Past Continuous – budowa i zastosowanie

Maj 24, 2017 Agata Pruszyńska

Kolejnym czasem przeszłym, jaki będziemy omawiać, jest czas Past Continuous, czyli czas przeszły ciągły. Stosujemy go do mówienia o czynnościach, które wydarzyły się w przeszłości i trwały przez pewien czas. Jest to czas niedokonany, dlatego nie wiemy, czy dana czynność została ukończona (np. Sprzątałem pokój cały poranek). Do czynności, które wydarzyły się w przeszłości i zostały zakończone używamy czasu Past Simple (np. Posprzątałem pokój rano). Omówimy budowę czasu Past Continuous, jego zastosowanie oraz charakterystyczne okoliczniki czasu.

Nauka angielskiego online - blog - angielski gramatyka

 

Budowa czasu Past Continuous

Zdania twierdzące w czasie Past Continuous składają się z osoby, czasownika ‘być’ odmienionego w czasie przeszłym oraz czasownika z końcówką ‘-ing’.

Osoba       ‘być’         czasownik z końcówką‘-ing’

I                  was         working
You             were        painting
He               was         writing
She             was         talking
It                 was         snowing
We              were        dancing
You             were        reading
They           were        driving

 

Pytania w czasie Past Continuous tworzymy przez inwersję, czyli zamianę miejscami osoby z odmienioną cząstką czasownika ‘być’ w czasie przeszłym. Na takie pytania możemy odpowiadać krótką używając form – Yes, I was./No, I wasn’t.

Were you painting the fence yesterday?      =>             Yes, I was.             or         No, I wasn’t.
Was she talking to you last Monday?           =>             Yes, she was.        or         No, she wasn’t.
Was it snowing all morning?                        =>             Yes, it was.           or         No, it wasn’t.
Were they dancing at the wedding?             =>             Yes, they were.     or         No, they weren’t.

 

Przeczenia w czasie Past Continuous tworzymy przez użycie słówka ‘not’.

You were not (= weren’t) painting the fence yesterday.
She was not (= wasn’t) talking to you last Monday.
It was not (= wasn’t) snowing all morning.
They were not (= weren’t) dancing at the wedding.

 

 

Zastosowanie czasu Past Continuous

Czas Past Continuous stosujemy, gdy:

 1. mówimy o czynnościach, które wydarzyły się w przeszłości i trwały przez pewien czas. Nie wiemy, czy dana czynność została ukończona.

I was reading an interesting book at the weekend.
She was cooking something delicious in the afternoon.

 

 1.  mówimy o dłuższych czynnościach w przeszłości, które zostały przerwane przez krótsze czynności lub zdarzenia. Krótkie czynności opisujemy za pomocą czasu Past Simple.

We were having dinner when the phone rang.
Philip was watching television when we arrived.

 

 

Okoliczniki czasu Past Continuous

 • when (kiedy, gdy),

 • while (podczas gdy),

 • all morning/afternoon/night (cały ranek/popołudnie/noc),

 • all day yesterday (cały wczorajszy dzień).

 

Więcej na temat innych czasów i zagadnień gramatycznych znajdziesz w zakładce Angielski gramatyka.

O mnie

Jestem lektorem i tłumaczem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane