Trzecia powtórka przed maturą z angielskiego – czasowniki frazowe

Maj 4, 2017 Agata Pruszyńska

Przed nami kolejna powtórka przed maturą z angielskiego. Ostatnio omawialiśmy strukturę listu nieformalnego. Dzisiejszy wpis poświęcimy zagadnieniu najmniej lubianym przez wszystkich maturzystów. Mowa oczywiście o czasownikach frazalnych, nazywanych również czasownikami frazowymi, czyli po prostu phrasal verbs. Skąd bierze się taka niechęć do ich nauki? I nie dotyczy ona tylko maturzystów. Tak naprawdę zdecydowana większość osób, które uczę, nie lubi czasowników frazowych. Ta niechęć wynika głównie z tego, że mamy ich bardzo dużo, wiele z nich jest do siebie podobnych, a niektóre mają więcej niż kilka znaczeń. To utrudnia skuteczne zapamiętanie ich na dłuższy czas. Dzisiaj skupimy się tylko na tych najbardziej podstawowych czasownikach frazowych, które pojawiają się na maturze podstawowej z języka angielskiego.

Nauka angielskiego online - blog - czasowniki frazalne - away    AWAY – oznacza opuszczenie, odejście, wyjazd

 

                     be/go away => go to another place (wyjechać), e.g. he went away for holidays

                     drive away => get into the car and go away (odjechać)

                     run away => escape (uciec), e.g. the thief ran away

 

Nauka angielskiego online - blog - czasowniki frazalne - up  UP – oznacza ruch w górę, wzrost, poprawę lub zakończenie czegoś

                 bring up => raise (wychowywać), e.g. bring up children

                 go up => increase (wzrastać), eg. sales go up

                 get up => get out of the bed (wstawać), e.g. get up early

                 give up => stop (zaprzestać), e.g. give up smoking

                 stand up => rise (wstać), e.g. stand up and leave the room

                 set up => establish (zakładać), e.g. set up business

                 take up => start a hobby (wziąć się za), e.g. take up tennis

 

Nauka angielskiego online - blog - czasowniki frazalne - down DOWN – oznacza ruch w dół, spadek, pogorszenie

                   fall down => spaść, e.g. the picture fell down

                   lie down => położyć się, e.g. lie down on the grass

                   sit down => usiąść, sit down at the table

                   turn down => reject (odrzucić), e.g. turn down an offer

Nauka angielskiego online - blog - czasowniki frazalne - out OUT – oznacza ruch na zewnątrz, wyłączenie czegoś

                    fall out => argue or quarrel (pokłócić się), e.g. they fell out badly

                    find out => get to the truth (odkryć, dowiedzieć się), e.g. I found out their secret

                    give out => hand out, dispense (rozdawać), e.g. give out food and water

                    run out => come to an end, there is none left (skończyć się), e.g. milk has run out

                    sort out => solve (rozwiązać), e.g sort out a problem

 

Nauka angielskiego online - blog - czasowniki frazalne - backBACK – oznacza wykonanie czynności w kierunku zwrotnym

                   be back =>  return (wracać), e.g. Hi, I’m back

                   bring back => re-introduce or return (przywracać, zwrócić), e.g. bring back book,

                                         capital punishment

                   come back => return (wracać), e.g I’m coming back on Monday

                   go back => wracać, e.g. go back to her

                   look back on => recall, (wracać pamięcią do, wspominać), e.g. look back on school

                                            years

 

 

Nauka angielskiego online - blog - czasowniki frazalne - put on

Nauka angielskiego online - blog - czasowniki frazalne - take off

PUT ON clothes
PUT clothes ON
(zakładać ubranie)

TAKE OFF clothes
TAKE clothes OFF
(zdejmować ubranie)

 

 

 

 

 

Nauka angielskiego online - blog - czasowniki frazalne - turn off

Nauka angielskiego online - blog - czasowniki frazalne - turn on
TURN ON the light
SWITCH ON the light
(włączyć światło)

TURN OFF the light
SWITCH OFF the light
(wyłączyć światło)

 

 

 

 

 

Cała seria wpisów poświęconych powtórkom przed maturą z języka angielskiego jest dostępna pod kategorią – matura z angielskiego.

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

  • Archiwum

    Kategorie wpisów

    Zapisz się na newsletter

    Najczęściej czytane