Czasowniki z przyimkami w języku angielskim

Lipiec 15, 2022 Agata Pruszyńska

To już trzeci wpis poświęcony przyimkom i częściom mowy z jakimi się łączą. Dzisiaj zajmiemy się czasownikami. Poniżej znajdziecie całą listę czasowników podzielonych według przyimków z jakimi występują. Polecam tworzenie własnych zdań z każdym z czasowników w celu łatwiejszego ich zapamiętania na dłużej.

Gdyby interesowały Was poprzednie wpisy, to serdecznie zapraszam do poniższych odnośników:

 1. Przymiotniki z przyimkami w języku angielskim

 2. Rzeczowniki z przyimkami w języku angielskim

Blog o nauce języka angielskiego - Czasowniki z przyimkami w języku angielskim - Nauka angielskiego online

 

Czasowniki z przyimkami

ABOUT           

 • agree ABOUT / WITH something – zgadzać się na coś, [agree with somebody – zgadzać się z kimś]

 • argue ABOUT something / WITH somebody – kłócić się o coś / z kimś

 • boast ABOUT / OF – chwalić się czymś

 • care ABOUT – troszczyć się o kogoś / coś

 • complain (TO somebody) ABOUT something – skarżyć się (komuś) na coś

 • dream ABOUT / OF – marzyć, śnić o

 • do something ABOUT something – zrobić coś w sprawie czegoś

 • have a discussion ABOUT something – dyskutować na temat czegoś

 • joke ABOUT – żartować na temat czegoś / kogoś

 • know ABOUT – wiedzieć o czymś

 • laugh ABOUT / AT – śmiać się z

 • read ABOUT – czytać o

 • talk ABOUT – rozmawiać o

 • think ABOUT / OF – myśleć o, uważać

 • worry ABOUT – martwić się o

 

AFTER

 • look AFTER – zajmować się kimś, opiekować się kimś

 • name somebody AFTER somebody – nazywać kogoś po kimś

 

AT

 • aim / point AT – celować w

 • glance / look / stare AT – zerkać / patrzeć / gapić się na

 • guess AT – zgadywać odnośnie czegoś

 • smile AT – uśmiechać się do

 • have a look AT / take a look AT – spojrzeć na

 • shoot / fire (a gun) AT – strzelić do kogoś / czegoś

 • shout AT – krzyczeć na

 • throw AT – rzucać w

 

FOR    

 • apply FOR (a job) to smebody – składać podanie o (pracę) u kogoś

 • arrange FOR somebody – załatwić komuś, zorganizować dla kogoś

 • ask FOR something – prosić o coś

 • blame someone FOR – winić kogoś za coś

 • care FOR something – lubić smak czegoś, mieć ochotę na coś

 • care FOR somebody – troszczyć się o kogoś, opiekować się czymś

 • forgive someone FOR – wybaczyć coś komuś

 • look FOR – szukać

 • mistake somebody FOR somebody else – pomylić kogoś z kimś innym

 • pay FOR something – płacić za

 • prepare FOR – przygotowywać się do

 • search FOR – szukać czegoś

 • thank somebody FOR something – dziękować komuś za coś

 • vote FOR – głosować na kogoś

 • wait FOR – czekać na

 

FROM 

 • protect FROM / AGAINST – chronić przed

 • suffer FROM – cierpieć na

 

IN       

 • believe IN – wierzyć w

 • confide IN someone – zwierzać się komuś, zaufać komuś

 • involve someone IN something – wplątywać kogoś w coś

 • specialize IN – specjalizować się w czymś

 • succeed IN – odnieść sukces w

 • take part IN – brać udział w

 

INTO  

 • break INTO – włamać się do

 • crash / drive INTO something – zderzyć się z czymś / wjechać w coś /

 • bump INTO something / somebody –  wjechać w coś / wpaść na kogoś

 • run INTO something / somebody – wjechać w coś / spotkać kogoś przypadkiem

 • divide / cut / split something INTO – podzielić na / wyciąć coś w czymś / podzielić na

 

OF

 • accuse someone OF something – oskarżyć kogoś o coś

 • complain OF – narzekać z powodu czegoś, uskarżać się na coś

 • consist OF – składać się z

 • disapprove / approve OF – nie pochwalać czegoś / akceptować coś

 • die OF / FROM something – umrzeć na coś

 • remind someone OF something – przypominać komuś o czymś

 • rob someone OF something – obrabować kogoś z czegoś

 • smell OF – pachnieć czymś

 • suspect somebody OF – podejrzewać kogoś o coś

 • take care OF – opiekować się kimś, zajmować się kimś

 • taste OF – smakować jak coś

 • warn someone OF / ABOUT / AGAINST something – ostrzegać kogoś przed czymś

 

ON

 • blame something ON someone – obarczać kogoś winą

 • concentrate ON – skupiać się na

 • compliment someone ON something – prawić komuś komplementy na jakiś temat

 • congratulate someone ON something – pogratulować komuś z powodu czegoś

 • depend ON – polegać na, zależeć od

 • insist ON – nalegać na coś, domagać się czegoś

 • rely ON – polegać na kimś, liczyć na kogoś

 • live ON something – żyć, przeżyć za jakąś kwotę

 • spend ON – wydawać na

 

TO

 • add something TO – dodawać coś do czegoś

 • admit TO (doing) something – przyznawać się do czegoś

 • apologize TO someone FOR something – przepraszać kogo

 • apply TO somebody – dotyczyć kogoś

 • be accustomed TO (doing) something – być przyzwyczajonym do (robienia) czegoś

 • be used TO (doing) something – być przyzwyczajonym do (robienia) czegoś

 • belong TO – należeć do

 • confess TO – przyznawać się do czegoś

 • explain something TO someone – wyjaśniać coś komuś

 • happen TO somebody – zdarzyć się, przytrafić się komuś

 • invite somebody TO (a party, wedding, lunch) – zaprosić kogoś na

 • lend something TO someone – pożyczyć coś komuś

 • listen TO – słuchać czegoś / kogoś

 • object TO (doing) something – sprzeciwiać się (robieniu) czegoś

 • prefer one thing / person TO another – woleć coś od czegoś

 • refer TO – odnosić się do czegoś, nawiązywać do czegoś

 • reply TO – odpowiadać na coś

 • shout TO – krzyczeć do kogoś

 • talk / speak TO someone ABOUT something – rozmawiać z kimś o czymś

 • throw TO – rzucać do kogoś

 • write TO – pisać do kogoś

 

WITH  

 • begin WITH – zacząć od czegoś

 • charge someone WITH a crime – oskarżać kogoś o coś

 • collide WITH – zderzać się z, kolidować z czymś, być w sprzeczności z

 • deal WITH – radzić sobie z czymś, zajmować się czymś

 • discuss something WITH someone – omawiać coś z kimś

 • fill something WITH – napełniać coś czymś

 • provide someone WITH something – zapewniać coś komuś, dostarczać komuś coś

 • supply someone WITH something – zaopatrywać kogoś w coś, dostarczać komuś coś

 • share something WITH someone – dzielić się czymś z kimś

 • trust someone WITH something – powierzyć coś komuś

 

to explain / describe (TO somebody) what / how / why … – wyjaśnić / opisać komuś …
to talk / speak WITH somebody => is also possible but less usual – rozmawiać z kimś
think OF something => recall, remember [przypominać sobie coś, przychodzić do głowy]
translate FROM one language INTO another [tłumaczyć z jednego języka na inny]

I wouldn’t DREAM OF doing something = I would never do it [Nigdy bym tego nie zrobił]

‘Don’t tell anyone what I said.’                ‘No, I wouldn’t dream OF it’ = (I would never do it)

 

 

NO PREPOSITION:

 • to phone/ telephone /call somebody – zadzwonić do kogoś

 • to answer somebody / something – odpowiedzieć komuś / na coś

 • to pay a bill / fine / tax / rent / a sum of money – zapłacić rachunek / grzywnę (mandat) / podatek / za wynajem (czynsz) / sumę pieniędzy

 • to discuss something (no preposition) – omawiać coś

 • to believe something (believe it’s true), to believe somebody (believe they are telling the truth)

The story can’t be true. I don’t believe it. [wierzyć czemuś, wierzyć komuś]

 

 

AT / TO

 • SHOUT AT somebody (when you are angry) => Why are you shouting at me? I haven’t done anything. [krzyczeć na kogoś]

 • SHOUT TO somebody (so that they can hear you) => My gradma shouted to me from the window. [krzyczeć do kogoś]

 

 • THROW something AT somebody / something (in order to hit them) => Somebody threw a bottle at the President. [rzucać czymś w kogoś]

 • THROW something TO somebody (for somebody to catch) => Louise threw the ball to me but I wasn’t able to catch it. [rzucać coś do kogoś]

 

 

HEAR ABOUT / OF / FROM

 • HEAR ABOUT => Did you hear ABOUT what happened at Susie’s party last night? [usłyszeć o czymś, dowiedzieć się o czymś]

 • HEAR OF => ‘Who is Alice Smith?’       ‘I have no idea. I’ve never heard OF her.’ [słyszeć o kimś, mieć świadomość czyjegoś istnienia]

 • HEAR FROM   => ‘Have you heard FROM Ben recently?’       ‘Yes, he called me yesterday.’ [mieć wieści od kogoś]

 

 

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane