Składnia czasowników – Verb Patterns

Lipiec 21, 2022 Agata Pruszyńska

W ostatnim wpisie mieliście okazję zapoznać się z różnymi czasownikami, które łączą się z określonymi przyimkami. Jeżeli jeszcze nie przeczytaliście ostatniego artykułu, to koniecznie zajrzyjcie tutaj – Czasowniki z przyimkami. Dzisiaj nadal będziemy zajmować się angielską gramatyką i tematem czasowników – przechodzimy bowiem do tak zwanej składni czasowników. Chodzi o to, że w języku angielskim istnieją zasady poprawnego budowania zdań, jeśli po danym czasowniku chcemy użyć jeszcze jednego czasownika. Mamy trzy podstawowe grupy czasowników, po których kolejny czasownik stawiamy w następujących formach:

 1. ‘to’ i czasownik w bezokoliczniku (to + infinitive),

 2. czasownik w formie gerund (-ing),

 3. czasownik w bezokoliczniku bez  ‘to’ (infinitive without to)

Po przestudiowaniu wpisu teoretycznego zachęcam Was do sprawdzenia Waszej wiedzy w ćwiczeniach, które dla Was przygotowałam, a znajdziecie je tutaj – Składnia czasowników – Ćwiczenia.

 

Składnia czasowników – Verb Patterns

1. VERB + TO + INFINITIVE

 • advise to – radzić

 • afford to – stać kogoś na coś (finansowo)

 • agree to – zgadzać się na

 • appear to – wydawać się

 • arrange to – zorganizować, zaplanować coś

 • ask to – poprosić o

 • attempt to – próbować coś zrobić

 • choose to – wybierać, decydować

 • claim to – twierdzić, domagać się

 • decide to – decydować

 • demand to – domagać się, żądać

 • desire to – pragnąć czegoś

 • deserve to – zasługiwać na

 • expect to – oczekiwać czegoś

 • fail to – nie powieść się, nie udać się

 • help to – pomóc

 • hope to – mieć nadzieję

 • learn to – uczyć się czegoś

 • long to – bardzo za czymś tęsknić,  bardzo czegoś pragnąć

 • manage to – udać się, zdołać coś zrobić

 • offer to – oferować, proponować

 • plan to – zaplanować

 • prepare to – przygotować

 • pretend to – udawać

 • promise to – obiecywać

 • refuse to – odmawiać, odrzucać

 • seem to – wydawać się

 • tend to – mieć tendencję / zwyczaj do czegoś

 • threaten to – grozić komuś

 • wait to – czekać na

 • want to – chcieć

 • wish to – życzyć sobie/ chcieć czegoś

 • would like to / would love to / would prefer to / would hate to – chciałbym / bardzo chciałbym / wolałbym / bardzo nie chciałbym

 • persuade to  – przekonać

 

Examples:

Lucy appears to be nice. = Lucy seems to be nice.
I was asked to serve some refreshments.
She demanded to see our supervisor.
failed to pass maths exam.
Lately I’ve learnt to swim.

Megan managed to do all exercises in thirty minutes.
She refused to date him.
Robert had been waiting to get a promotion but it never happened.

 

 

2. VERB + ING

 • admit (to) doing – przyznawać się

 • appreciate – doceniać

 • avoid – unikać

 • be worth – być wartym

 • can’t help – nie móc się powstrzymać

 • can’t stand – nie znosić

 • consider – rozważać

 • continue – kontynuować, nadal coś robić

 • delay – opóźniać, odwlekać

 • deny – zaprzeczać, wypierać się

 • discuss – omawiać

 • dislike – nie lubić

 • enjoy – lubić

 • escape – unikać

 • fancy – mieć ochotę

 • finish – skończyć

 • give up – przestać coś robić

 • hate – nienawidzić

 • imagine – wyobrażać sobie

 • keep – nadal coś robić, kontynuować

 • like – lubić

 • love – kochać

 • look forward to – nie móc się doczekać, oczekiwać z niecierpliwością

 • mention – wspomnieć

 • miss – tęsknić

 • not mind – nie mieć nic przeciwko

 • postpone – przełożyć / odłożyć coś (w czasie)

 • practise – praktykować

 • risk – ryzykować

 • recollect – przypominać sobie

 • report – zgłaszać coś, relacjonować

 • recommend – polecać

 • suggest – sugerować, proponować

 • spend – spędzać

 • spend  money (on) – wydawać pieniądze  na

 • spend time (on) – spędzać czas na

 

Examples:

I appreciate your involving in a project.
She admitted (to) committing a crime.
That situation was so weird that I couldn’t help laughing.
I consider going abroad for a while.
Do you fancy eating ice-cream?
I don’t mind playing with children.
I recommend reading the latest book by Robert Fox.

 

* Popular expressions with -ING:

There is no point (in) doing sth – nie ma sensu robienie czegoś
It’s worth doing sth
be (in)capable of doing sth

 

 

3. VERB + INFINITIVE WITHOUT TO

 • modal verbs (can, could, would, may, might, shall, should, must)

 • had better – lepiej żebyś, powinieneś

 • help – pomagać

 • let – pozwolić (let somebody do something)

 • make – kazać, zmusić (make somebody do something)

 • would rather – wolałbym

 

Examples:

He made me write an essay,
It makes me feel all right.
They let me prepare a new advertising campaign.
I would rather go to Spain this year.

 

Nauka angielskiego online - Blog o nauce języka angielskiego - Składnia czasowników - Verb Patterns

 

Czasowniki w formie gerund lub w bezokoliczniku z ‘to’

Poza podstawowym podziałem czasowników, mamy również czasowniki, po których możemy stawiać czasownik w formie gerund lub ‘to’+ czasownik w bezokoliczniku. Są dwie grupy takich czasowników. W pierwszej z nich możemy stosować obie formy zamiennie i ich znaczenie się nie zmienia, z kolei w drugiej znaczenie się zmienia w zależności czy stosujemy po danym czasowniku czasownik w formie gerund czy też czasownik w bezokoliczniku z ‘to’.

 

1. VERB + ING or VERB + TO + INFINITIVE – znaczenie to samo

 • attempt – próbować usiłować coś zrobić

 • begin – zaczynać

 • bother – silić się, starać się

 • continue – kontynuować

 • dread – bać się, lękać się coś zrobić, (drżeć na samą myśl o zrobieniu czegoś )

 • intend – zamierzać

 • prefer – woleć

 • propose – proponować

 • start – zaczynać

 

Examples:

I attempted going to university. = I attempted to go to university.
I dread being alone. = I dread to be alone.
I’ve just started learning English. = I’ve just started to learn English.

 

 

2. VERB + ING or VERB + TO + INFINITIVE – inne znaczenie

 

# REMEMBER

 • REMEMBER DOING = pamiętać coś jako wspomnienie / fakt, pamiętać coś, co zrobiliśmy

I remember going to Spain one year ago. It was fantastic. (Pamiętam pojechanie do Hiszpanii rok temu. Było świetnie.)

 • REMEMBER TO DO = pamiętać, żeby coś zrobić

Did you remember to post a letter to our aunt yesterday? (Czy pamiętałeś, żeby nadać list do naszej cioci wczoraj?)

 

 

# FORGET

 • FORGET DOING = zapomnieć coś, co się wydarzyło, co się zrobiło; zrobiłam coś kiedyś, ale zapomniałam, że to miało miejsce

I forgot meeting Susan’s parents at her birthday party. (Zapomniałem, że poznałem rodziców Susan na jej przyjęciu urodzinowym.)

 • FROGET TO DO = zapomnieć coś zrobić; nie zrobiliśmy czegoś, bo zapomnieliśmy to zrobić

Alice forgot to call you yesterday because she had a hectic day. (Alice zapomniała do Ciebie zadzwonić wczoraj, ponieważ miała napięty dzień.)

 

 

# REGRET

 • REGRET DOING = żałować czegoś, co się zrobiło

I regret telling her the truth about Alison. (Żałuję, że powiedziałem jej prawdę o Alison.)

 • REGRET TO (INFORM) = z przykrością (informuję)

I regret to inform you that you haven’t qualified for the next stage of our recruitment process. (Z przykrością informuję, że nie został Pan zakwalifikowany do następnego etapu procesu rekrutacyjnego.)

 

 

# GO ON

 • GO ON DOING = kontynuować tą samą czynność, robić to samo cały czas

He went on talking about himself all evening. That was a disaster. (On ciągle mówił o sobie przez cały wieczór. To była katastrofa.)

 • GO ON TO DO = przejść do robienia kolejnej rzeczy

First, I did the laundry and later I went on to do the washing-up. (Najpierw zrobiłem pranie, później przeszedłem do zmywania naczyń.)

 

 

# STOP

 • STOP DOING = zaprzestać coś robić / rzucić

I stopped eating junk food a month ago. I feel much better now. (Przestałem jeść śmieciowe jedzenie miesiąc temu. Czuję się dużo lepiej teraz.)

 • STOP TO DO = zatrzymać się, żeby coś zrobić

Shall we stop to have a break and drink a cup of coffee? (A może zatrzymalibyśmy się, żeby zrobić sobie przerwę i napić się kawy?)

 

 

# TRY

 • TRY DOING = spróbować coś zrobić, ale bez wysiłku, jednorazowo; jak coś nie wyjdzie, to zabieram się za coś innego

I’ve got a terrible headache so I’ll try taking an aspirin. Maybe it will help. (Okropnie boli mnie głowa, więc spróbuję zażyć aspirynę. Może pomoże.)

 • TRY TO DO = próbować coś zrobić wkładając w to wysiłek, coś jest trudne

I’ve been trying to reach you for an hour. Where have you been? (Próbuję skontaktować się z Tobą od godziny. Gdzie byłeś?)

 

 

Po więcej wpisów z gramatyki angielskiej zajrzyjcie tutaj – Angielski gramatyka.

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane