Both, neither, either, none

Listopad 23, 2022 Agata Pruszyńska

W ostatnim wpisie gramatycznym na moim blogu omawialiśmy wspólnie zaimki nieokreślone oraz zaimki wskazujące. Dzisiaj z kolei przechodzimy do wyrażeń z both, neither, either, none oraz krótkich odpowiedzi z SO oraz NEITHER.

 

Both, neither, either, none

Wyrażenia z both, neither i either stosujemy do porównywania dokładnie dwóch rzeczy lub dwóch osób:

both … and ….                      Both Julie and Sarah are great swimmers.
zarówno … jak i ….               Tim was both sleepy and grumpy.

neither … nor …                   Neither Patrick nor Peter made dinner last night.
ani (nie) … ani (nie)  …         You neither called nor came to my house.

either … or …                       I’m not sure where John comes from. He’s either Hungarian or Slovac.
albo … albo …                      Either you buy me this present or I will reveal your secret.

 

Both (of) … / neither of … / either of … :

 • stosujemy te wyrażenia, gdy mówimy o dokładnie dwóch rzeczach lub dwóch osobach,

 • po ‘both (of) …’ stosujemy zawsze czasownik w liczbie mnogiej, z kolei po ‘neither of …’ oraz ‘either of …’ możemy stosować czasownik w liczbie pojedynczej lub mnogiej.

Both (of) my dogs are very obedient.
Neither of my sisters likes / like seafood.
Either of my brothers has / have a girlfriend.

 

None of … :

 • Jeżeli mówimy o więcej niż dwóch rzeczach lub osobach w znaczeniu ‘żaden z’, to używamy ‘none of …’.

 • Po ‘none of …’ stosujemy czasownik w liczbie pojedynczej lub mnogiej.

None of the students is / are reliable.
None of the hotels was / were luxurious.

 

 • ‘Either’ oraz ‘neither’ mogą być używane również samodzielnie, w liczbie pojedynczej np.:

Coffee or tea?             Yes, either drink is fine.
Coffee or tea?             No, thank you, neither drink is preferable. I’m not thirsty.

 

Blog o nauce angielskiego online - Angielski gramatyka - both, neither, either, none

 

Me too & Me neither, So am I & Neither do I

➡ Żeby zaznaczyć, że coś, co ktoś powiedział, jest też prawdziwe dla nas, możemy powiedzieć prosto ‘Me too.’ (Ja też).
➡ Żeby powiedzieć, że jakieś zdanie przeczące jest też prawdziwe dla nas, możemy powiedzieć ‘Me neither.’ (Ja też nie).

I like ice-cream.                     Me too.
I don’t like rude people.        Me neither.

 

➡ W tych sytuacjach możemy również używać SO oraz NEITHER z czasownikami posiłkowymi i zaimkami.

I’m hungry.                                                                                   So am I.
I never go to philharmonic hall.                                                  Neither do I.
I got into univeristy and so did Olivia.
Alice hasn’t got driving licence and neither has Dorothy.

 

Present Simple

I’m exhausted.                                                            So am I.
I’m not exhausted.                                                      Neither am I.

I like reading.                                                             So do I.
I don’t like reading.                                                    Neither do I.

Present Perfect Simple
I’ve run 10 kilometres.                                               So have I.
I haven’t run 10 kilometres.                                       Neither have I.

Future Simple
I will eat a snack.                                                       So will I.
I won’t eat a snack.                                                    Neither will I.

Past Simple
I did my homework.                                                   So did I.
I didn’t do my homework.                                          Neither did I.

I was ill last week.                                                     So was I.
I wasn’t at work yesterday.                                         Neither was I.

 

➡ Zamiast NEITHER możemy używać również NOR lub NOT … EITHER.

I don’t want to go to the cinema.                            Neither do I.
.                                                                               Nor do I.
                                                                             I don’t either.

Alice didn’t go to school yesterday.                       Neither did I.
.                                                                              Nor did I.
                                                                            I didn’t either.

 

Po więcej wpisów z serii angielskiej gramatyki zapraszam tutaj – Angielski gramatyka.

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane