Egzamin ósmoklasisty z angielskiego – Zaimki (A2/B1)

Czerwiec 7, 2024 Agata Pruszyńska

W ostatnim wpisie opublikowałam ostatni wpis z serii słownictwa do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego. Możecie go znaleźć tutaj – Egzamin ósmoklasisty – Życie społeczne. Dzisiaj z kolei przechodzę do zagadnień gramatycznych obowiązujących na egzaminie i omówię zaimki w języku angielskim takie jak:

 1. Zaimki osobowe (Personal pronouns)

 2. Przymiotniki i zaimki dzierżawcze (Possessive adjectives and pronouns)

 3. Forma dzierżawcza ‘s – dopełniacz saksoński (Saxon genitive)

 4. Zaimki zwrotne (Reflexive pronouns)

 5. Zaimki wskazujące (Demonstrative pronouns)

 6. Zaimki nieokreślone (Indefinite pronouns)

 7. Zaimki bezosobowe (Impersonal pronouns)

Oprócz samodzielnej nauki do egzaminu polecam również skorzystanie z kompleksowego kursu przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego. Na kursie przerobicie wszystkie zagadnienia egzaminacyjnie razem z doświadczonym nauczycielem języka angielskiego. Na pewno dzięki takiej formie nauki osiągniecie świetne wyniki na egzaminie.

 

 

1. Egzamin ósmoklasisty z angielskiego – Zaimki osobowe

Wśród zaimków osobowych wyróżniamy zaimki osobowe w formie podmiotu (np. ja, ty, on, ona) oraz zaimki osobowe w formie dopełnienia (np. mnie, ciebie, go, nas, was).

 

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego - Gramatyka - Zaimki osobowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡ Zaimków osobowych w formie podmiotu używamy, aby wskazać osobę wykonującą daną czynność, np.:

He often goes swimming.
We don’t play computer games
.
They sometimes visit their neighbours.

 

➡ Z kolei zaimków osobowym w formie dopełnienia używamy, aby wskazać np. z kim daną czynność wykonujemy, o kim rozmawiamy, komu kupiliśmy prezent, kogo lubimy. Odpowiadają na pytania: z kim?, o kim?, komu?, kogo?

I go to the same class with them.
We like spending time with him.
They are talking about us.
I bought a fascinating book for her.
I like you.

 

 

2. Egzamin ósmoklasisty z angielskiego – Przymiotniki i zaimki dzierżawcze

Zaimków i przymiotników dzierżawczych używamy, aby powiedzieć do kogo jakaś rzecz należy (np. moja sukienka, jego telefon, nasze zabawki, ich dom). Za ich pomocą opisujemy również zależności między ludźmi (np. moja siostra, twoi sąsiedzi, jego żona, nasze dzieci, ich przyjaciele).

 

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego - Gramatyka - Zaimki dzierżawcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po przymiotnikach dzierżawczych zawsze występuje rzeczownik, np. moja książka, twój rower, jego pokój). Natomiast po zaimkach dzierżawczych nigdy nie stawiamy rzeczownika.

This is my dress.
Julie is his wife.
Our children are playing in the park.
Their friends are very kind and helpful.

This is mine, don’t touch it!
My umbrella is in the car, but I don’t know where is yours.
You shouldn’t take this dress. It’s hers.

 

 

3. Egzamin ósmoklasisty z angielskiego – Forma dzierżawcza ‘s

➡ Forma dzierżawcza ‘s odpowiada na pytanie: whose? (czyj?, czyja?, czyje?).

➡ Formy dzierżawczej ‘s używamy, gdy chcemy powiedzieć, że dana rzecz należy do kogoś (np. mieszkanie Kasi, samochód Adama, buty Lucy). Poza tym używamy jej również do mówienia o tym, że między ludźmi zachodzi jakaś relacja (np. mąż Julii, brat Ani, dzieci Piotra).

Kasia’s apartment
Adam’s car
Lucy’s shoes

Julia’s husband
Ania’s brother
Peter’s children

 

➡ Tworząc formę dzierżawczą ‘s stawiamy najpierw imię osoby, do której dana rzecz należy, np. Christina’s bag, Brian’s cap, Molly’s umbrella.

➡ Tworząc formę dzierżawczą ‘s rzeczownika w liczbie mnogiej regularnej stawiamy sam apostrof (‘), ponieważ rzeczownik jest już zakończony na literę -s:

cousins’ toys
kids’ clothes
parents’ bedroom
boys’ ball
girls’ dog

➡ Natomiast tworząc formę dzierżawczą ‘s rzeczownika w liczbie mnogiej nieregularnej stawiamy apostrof (‘) i końcówkę -s:

women’s meeting
children’s sweets
men’s organisation

 

 

4. Egzamin ósmoklasisty z angielskiego – Zaimki zwrotne

Zaimki zwrotne tłumaczymy jako ‘się, siebie, samemu’ i odmieniamy je dla każdej osoby liczby pojedynczej i mnogiej w następujący sposób:

 

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego - Gramatyka - Zaimki zwrotne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡ Zaimków zwrotnych używamy, gdy chcemy powiedzieć, że zrobiliśmy coś sami, np. poparzyłem się, skaleczyłem się, przedstawiłem się, poczęstowałem się, dobrze się bawiłem:

He burnt himself.
Alice cut herself.
I was asked to introduce myself.
Help yourselves to some snacks, please.
They enjoyed themselves.
It wasn’t your fault. You shouldn’t blame yourself.

 

➡ Zaimków zwrotnych używamy również, aby powiedzieć, że osoba wykonuje daną czynność samodzielnie:

He repaired his car himself.
She baked a cake herself.
I tidy my room myself.
We painted our flat ourselves.

 

➡ Jeśli chcemy powiedzieć, że jakieś osoby wykonały coś wobec siebie wzajemnie, to używamy zaimka each other:

Our children play with each other.
Peter and Luke are best friends and they like each other very much.
They sometimes write letters to each other .
Sue and Thomas are looking at each other.
Neighbours should help each other.

 

 

5. Egzamin ósmoklasisty z angielskiego – Zaimki wskazujące

➡ Używamy zaimków wskazujących, gdy wskazujemy na jakąś osobę lub rzecz. Jeżeli osoba lub rzecz znajduje się blisko nas, to używamy zaimków wskazujących: this (liczba pojedyncza) lub these (liczba mnoga):

This is a book.
This is my friend.
These are books.
These are my friends.

 

➡ Jeżeli osoba lub rzecz znajduje się w większej odległości, to używamy zaimków wskazujących: that (liczba pojedyncza) lub those (liczba mnoga):

That is a backpack.
That is a pen.
Those are backpacks.
Those are pens.

 

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego - Gramatyka - Zaimki wskazujące

 

 

 

 

 

 

6. Egzamin ósmoklasisty z angielskiego – Zaimki nieokreślone

Zaimki nieokreślone tworzymy od słów: some, any, no, every.

 

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego - Gramatyka - Zaimki nieokreślone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡ Jeżeli po zaimku nieokreślonym występuje czasownik, to odmieniamy go przez trzecią osobę liczby pojedynczej:

Somebody is looking for you.
No one wants to go on a school trip.
Everybody likes chocolate.

 

➡ Zaimki nieokreślone z no- zawierają w sobie już przeczenie, dlatego nie tworzymy czasowniku w formie przeczącej w zdaniu:

Nobody likes me. (Nikt mnie nie lubi.)
You know nothing about me. (Nic o mnie nie wiesz.)

We went nowhere yesterday. (Nigdzie wczoraj nie poszliśmy.)

 

➡ Zaimki nieokreślone utworzone od:

 • -some – używamy w zdaniach twierdzących oraz pytaniach w formie propozycji lub prośby,

 • -any – używamy w pytaniach oraz zdaniach przeczących,

 • -no – używamy w zdaniach twierdzących, aby nadać im znaczenie zdań przeczących;

 • -every – używamy w zdaniach twierdzących i pytaniach.

 

Would you like something to drink?
Does anybody knows Julie Brown?
I don’t want to eat anything.
Nobody can help me.
Did everybody enjoy the party?
You mean everything to me.

 

 

7. Egzamin ósmoklasisty z angielskiego – Zaimki bezosobowe

Do zaimków bezosobowych zaliczamy you oraz one. Używając tych zaimków nie mamy na myśli konkretnej osoby, ale ogół ludzi. Stosujemy je mówiąc o powszechnych zasadach, zakazach, powszechnie panujących opiniach itp.

Zaimek bezosobowy one stosujemy w zdaniach bardziej formalnych, oficjalnych.

 

You mustn’t smoke inside the building. (Nie wolno palić w środku budynku.)
You can park here. (Można tutaj parkować.)
One should remember to say hello. (Powinno się pamiętać, żeby się przywitać.)
One can earn a lot in our company. (Można dużo zarabiać w naszej firmie.)

 

Mam nadzieję, że dzisiejszy wpis był dla Was pomocny. Po więcej wpisów z tej serii zapraszam tutaj – Egzamin ósmoklasisty z angielskiego.

Udanej nauki języka angielskiego i do zobaczenia w kolejnym wpisie! 🙂

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane