Matura z angielskiego – Słownictwo maturalne – Państwo i społeczeństwo (2)

Styczeń 3, 2024 Agata Pruszyńska

W poprzednim wpisie w ramach serii wpisów przygotowujących do matury z języka angielskiego opublikowałam pierwszą część słownictwa maturalnego z działu Państwo i społeczeństwo (1). Dzisiaj zapraszam na drugą część, w ramach której omówię następujące 4 kategorie tematyczne:

 1. Przestępstwa i przestępcy (Crimes and criminals)

 2. Egzekwowanie prawa (Law enforcement)

 3. Sprawy społeczne (Social issues)

 4. Inne (Other)

Mam nadzieję, że przykładowe zdania oraz tabelki ze słownictwem ułatwią Wam przyswajanie nowych słówek i wyrażeń. Miłej i owocnej nauki do matury z angielskiego!

 

1. Słownictwo maturalne – Przestępstwa i przestępcy

Matura z angielskiego - Słownictwo maturalne - Przestępstwa i przestępcy

 

 

Inne słówka:

 • beat up (pobić kogoś)

 • breach of peace (zakłócanie porządku publicznego)

 • commit a crime (popełnić przestępstwo)

 • commit an offence (popełnić wykroczenie)

 • commit suicide (popełnić samobójstwo)

 • demand / pay a ransom (żądać  / płacić okup)

 • drink-driving (jazda po pijanemu)

 • force a door / a window (wyważyć drzwi / okno)

 • hold somebody hostage (przetrzymywać kogoś jako zakładnika)

 • homicide (zabójstwo)

 • human trafficing (handel ludźmi)

 • identity theft (kradzież tożsamości)

 • manslaughter (nieumyślne spowodowanie śmierci)

 • misdeed (występek)

 • phishing (wyłudzanie danych)

 • swindle (wyłudzać, np. pieniądze, oszustwo, szwindel)

 • teenage delinquent (młodociany przestępca)

 

He committed a crime and was caught by the police.
The police are struggling with drug dealing.
Phishing and stalking are becoming more popular these days, unfortunately.

 

 

2. Słownictwo maturalne – Egzekwowanie prawa

 

 • accuse somebody of something (oskrażać kogoś o coś)

 • acquit (uniewinnić kogoś)

 • announce a verdict (ogłosić wyrok)

 • appeal against the conviction (odwoływać się od wyroku skazującego)

 • arrest (aresztować kogoś)

 • appear in court (stawić się w sądzie)

 • be caught (zostać złapanym)

 • capital punishment = death penalty (kara śmierci)

 • charge somebody with something (oskarżać kogoś o coś)

 • community service (prace społeczne)

 • drop the charges (wycofać zarzuty)

 • due process of law (właściwa procedura prawna)

 • eligible for parole (uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe)

 • evidence (dowody, zeznania)

 • fair trial (sprawiedliwy proces)

 • find somebody guilty (uznać kogoś za winnego)

 • hold somebody in custody (przetrzymywać kogoś w areszcie śledczym)

Matura z angielskiego - Słownictwo maturalne - Law enforcement

 

 

 • investigate a crime (prowadzić dochodzenie w sprawie zbrodni)

 • judge (sędzia)

 • jury (ława przysięgłych)

 • life sentence (dożywocie)

 • plead guilty ≠ plead not guilty (przyznać się do winy ≠ nie przyznawać się do winy)

 • presume somebody innocent (uważać kogoś za niewinnego)

 • proof (dowód, dowody)

 • prove somebody guilty (udowodnić czyjąś winę)

 • punishment (kara)

 • purse = chase (ścigać kogoś)

 • question = interrogate (przesłuchiwać kogoś)

 • reach a verdict (podjąć decyzję)

 • release somebody on bail (zwolnić kogoś za kaucją)

 • report a crime (zgłosić przestępstwo)

 • rights of the accused (prawa oskarżonego)

 • search warrant (nakaz rewizji)

 • sentence somebody to five years in prison (skazać kogoś na karę 5 lat więzienia)

 • serve the prison sentence (odsiedzieć wyrok więzienia)

 • sniffer dog (pies policyjny)

 • snitch on somebody (donosić na kogoś)

 • stand trial (stanąć przed sądem)

 • sue somebody for something (pozwać kogoś o coś)

 • suspect somebody of something (podejrzewać kogoś o coś)

 • witness (świadek)

 

He was accused of murdering his ex-wife.
The jury announced a verdict.
I’m going to sue you for defamation.
Sniffer dogs are very useful in looking for drugs.
The police suspect her of forgery.
All witnesses of the robbery will be questioned at the police station.

 

 

3. Słownictwo maturalne – Sprawy społeczne

Matura z angielskiego - Słownictwo maturalne - Sprawy społeczne (1)

Matura z angielskiego - Słownictwo maturalne - Sprawy społeczne (2)

 

 • charity event (akcja dobroczynna)

 • collect donations (zbierać datki)

 • equal opportunities (równe szanse)

 • ethnic / racial prejudice (uprzedzenia na tle rasowym)

 • infringe human rights (łamać prawa człowieka)

 • lack of transparency (brak przejrzystości)

 • neglect children (zaniedbywać dzieci)

 • racism (rasizm)

 • raise money (zbierać pieniądze)

 • refugee (uchodźca)

 • sleep rough (spać pod gołym niebem)

 • social benefits (świadczenia socjalne)

 • social security (opieka społeczna)

 

There are equal opportunities on labour market for men and women.
Parents who neglect their children can be deprived of parental rights.
We need to raise money for refugees.
I hate camping and sleeping rough.
What kind of social benefits can you get in Poland?

 

 

4. Słownictwo maturalne – Inne

 

 • censorship (cenzura)

 • citizen (obywatel)

 • come into force (wejść w życie)

 • form / join / leave an organisation (tworzyć / dołączać do / opuszczać organizację)

 • gather (zbierać się, gromadzić się)

 • hold moral views (mieć poglądy moralne)

 • right to bear arms (prawo do noszenia broni)

 • violate somebody’s rights (naruszać czyjeś prawa)

 

Political correctness is a new form of censorship.
Less and less people hold moral views nowadays.
Some activists in Poland are fighting for a right to bear arms.

 

Mam nadzieję, że dzisiejszy wpis był dla Was pomocny w przygotowaniu do matury z języka angielskiego i nie tylko. Po więcej wpisów z tej serii zapraszam tutaj – Matura z angielskiego.

Udanej nauki języka angielskiego i do zobaczenia w kolejnym wpisie! 🙂

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane