Tworzenie rzeczowników w języku angielskim – Słowotwórstwo angielskie (B2)

Kwiecień 26, 2017 Agata Pruszyńska

Ucząc się jakiegokolwiek języka obcego warto regularnie poszerzać swoje słownictwo. Najprostszym sposobem na to jest budowanie całych rodzin wyrazów. W praktyce polega to na tworzeniu innych słów pochodzących od tego samego wyrazu. Przykładowo znając słowo friend (ang. przyjaciel), jesteśmy w stanie utworzyć od niego kolejne słowa, np.: friendly (ang. przyjacielski), friendship (ang. przyjaźń), unfriendly (ang. nieprzyjazny).

W dzisiejszym wpisie przedstawię sposoby tworzenia rzeczowników w języku angielskim. Pogrupowałam je ze względu na przyrostki, które dodajemy do wyrazów, aby utworzyć rzeczowniki. Niestety nie ma zbyt wielu reguł na tworzenie rzeczowników w języku angielskim, dlatego najlepszą metodą jest uczenie się ich na pamięć. Mam nadzieję, że takie pogrupowanie ze względu na przyrostki ułatwi Wam ich zapamiętanie na dłużej. Po części teoretycznej zapraszam Was na ćwiczenia, jakie dla Was przygotowałam, które znajdziecie tutaj – Tworzenie rzeczowników – Ćwiczenia.

Miłego dalszego czytania, studiowania i wspólnej nauki angielskiego 🙂

 

Słowotwórstwo angielskie (B2) – Tworzenie rzeczowników od czasowników

 

Rzeczowniki w języku angielskim możemy tworzyć na kilka różnych sposobów. Wszystkie polegają na dodaniu przyrostka do czasownika. Rzeczowniki pochodzące od czasowników tworzymy przez:

 

1. dodanie przyrostka –ing:

Utworzone rzeczowniki odnoszą się do czynności i są związane z robieniem czegoś (rzeczowniki czynności)

clean      =>       cleaning (sprzątanie)

cook       =>       cooking (gotowanie)

run         =>       running (bieganie)

wash      =>       washing (mycie)

 

2. dodanie przyrostka –ment:

achieve             =>       achievement (osiągnięcie)

agree                =>       agreement (porozumienie, zgoda)

develop            =>       development (rozwój)

employ             =>       employment (zatrudnienie)

encourage        =>       encouragement (zachęta, wsparcie)

enjoy                =>       enjoyment (przyjemność, radość)

entertain          =>       entertainment (rozrywka)

equip                =>       equipment (sprzęt, wyposażenie)

excite               =>        excitement (podekscytowanie)

invest               =>        investment (inwestycja)

involve             =>        involvement (uczestnictwo, zaangażowanie)

judge                =>        judgment (osąd)

pay                    =>        payment (płatność, zapłata)

recruit               =>        recruitment (nabór, rekrutacja)

settle                =>         settlement (porozumienie, ugoda)

 

3. dodanie przyrostka –tion:

act                     =>        action (działanie, czynność, akcja)

add                    =>        addition (dodatek, dodawanie)

addict                =>        addiction (uzależnienie, nałóg)

collect               =>        collection (kolekcja, zbiórka)

congratulate     =>         congratulation (gratulacje)

donate              =>         donation (datek, darowizna)

except               =>         exception (wyjątek)

infect                =>          infection (infekcja, zakażenie)

intend               =>          intention (zamiar, intencja)

motivate           =>          motivation (motywacja)

participate        =>          participation (udział, uczestnictwo)

pollute              =>          pollution (zanieczyszczenie)

populate           =>          population (populacja)

promote            =>          promotion (awans)

recognize          =>          recognition (uznanie)

relate                 =>          relation (relacja)

satisfy                =>          satisfaction (satysfakcja)

separate            =>          separation (rozłąka, separacja)

solve                 =>           solution (rozwiązanie)

 

4. dodanie przyrostka –ation:

admire              =>       admiration (podziw)

apply                 =>      application (wniosek, zastosowanie)

combine           =>       combination (kombinacja, połączenie)

complicate       =>       complication (komplikacja, powikłanie)

expect              =>       expectation (oczekiwanie)

explain            =>        explanation (wyjaśnienie)

limit                 =>       limitation (ograniczenie)

 

5. dodanie przyrostka –sion:

admit              =>        admission (wstęp, przyznanie się)

conclude         =>        conclusion (zakończenie, wniosek)

decide             =>        decision (decyzja)

discuss            =>        discussion (dyskusja)

impress          =>         impression (wrażenie)

permit            =>         permission (pozwolenie)

revise             =>         revision (powtórka, korekta)

 

6. dodanie przyrostka -ence:

depend            =>        dependence (zależność)

differ               =>        difference (różnica)

exist                =>        existence (istnienie)

intelligent        =>       intelligence (inteligencja)

 

7. dodanie przyrostka -al:

approve          =>          approval (zgoda, aprobata)

arrive              =>          arrival (przyjazd, przybycie)

deny               =>          denial (odmowa, wyparcie się)

propose          =>          proposal (propozycja, oświadczyny)

refuse             =>          refusal (odmowa)

 

8. dodanie przyrostka -age:

marry              =>         marriage (małżeństwo)

pack                =>         package (paczka, opakowanie)

pass                =>         passage (przejście, urywek)

short               =>         shortage (brak, niedobór)

store               =>         storage (przechowywanie)

use                  =>         usage (korzystanie)

 

9. dodanie przyrostka -ry:

enquire           =>          enquiry (zapytanie)

slave               =>          slavery (niewolnictwo, niewola)

summarize      =>          summary (streszczenie, podsumowanie)

 

10. dodanie przyrostka -sis:

analyze          =>           analysis (analiza)

diagnose        =>           diagnosis (diagnoza)

 

11. dodanie przyrostka -ure:

depart            =>             departure (odjazd, odlot)

fail                 =>              failure (porażka)

mix                =>              mixture (mieszanka)

please            =>              pleasure (przyjemność)

 

Słowotwórstwo angielskie (B2) - Word fromation - Tworzenie rzeczowników

 

Słowotwórstwo angielskie (B2) – Tworzenie rzeczowników od innych części mowy

 

Oprócz tworzenia rzeczowników od czasowników, możemy tworzyć je również od innych rzeczowników oraz przymiotników. Rzeczowniki tworzymy również przez:

 

1) dodanie przyrostka -hood:

brother          =>               brotherhood (braterstwo)

neighbour      =>              neighbourhood (sąsiedztwo)

 

2) dodanie przyrostka -ship:

companion     =>              companionship (towarzystwo)

member          =>              membership (członkostwo)

owner              =>              ownership (własność)

partner           =>               partnership (partnerstwo, spółka)

relation           =>              relationship (pokrewieństwo, związek)

 

3) dodanie przyrostka -dom:

bored               =>             boredom (nuda)

free                  =>             freedom (wolność)

king                 =>              kingdom (królestwo)

star                  =>              stardom (sława)

wise                 =>              wisdom (mądrość)

 

4) dodanie przyrostka -ness:

aware                  =>            awareness (świadomość)

crazy                   =>             craziness (szaleństwo)

fit                        =>             fitness (sprawność fizyczna)

kind                     =>             kindness (uprzejmość)

lazy                     =>              laziness (lenistwo)

sick                     =>              sickness (choroba)

 

 

5) dodanie przyrostka -ity:

complex                =>            complexity (złożoność)

equal                     =>            equality (równość)

generous               =>            generosity (hojność, szczodrość)

major                     =>            majority (większość)

mature                   =>            maturity (dojrzałość)

minor                    =>             minority (mniejszość)

national                 =>             nationality (narodowość)

secure                    =>             security (bezpieczeństwo)

sensitive                =>             sensitivity (wrażliwość)

 

6) dodanie przyrostka -th:

broad                       =>              breadth (szerokość)

deep                        =>              depth (głębokość)

die                           =>              death (śmierć)

grow                        =>              growth (wzrost)

long                         =>              length (długość)

strong                      =>              strength (siła)

wide                        =>               width (szerokość)

young                      =>               youth (młodzież)

 

7) dodanie przyrotka -ism:

consume                =>                consumerism (konsumpcjonizm)

critic                       =>                criticism (krytyka)

hero                       =>                 heroism (bohaterstwo)

race                        =>                 racism (rasizm)

sceptic                    =>                scepticism (sceptycyzm)

social                     =>                 socialism (socjalizm)

 

8) inne:

believe                    =>                 belief (przekonanie, wierzenie)

choose                    =>                 choice (wybór)

compare                  =>                 comparison (porównanie)

fly                           =>                  flight (lot)

produce                  =>                  product (produkt)

succeed                  =>                  success (sukces)

speak                      =>                  speaker (głośnik, mówca, prelegent)

think                      =>                   thought (myśl, troska)

 

Mam nadzieję, że przedstawione zasady pomogą Wam w poszerzaniu słownictwa. W kolejnym wpisie skupimy się na tworzeniu przymiotników i przysłówków. Do zobaczenia 🙂

Cała seria wpisów poświęconych słowotwórstwu jest dostępna tutaj – słowotwórstwo angielski.

 

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

  • Archiwum

    Kategorie wpisów

    Zapisz się na newsletter

    Najczęściej czytane