angielski gramatyka

Grudzień 2022

Szyk przestawny – emfaza – Inversion

Grudzień 3, 2022 Agata Pruszyńska

W ostatnim wpisie na blogu omawiałam m.in. wyrażenia z both, neither, either, none. Dzisiaj z kolei przechodzimy do mniej popularnego zagadnienia gramatycznego w języku angielskim, a mianowicie szyku przestawnego. Szyk przestawny, czyli emfaza lub też inwersja, jest najczęściej stosowana w piśmie, w języku formalnym i raczej nie występuje w potocznym języku mówionym. Polega ona najczęściej na użyciu słówka zawierającego przeczenie na początku zdania, a następnie […]

Listopad 2022

Both, neither, either, none

Listopad 23, 2022 Agata Pruszyńska

W ostatnim wpisie gramatycznym na moim blogu omawialiśmy wspólnie zaimki nieokreślone oraz zaimki wskazujące. Dzisiaj z kolei przechodzimy do wyrażeń z both, neither, either, none oraz krótkich odpowiedzi z SO oraz NEITHER.   Both, neither, either, none Wyrażenia z both, neither i either stosujemy do porównywania dokładnie dwóch rzeczy lub dwóch osób: both … and ….                    […]

Zaimki nieokreślone i zaimki wskazujące

Listopad 19, 2022 Agata Pruszyńska

Dzisiejszy wpis na blogu jest kolejnym z serii zaimków w języku angielskim. Ostatnio omawiałam zaimki osobowe i zaimki zwrotne. Dzisiaj z kolei przechodzimy do zaimków nieokreślonych oraz zaimków wskazujących. Zapraszam do dalszej lektury 🙂   Zaimki nieokreślone – Indefinite pronouns Zaimków nieokreślonych używamy mówiąc o niezdefiniowanych ludziach, rzeczach lub miejscach: every                everybody / everyone          […]

Przymiotniki i zaimki dzierżawcze – Possessive adjectives and pronouns

Listopad 11, 2022 Agata Pruszyńska

W ostatnim wpisie z serii angielskiej gramatyki zajmowaliśmy się przedimkami określonymi (a/an) oraz przedimkiem nieokreślonym (the). Dzisiaj z kolei na blogu publikuję pierwszy wpis z serii zaimków w języku angielskim. W dzisiejszym wpisie będziemy omawiać: przymiotniki i zaimki dzierżawcze – possessive adjectives and pronouns, formę dzierżawczą (‘s) – dopełniacz saksoński, konstrukcję z ‘OF’.   Przymiotniki i zaimki dzierżawcze – Possessive adjectives and pronouns Przymiotniki i zaimki dzierżawcze […]

Przedimki nieokreślone (a/an), przedimek określony (the), brak przedimka

Listopad 4, 2022 Agata Pruszyńska

W języku angielskim wyróżniamy przedimki nieokreślone (a / an) oraz przedimek określony (the). Przedimki nieokreślone stawiamy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej (a book, a jug, an umbrella) lub przed przymiotnikiem występującym z rzeczownikiem (an interesting book, a beautiful girl, a smart dress). Z kolei przedimek określony (the) możemy stawiać przed rzeczownikami policzalnymi lub niepoliczalnymi w liczbie pojedynczej oraz w liczbie mnogiej. Przedimków nieokreślonych (a […]

Październik 2022

Tworzenie przysłówków w języku angielskim i ich stopniowanie

Październik 31, 2022 Agata Pruszyńska

W ostatnim wpisie z serii Angielski gramatyka zajmowaliśmy się wspólnie rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi (Countable and uncountable nouns). Dzisiaj z kolei przechodzimy do omawiania tworzenia przysłówków w języku angielskim oraz ich stopniowania. Przysłówek (adverb) to część mowy (part of speech) odpowiadająca na pytanie ‘jak?’. Najczęściej występuje z czasownikami opisując je (np. biegać wolno, czytać szybko, popatrzeć gniewnie). Przysłówki występują również z przymiotnikami lub innymi przysłówkami […]

Pytania pośrednie i bezpośrednie – Indirect and direct questions

Październik 23, 2022 Agata Pruszyńska

W ostatnim wpisie na blogu omawiałam zdania względne definiujące i niedefiniujące (defining and non-defining relative clauses). Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się z tym wpisem, to serdecznie zapraszam do tej zakładki – Relative Clauses. Dzisiaj przechodzimy do kolejnego zagadnienia gramatycznego – do pytań pośrednich.   Pytania pośrednie i bezpośrednie – Indirect and direct questions W języku angielskim wyróżniamy pytania pośrednie (indirect questions) oraz pytania bezpośrednie […]

Zdania względne – Relative Clauses

Październik 21, 2022 Agata Pruszyńska

W ostatnim czasie omawiam na blogu zdania złożone. Do tej pory mieliście okazję zapoznać się ze: zdaniami okolicznikowymi celu i przyzwolenia (Clauses of contrast and purpose) zdaniami okolicznikowymi czasu, skutku, przyczyny, sposobu (Time clauses, Clauses of result, reason, manner) Dzisiaj przechodzimy do zdań względnych (Relative Clauses), które udzielają dodatkowej informacji na temat osoby lub rzeczy w zdaniu głównym. Zdanie względne rozpoczyna się od zaimka względnego  […]

Zdania okolicznikowe celu i przyzwolenia – Clauses of purpose and contrast

Październik 16, 2022 Agata Pruszyńska

W ostatnim wpisie na blogu zajmowaliśmy się podstawowymi czasownikami frazowymi. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji go przeczytać, to serdecznie zapraszam tutaj – Czasowniki frazowe – Phrasal Verbs (A2/B1). Dzisiaj z kolei przechodzimy do kolejnego zagadnienia z angielskiej gramatyki – zdań okolicznikowych, które możemy zakwalifikować do zdań złożonych. Ponieważ temat jest dość obszerny i mamy kilka rodzajów zdań okolicznikowych, dlatego podzieliłam je na dwa odrębne wpisy. […]

Czasowniki frazowe – Phrasal Verbs (A2 / B1)

Październik 12, 2022 Agata Pruszyńska

Czasowniki frazowe, znane również jako czasowniki frazalne (Phrasal Verbs), składają się z czasownika oraz przyimka i przez to zmienia się ich znaczenie. Chociaż są używane bardzo często, nie są niestety lubiane przez osoby uczące się języka angielskiego. Mamy bardzo dużo różnych czasowników frazowych w języku angielskim, co nie ułatwia ich nauki. Dodatkowym problemem jest to, że niektóre czasowniki frazowe mają kilka różnych znaczeń w zależności w […]

O mnie

Jestem lektorem i tłumaczem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane

  Nauka angielskiego online – Gotowa lekcja – Black Friday

  Zapraszam serdecznie na najnowszą gotową lekcję, którą nauczyciele i lektorzy języka angielskiego mogą z powodzeniem wykorzystać w nadchodzącym tygodniu. Tematyka lekcji jest jak najbardziej aktualna […]

  Idiomy angielskie związane z zimą

  Kalendarzowa zima niedawno się rozpoczęła, dlatego już dziś na blogu przypominamy najważniejsze idiomy angielskie związane z tą piękną porą roku. W końcu każda okazja jest […]

  Druga powtórka przed maturą z angielskiego – jak napisać e-mail?

  Do tegorocznej matury z angielskiego pozostało jeszcze 5 dni. Ostatnio, w naszej pierwszej powtórce przed maturą powtarzaliśmy przyimki i wyrażenia przyimkowe, które mogą pojawić się […]

  Nauka angielskiego online dla średnio zaawansowanych – Blackpool

  Po dłuższej przerwie z przyjemnością zapraszam Was na kolejną lekcję w ramach wspólnej nauki angielskiego online. Jak dobrze wiecie, gotowe lekcje należą do wakacyjnej serii, […]