Matura z angielskiego – Słownictwo maturalne – Państwo i społeczeństwo (1)

Grudzień 30, 2023 Agata Pruszyńska

W ramach serii wpisów przygotowujących do matury z języka angielskiego zapraszam na pierwszą część słownictwa maturalnego z działu Państwo i społeczeństwo. W poprzednim wpisie omawiałam słownictwo z działu Nauka i technika (2).

W dzisiejszym wpisie omówię 4 kategorie tematyczne z działu Państwo i społeczeństwo:

 1. Struktura rządu (The structure of government)

 2. Polityka (Politics)

 3. Swobody obywatelskie (Civil liberties)

 4. Gospodarka (Economy)

Po części teoretycznej zapraszam na część praktyczną, czyli ćwiczenia, które przygotowałam specjalnie dla Was. Znajdziecie je tutaj – Państwo i społeczeństwo (1) – Ćwiczenia.

 

1. Słownictwo maturalne – Struktura rządu

 

 • authorities (władze)

 • branches of government (gałęzie władzy)

 • constitutional monarchy (monarchia konstytucyjna)

 • democracy (demokracja)

 • embassy (ambasada)

 • homeland (ojczyzna)

 • inherit the throne (dziedziczyć tron)

 • mayor (burmistrz)

 • monarch (monarcha)

 • national anthem (hymn narodowy)

 • run for president (kandydować na prezydenta)

 • separation of powers (podział władz)

 • stand for Parliament (kandydować do parlamentu)

 • vest a right in somebody (nadać komuś prawo)

Matura z angielskiego - Słownictwo maturalne - Podział władz

 

In Poland there are three branches of government: the legislature, the executive and the judiciary. The same system is in the UK and the United States.

The legislature is responsible for passing new laws and controlling the budget of the country. It is represented by the Parliament in Poland and in the UK or the Congress in the United States.

The executive is in charge of implementing news laws passed by the legislature.

The judiciary is represented by courts which apply the law.

 

THE LEGISLATURE (władza ustawodawcza)

 • amendment to the Constitution (poprawka do konstytucji)

 • control the budget (kontrolować budżet)

 • Member of Parliament (członek parlamentu)

 • Parliament (parlament)

 • pass new laws (uchwalać nowe ustawy)

 • ratify (ratyfikować)

 • Speaker of the Parliament (przewodniczący Izby Gmin parlamentu brytyjskiego, marszałek Sejmu)

 • the Senate (senat)

 • United States Congress (Kongres Stanów Zjednoczonych)

 

THE EXECUTIVE (władza wykonawcza)

 • administer the country (rządzić krajem)

 • cabinet = government (rząd)

 • implement laws (wdrażać ustawy)

 • monarch (monarcha)

 • President (prezydent)

 • Prime Minister (premier)

 • Secretary of State (sekretarz stanu)

 

THE JUDICIARY (władza sądownicza)

 • apply the law (stosować prawo)

 • court of law (sąd)

 • interpret the law (interpretować prawo)

 • punishment (kara)

 • punish offenders (karać przestępców)

 • resolve disputes (rozstrzygać spory)

 

 

 

RÓŻNE SŁÓWKA

Słownictwo maturalne - Państwo i społeczeństwo - Różne słówka

 

 

 

 

2. Słownictwo maturalne – Polityka

 

What is the difference between a LEFT-WING and RIGHT-WING PARTY?

Matura z angielskiego - Słownictwo maturalne - Partia lewicowa i prawicowa

LEFT-WING PARTY leans on social equality. Its members are concerned about people who are in their opinion disadvantaged. Their aim is to reduce or do away with unjustified inequalities (partia lewicowa).

RIGHT-WING PARTY claims that social inequalities are normal, unavoidable and natural. Its members value tradition and believe in economic freedom (partia prawicowa).

 

 

What is a SMEAR CAMPAIGN?

Matura z angielskiego - Słownictwo maturalne - smear campaign

 

SMEAR CAMPAIGN => is a negative political tactic led with the aim of destroying or harming considerably the reputation of the political party by untrue information leaked to the press, television or other media (kampania oszczerstw).

 

 

 

 

 

 

Who is a GRASSROOTS CANDIDATE?

Matura z angielskiego - Słownictwo maturalne - grassroots candidate

 

GRASSROOTS CANDIDATE => is a person who comes from a particular political party and applies for a specific position in politics (kandydat wywodzący się z szeregowych członków).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne słówka:

 • aide (asystent np. polityka)

 • ballot box (urna wyborcza)

 • conspiracy = plot (spisek)

 • constituency (okręg wyborczy)

 • election campaign (kampania wyborcza)

 • forthcoming election (nadchodzące wybory)

 • fundraising (zbieranie funduszy)

 • general election (wybory powszechne)

 • high treason (zdrada stanu)

 • impeachment (postawienie w stan oskarżenia)

 • landslide election victory (zwycięstwo w wyborach przytłaczającą liczbą głosów)

 • opinion poll (badanie opinii publicznej)

 • re-elect (ponownie wybierać)

 • run a campaign (prowadzić kampanię)

 • step down = resign (ustępować ze stanowiska)

 • voter turnout (frekwencja wyborcza)

 • vote for (głosować na)

 

All ballot boxes must be sealed properly.
Forthcoming election are evoking emotions among citizens.
Without fundraising running a campaign is impossible.
He had to step down after his impeachment.
Voter turnout was extremely high in last election.
Who are you going to vote for in your constituency?

 

 

 

3. Słownictwo maturalne – Swobody obywatelskie

 

Which 5 basic civil liberties are provided by the Constitution?

Nauka angielskiego online - Angielski Słówka - Blog o języku angielskim - Civil liberties

1. Freedom of assembly (wolność zgromadzeń)
2. Freedom of association (wolność zrzeszania się)
3. Freedom of conscience (wolność sumienia)
4. Freedom of religion (wolność wyznania)
5. Freedom of speech and expression (wolność słowa)

 

 

 

 

 

4. Słownictwo maturalne – Gospodarka

 

 • demand for (popyt na coś)

 • domestic trade ≠ international trade (handel wewnętrzny ≠ handel międzynarodowy)

 • economic crisis (kryzys gospodarczy)

 • economic growth (wzrost gospodarczy)

 • economic recovery (ożywienie gospodarcze)

 • entrepreneur (przedsiębiorca)

 • expenditure (wydatki)

 • export ≠ import (eksport ≠ import)

 • GDP = Gross Domestic Product (produkt krajowy brutto)

 • go bankrupt (zbankrutować)

 • income (dochód)

 • increase borrowing (zwiększać zadłużenie)

 • interest rate (poziom oprocentowania)

 • loss (strata)

 • private sector ≠ public sector (sektor prywatny ≠ sektor publiczny)

 • profit (zysk)

 • prosperity (dobra koniunktura, dobrobyt)

 • public debt (dług publiczny)

 • public spending = government spending (wydatki publiczne)

 • recession (recesja)

 • set up = start = establish a company (zakładać firmę)

 • shareholder (akcjonariusz, udziałowiec)

 • stock market crash (krach na giełdzie)

 • supply and demand (podaż i popyt)

 • tax (podatek)

 • trade union (związek zawodowy)

 

Expenditure shouldn’t be higher than income.
Many businesses went bankrupt last year because of pandemic.
Th Gross Domestic Product in Poland increased by 5.3% in 2022 in comparison to 2021.
Public debt is still increasing which can be dangerous at some point.
Trade unions should represent workers.

 

Mam nadzieję, że dzisiejszy wpis Wam się spodobał i był dla Was pożyteczny. Po więcej wpisów z tej serii zapraszam tutaj – Matura z angielskiego.

Udanej nauki języka angielskiego i do zobaczenia w kolejnym wpisie! 🙂

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane