Konstrukcje wyrażające życzenia (1) – I wish, If only, it’s (high) time, had better

Wrzesień 10, 2022 Agata Pruszyńska

W języku angielskim możemy wyróżnić konstrukcje, które wyrażają nasze życzenia i ubolewania. Stosujemy je, gdy chcemy powiedzieć, że chcielibyśmy, żeby rzeczywistość / teraźniejszość, przeszłość lub przyszłość była inna. Możemy wyodrębnić życzenia odnoszące się do:

 • teraźniejszości (Wishes about the present),

 • przeszłości (Wishes about the past),

 • przyszłości (Wishes about the future).

Na początku zdania stawiamy najczęściej ‘I wish’, czasami ‘she / he wishes’; następnie osobę / podmiot i odpowiedni czas lub czasownik modalny.

 

Życzenia odnoszące się do teraźniejszości (Wishes about the present)

I wish + osoba + Past Simple

 • Do wyrażania żalu wobec sytuacji, która ma miejsce w chwili obecnej, stosujemy ‘I wish + Past Simple’. Czas do jakiego się odnosimy to wyimaginowana teraźniejszość. Szansa na jakąkolwiek zmianę sytuacji teraźniejszej wydaje się niemożliwa.

I wish I had many friends. (I don’t have many friends.)
I wish I was taller. (I’m short or I’m not tall enough.)
I wish it was sunny. (It isn’t sunny.)

 

I wish + osoba + would

 • Narzekając, skarżąc się na sytuacje teraźniejsze, które są uciążliwe lub denerwujące, ale możliwe do zmiany, używamy konstrukcji ‘I wish + would’.

 • Tej konstrukcji używamy tylko w odniesieniu do innych ludzi. Kiedy mówimy o sobie samych, musimy używać czasu Past Simple.

I wish Lucy would be more friendly.
I wish people wouldn’t buy so many things.

 

 

Życzenia odnoszące się do przeszłości (Wishes about the past)

I wish + osoba + Past Perfect

 • Wyrażając żal wobec sytuacji, która miała miejsce w przeszłości, używamy ‘I wish + Past Perfect’. Odnosimy się do przeszłości i nie ma znaczenia, czy mówimy o nas samych czy też o innych osobach – zawsze używamy czasu zaprzeszłego Past Perfect.

I wish I had bought a small souvenir at least in Croatia. (I didn’t buy anything.)
Anna wishes she hadn’t texted Peter last night. (She texted him.)
I wish we had gone together to the cinema last Saturday. (We didn’t go.)

 

 

Życzenia odnoszące się do przyszłości (Wishes about the future)

I wish + osoba + could

 • Możemy używać ‘I wish + could’, gdy odnosimy się do przyszłego wydarzenia i mówimy co chcielibyśmy zrobić.

 • Możemy również używać tej struktury, gdy mówimy o czymś, co ogólnie rzecz biorąc jest trudne lub niemożliwe do zrobienia.

I wish + osoba + didn’t have to

 • Możemy używać ‘I wish + didn’t have to’ w odniesieniu do przyszłego wydarzenia, kiedy życzylibyśmy sobie nie musieć czegoś robić w przyszłości.

I wish I could go to the mountains next week.
I wish I could swim.
I wish I could speak to John, but he’s too busy.
I wish I didn’t have to go to school tomorrow.
Anna wishes she didn’t have to come back home next Monday.

 

 

IF ONLY

 • Możemy zastępować strukturę ‘I wish’ wyrażeniem ‘If only’, gdy chcemy wyrazić większy żal lub ubolewanie wobec jakiejś sytuacji.

If only I had many friends!
If only they wouldn’t talk so loudly.
If only I had bought that dazzling dress.

 

Nauka angielskiego online - Angielski gramatyka - I wish, iIf only, it's high time, had better

 

IT’S (HIGH) TIME + osoba + Past Simple
IT’S (HIGH) TIME (for somebody) + to + infinitive

 • To wyrażenie możemy tłumaczyć jako ‘pora, żeby coś zrobić’ lub ‘najwyższa pora, żeby coś zrobić’.

 • Po ‘it’s (high) time’ używamy czasu przeszłego – Past Simple lub stawiamy ‘to + bezokolicznik’, a używamy tej konstrukcji gdy mówimy o teraźniejszości lub niedalekiej przyszłości.

 • Możemy stosować ‘it’s time’ lub ‘it’s high time’ lub ‘it’s about time’. Wszystkie mają to samo znaczenie.

It’s high time we ate dinner.
It’s about time to grab something to eat.
It’s about time for us to grab something to eat.

 

 

HAD BETTER + (not) + infinitive

 • Tłumaczymy to wyrażenie jako ‘lepiej byłoby, gdybym coś zrobił’ i używamy go do mówienia o nieodległej przyszłości.

 • Możemy tego wyrażenia używać również w odniesieniu do innych osób, dając im dosadne rady lub rozkazy.

 • Bardzo podobne znaczenie do ‘had better’ ma czasownik modalny ‘should’ (mieć powinność).

 • osoba + had better + (not) + bezokolicznik

 • had better = ‘d better

I had better go to the kitchen.
She’d better not drop out of university.
You’d better do the washing-up if you don’t want to make Susan angry.

 

Po więcej wpisów z angielskiej gramatyki, zapraszam Was do tej zakładki – Angielski gramatyka.

Udanej i owocnej nauki angielskiego online 🙂

 

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane