Egzamin ósmoklasisty z angielskiego – Słownictwo – Życie społeczne

Czerwiec 4, 2024 Agata Pruszyńska

Zapraszam na ostatni wpis przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego pod kątem słownictwa. W poprzednim wpisie opublikowałam drugą część słownictwa z działu Świat przyrody. Ten wpis możecie znaleźć tutaj – Egzamin ósmoklasisty – Świat przyrody (2). Dzisiaj z kolei przygotowałam słownictwo z działu Życie społeczne. W ramach tego działu omówię 6 kategorii:

 1. Struktura państwa (The structure of the state)

 2. Wolontariat (Volunteering)

 3. Przestępstwa i przestępcy (Crimes and criminals)

 4. Prawo i ściganie przestępstw (Law and prosecution of crimes)

 5. Problemy społeczne (Social problems)

 6. Użyteczne zwroty (Useful expressions)

Aby zapamiętanie nowego słownictwa było dla Was łatwiejsze, przygotowałam przykładowe zdania z poszczególnymi słówkami i wyrażeniami. Wykorzystałam również kolorowe zdjęcia oraz tabelki ze słownictwem. Po części teoretycznej zapraszam Was na część praktyczną, czyli ćwiczenia, które przygotowałam specjalnie dla Was. Znajdziecie je tutaj – Egzamin ósmoklasisty – Życie społeczne – Ćwiczenia.

Oprócz samodzielnej nauki do egzaminu polecam również kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego. Kurs zapewnia całościowe przygotowanie do egzaminu pod okiem wykwalifikowanego lektora języka angielskiego.

 

 

1. Słownictwo do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego – Struktura państwa

 

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego - Słownictwo - Struktura państwa

 

Inne słówka:

 • citizen (obywatel)

 • country (kraj)

 • currency (waluta)

 • democracy (demokracja)

 • elect (wybierać w wyborach)

 • government (rząd)

 • head of state (głowa państwa)

 • kingdom (królestwo)

 • Member of Parliament (poseł / posłanka)

 • official language (język urzędowy)

 • political party (partia polityczna)

 • politics (polityka)

 • population (ludność)

 • republic (republika)

 • rights (prawa)

 • society (społeczeństwo)

 • state (państwo)

 • vote for (głosować na)

 

Every citizen has got some rights.
There is democracy in many countries in the world.
In Poland there are 460 Members of Parliament.
Would you like to join any political party?
Betty isn’t interested in politics.

Who are you going to vote for in the election?

 

 

2. Słownictwo do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego – Wolontariat

 

 • aid (pomoc)

 • charity (organizacja charytatywna)

 • charity event (wydarzenie charytatywna)

 • charity work (praca charytatywna)

 • collect money = raise money (zbierać pieniądze)

 • community centre (dom kultury)

 • donate (ofiarować)

 • fundraising (zbieranie funduszy)

 • help the elderly / the homeless (pomagać osobom starszym / bezdomnym)

 • helpline (telefon zaufania)

 • relief organisation (organizacja humanitarna)

 • tree planting (sadzenie drzew)

 • volunteer (ochotnik, wolontariusz)

 

We’re going to collect a lot of money at a charity event in our school.
I’m going to donate some money  to a relief organisation.
Some of our volunteers help the elderly.

 

 

3. Słownictwo do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego – Przestępstwa i przestępcy

 

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego - Słownictwo - Przestępstwa i przestępcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne słówka:

 • attack somebody (zaatakować kogoś)

 • break into = burgle (włamać się do)

 • bully (zastraszać, tyranizować, znęcać się nad słabszymi)

 • commit a crime (popełnić przestępstwo)

 • kidnap (porywać)

 • mug (napadać – zaatakować i obrabować kogoś w miejscu publicznym)

 • murder (mordować)

 • pick somebody’s pocket (ukraść coś komuś z kieszeni)

 • rob (obrabować)

 • shoplift (kraść w sklepie)

 • stalk (nękać, nachodzić)

 • steal (kraść)

 • vandalise (dewastować)

 

My house was burgled last night.
He committed a crime and ran away.
There are more and more muggers in our cities. Some citizens are afraid of this trend.
Shoplifting has become a big problem in some shops.

 

 

4. Słownictwo do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego – Prawo i ściganie przestępstw

 

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego - Słownictwo - Prawo i ściganie przestępstw

 

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego - Słownictwo - Czasowniki i rzeczowniki

 

 

Inne słówka:

 • accuse somebody of something (oskarżyć kogoś o coś)

 • alibi (alibi)

 • break the law (łamać prawo)

 • defend (bronić)

 • escape (uciekać)

 • evidence (dowody)

 • fine (grzywna, mandat)

 • get caught (zostać złapanym)

 • get out of prison (wyjść z więzienia)

 • guilty (winny)

 • illegal (nielegalny)

 • innocent (niewinny)

 • police officer (policjant)

 • prisoner (więzień)

 • report a crime (zgłosić przestępstwo)

 • sentence (skazać)

 • victim (ofiara)

 

He was accused of robbery and sentenced to 2 years in prison.
You mustn’t break the law.
Peter got a fine for speeding.
She vandalised a phone box, but got caught.

 

 

5. Słownictwo do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego – Problemy społeczne

 

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego - Słownictwo - Problemy społeczne

 

 

 

 

 

 

 

Inne słówka:

 • abuse (nadużywać)

 • be addicted to something (być uzależnionym od czegoś)

 • cause problems (powodować problemy)

 • discrimination (dyskryminacja)

 • drug use (zażywanie narkotyków)

 • shelter (schronisko)

 • unemployment (bezrobocie)

 • violence (przemoc)

 

He was addicted to drugs as a teenager.
Immigration can cause many social problems.
There is no problem with unemployment in our country.

 

 

6. Słownictwo do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego – Użyteczne zwroty

 

 • have a duty to do something (mieć obowiązek zrobienia czegoś)

 • lose control over (tracić kontrolę nad czymś)

 • obey the rules ≠ disobey the rules (przestrzegać zasad ≠ nie przestrzegać zasad)

 • pay a tax (płacić podatek)

 • respect the rights of others (respektować prawa innych)

 • solve a problem (rozwiązać problem)

 

Everybody who works has a duty to pay a tax.
I’m afraid we are losing control over immigrants in our town.
Citizens must obey rules and respect the rights of others.

 

Mam nadzieję, że dzisiejszy wpis był dla Was pomocny. Po więcej wpisów z tej serii zapraszam tutaj – Egzamin ósmoklasisty z angielskiego.

Udanej nauki języka angielskiego i do zobaczenia w kolejnym wpisie! 🙂

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane