Różne czasowniki frazowe – Phrasal Verbs – B2 – Część 1

Marzec 17, 2023 Agata Pruszyńska

Do tej pory na moim blogu pojawiło się sporo wpisów poświęconych czasownikom frazowym, które podzieliłam na grupy, np. czasowniki frazowe z DO & MAKE, czasowniki frazowe z COME & LET, itd. Dzisiejszy wpis jest wpisem uzupełniającym, w którym przedstawiam czasowniki frazowe z różnymi czasownikami. Poza tłumaczeniami na język polski, przygotowałam dla Was również przykładowe zdania z poszczególnymi czasownikami frazowymi, aby łatwiej było Wam je zapamiętać, a także użyć poprawnie zachowując właściwy kontekst zdania.

 

Różne czasowniki frazowe – Phrasal Verbs – B2 – Część 1

 

➡ ASK AFTER = pytać o kogoś (co u niego słychać)

I met Peter yesterday and he asked after you.

 

➡ BLOW UP = powiększyć (enlarge), np. zdjęcie, wysadzić w powietrze, nadmuchać (inflate), np. balony, materac

Could you please blow up this picture?
Two men blew the building up last night.
I have to blow up balloons for my birthday party.

 

➡ BUMP INTO = wpaść na kogoś / coś (come across)

I bumped into Chris last Monday when I was doing the shopping in the city centre.

 

➡ CALL FOR = domagać się czegoś

The protesters were calling for Prime Minister’s resignation.

 

➡ CALL OFF = odwołać, np. spotkanie, koncert (cancel)

The concert was called off due to blizzard and strong winds.

 

➡ CATCH UP (with something / somebody) = nadrabiać (coś), dogonić (kogoś)

I have to catch up with all emails which I got when I was on sick leave.
My daughter had to catch up with the rest of her classmates after her absence at school.

 

➡ CLEAR UP = posprzątać (tidy up), przejaśniać się, rozpogadzać się (brighten), wyjaśniać coś (explain)

My mum made me clear up my room.
It’s clearing up so maybe in the afternoon we will go for a walk.
Can you clear that issue up?

 

➡ COVER UP = tuszować

Her mistakes were covered up by her superior.

 

➡ COUNT ON = liczyć na coś / kogoś (rely on)

Don’t let me down. I’m counting on you!

 

Czasowniki frazowe - Phrasal Verbs - Nauka języka angielskiego

 

➡ DEAL WITH = radzić sobie z

At my work I have to deal with different customers every day. Some of them can be really unpleasant.

 

➡ DIE OUT = wymierać

Some endangered species will die out in the immediate future if environmentalists don’t interfere.

 

➡ DRAW UP = sporządzić (report, agreement), podjechać (samochodem)

When are you going to draw up that crucial agreement for our trading partner?
He drew up and got out of his car.

 

➡ DROP OUT OF something = porzucić coś

I’ve decided to drop out of college and go to work.

 

➡ FACE UP TO = stawiać czoła czemuś, pogodzić się z czymś

We need to face up to some difficulties in our business environment.
It’s high time you faced up to his decision.

 

➡ FEEL UP TO (doing) something = czuć się na siłach coś zrobić

I don’t feel up to taking an exam today.

 

 FIGURE OUT = zrozumieć coś (understand), wymyślić coś

I can’t figure him out.
We have to figure out where we can organize our annual picnic for our employees and their families.

 

➡ FILL IN = uzupełniać, wypełniać, np. formularz

Could you please fill in this application form?

 

➡ FIND OUT = dowiadywać się, odkryć coś

I’ve found out that Peter is a bank manager and works for Credit Suisse.

 

➡ GROW OUT OF = wyrosnąć z czegoś

Unfortunately, I’ve grown out of my favourite jeans.

 

➡ GROW UP = dorastać

When I grow up, I will become a firefighter.

 

➡ HAND IN = złożyć coś (np. rezygnację z pracy), oddawać coś (np. zadanie domowe)

I’m going to hand in my resignation of Friday.
When do you have to hand in your essay?

 

➡ HAND OVER = podawać coś (telefon, książkę), przekazywać (obowiązki, zadania)

Could you please hand over the book to your little brother?
I’m taking a few days off and my duties will be handed over to Peter.

 

➡ HOLD BACK = zataić, utrzymać w tajemnicy; powstrzymać

Ashlie is holding back some information and secrets.
I couldn’t hold back my tears.

 

➡ HOLD ON = zaczekać, poczekać; trzymać się czegoś (np. poręczy, liny)

Hold on a minute. I have to take an umbrella.
If you don’t want to fall down, please hold on to the banister.

 

➡ HOLD UP something = napadać na (bank, pociąg)

Five masked men held up a bank last night.

 

➡ KNOCK DOWN = zburzyć (pull down), potrącić kogoś (samochodem)

This old building is going to be knocked down.
I was knocked down by a bus.

 

➡ KNOCK OUT = pozbawić kogoś przytomności, znokautować kogoś

The mugger knocked me out and stole my wallet.

 

Mam nadzieję, że dzisiejszy wpis okazał się być pomocny w Waszej nauce czasowników frazowych. Po więcej wpisów poświęconych czasownikom frazowym zapraszam tutaj – Czasowniki frazowe.

Udanej nauki angielskiego i do zobaczenia w kolejnym wpisie 🙂

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

  • Archiwum

    Kategorie wpisów

    Zapisz się na newsletter

    Najczęściej czytane