokreślone (a/an), przedimek określony (the), brak przedimka

Listopad 4, 2022 Agata Pruszyńska

W języku angielskim wyróżniamy przedimki nieokreślone (a / an) oraz przedimek określony (the). Przedimki nieokreślone stawiamy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej (a book, a jug, an umbrella) lub przed przymiotnikiem występującym z rzeczownikiem (an interesting book, a beautiful girl, a smart dress). Z kolei przedimek określony (the) możemy stawiać przed rzeczownikami policzalnymi lub niepoliczalnymi w liczbie pojedynczej oraz w liczbie mnogiej.

Przedimków nieokreślonych (a / an) używamy, gdy mówimy o danej rzeczy po raz pierwszy. Jeśli tą samą rzecz opisujemy w kolejnych zdaniach, to używamy już przedimka określonego (the).

Przedimek nieokreślony ‘a’ stawiamy przed rzeczownikiem zaczynającym sią na spółgłoskę (b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, w, x, y, z). Z kolei przedimek nieokreślony ‘an’ stawiamy przed rzeczownikami zaczynającymi się na samogłoskę (a, e, i, o, u).

UWAGA: Wyjątek stanowi tzw. nieme H, przed którym stawiamy ‘an’ (an hour) oraz samogłoski wymawiane jak spółgłoski, przed którymi stawiamy ‘a’ (a uniform, a university, a unicorn).

 

Przedimki nieokreślone (a / an) – Indefinite articles

Używamy przedimków nieokreślonych:

 • gdy mówimy o jakiejś rzeczy po raz pierwszy:

I need an apple and a banana.

 

 • przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej:

a book, a computer, a toy

 

 • przed nazwami zawodów:

Josh works as a teacher.
My mum is a nurse.

 

 • w wyrażeniach z cenami, prędkością, częstotliwością:

three times a day, 50 kilometres an hour, £2.50 a kilo

 

 • z niektórymi określeniami ilości:

a lot of, a great deal of, a couple, a dozen

 

Blog o nauce angielskiego online - Angielski gramatyka - Przedimek określony i nieokreślony (definite and indefinite articles)

 

Przedimek określony (the) – Definite article

Używamy przedimka określonego (the):

 • gdy myślimy o jakiejś konkretnej rzeczy,

 • gdy wspominamy po raz kolejny o jakiejś rzeczy lub osobie,

 • kiedy jest jasne w danej sytuacji jaką rzecz lub osobę mamy na myśli,

 • kiedy rzecz jest jedyna w swoim rodzaju:

the Earth       the universe      the sun         the world       the weather        the moon    the sky

 

 • przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, który reprezentuje daną grupę / klasę zwierząt lub rzeczy,

 • przed przymiotnikami w stopniu najwyższym:

the biggest house, the best student, the most beautiful girl

 

 • przed liczebnikami porządkowymi:

the first, the second, the third

 

 • przed przymiotnikiem, który reprezentuje grupę ludzi:

the rich, the poor, the young, the old, the elderly, the sick, the blind

 

 • przed nazwami pór dnia:

in the morning, in the afternoon, in the evening

 

 • przed nazwami pomieszczeń w mieszkaniu lub domu:

in the bathroom, in the kitchen, in the living room, in the bedroom, in the garden

 

 • przed nazwami instrumentów muzycznych i tańców:

the piano, the guitar, the cello, the waltz, the rumba

 

 • przed nazwami hoteli, kin, teatrów, statków, organizacji, gazet, muzeów:

– the Ritz Hotel, the Sheraton Hotel
– the Odeon
– the Palace Theatre
– the Black Pearl
– the WHO, the European Union, the BBC (= British Broadcasting Corporation), the Red Cross
– the Daily News, The Times, The Guardian, The Independent, the Washington Post, the Financial Times, the Sun
– the Natural History Museum, the Guggenheim Museum

 

 • przed nazwami narodowości zakończonych na -sh, -ch, -ese i przed nazwami całej rodziny:

the Scottish, the Dutch, the Japanese, the Chinese, the Smiths

 

 • przed nazwami epok historycznych, wydarzeń historycznych:

the Middle Ages, the Renaissance,                                  but World War II

 

 • przed nazwami:

  – rzek (the Thames, the Nile, the Orinoco, the Amazon, the Danube, the Rhine, the Volga)

  – mórz (the Red Sea, the Dead Sea, the Mediterranean, the Black Sea)

  – oceanów (the Pacific, the Atlantic, the Indian Ocean)

  – łańcuchów górskich (the Rocky Mountains, the Alps, the Andes, the Himalayas)

  – pustyń (the Kalahari, the Sahara, the Gobi Desert)

  – archipelagów (the Canary Islands, the Philippines, the British Isles)

  – państw, które w nazwie mają ‘state’‘kingdom’‘republic’ oraz przed nazwami krajów w liczbie mnogiej (the Netherlands, the United States of America (the USA), the United Arab Emirates, the United Kingdom (the UK), the Czech Republic, the Dominican Republic)

 

 • przed tytułami osób, których imię nie jest wspomniane (the King, the Pope)

 

 

Brak przedimka – No article

Nie używamy przedimków:

 • przed rzeczownikami w liczbie mnogiej, gdy mówimy o nich ogólnie,

 • przed nazwami dni tygodni i miesięcy,

 • przed nazwami świąt (Christmas, Easter),

 • przed nazwami:

  – krajów (Italy, France, Japan, Germany)

  – miast (Warsaw, Chicago, Rome, New York, Cairo, Bangkok)

  – ulic (Milton Street, Oxford Street)

  – lotnisk (Luton Airport, Manchester Airport)

  – parków (Hyde Park)

  – gór (Mount Everest, Mount Fuji, Mount Etna, Mount Kilimanjaro)

  – wysp (Sicily, Bermuda, Tasmania)

  – jezior (Lake Garda, Lake Superior, Lake Titicaca, Lake Constance)

  – kontynentów (Asia, Europe, Africa, South America)

 

 • przed nazwami posiłków, gier i dyscyplin sportowych:

dinner, supper, breakfast, lunch, cricket, football

 

 • przed zaimkami wskazującymi – this / that / these / those,

 • przed tytułami, gdy imiona osób są wymienione:

Prince Harry, Queen Elizabeth

 

 • ze słowami takimi jak: school / church / bed / hospital / prison / university / college / home, gdy odnosimy się do celu, do którego służą,

 • w wyrażeniach by + środek transportu (by train, by car, by bus),

 • przed nazwami języków obcych, o ile nie występuje po nich słówko ‘language’:

English, Chinese, Italian, Spanish,                            but the Japanese language

 

 • przed nazwami chorób:

mumps, flu, diabetes, indigestion

 

 

Po więcej wpisów z angielskiej gramatyki zapraszam do tej zakładki – Angielski gramatyka.

Udanej nauki angielskiego online i do usłyszenia w kolejnym wpisie na blogu 🙂

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane