Jak tworzyć przymiotniki o przeciwnym znaczeniu?

Kwiecień 27, 2017 Agata Pruszyńska

Jeżeli czytaliście ostatni wpis, to tworzenie przymiotników i przysłówków w języku angielskim nie jest Wam obce. Dziś kontynuujemy temat i nauczymy się razem tworzyć przymiotniki o znaczeniu przeciwnym. Na szczęście w języku angielskim nie jest to skomplikowane. Takie przymiotniki budujemy najczęściej przez dodanie odpowiedniego przedrostka do danego przymiotnika. W ten sposób otrzymujemy pary przymiotników o znaczeniu przeciwstawnym – np. happy (radosny, szczęśliwy)unhappy (nieszczęśliwy). Jednak nie zawsze ich znaczenie działa na takiej zasadzie. Czasami ich wydźwięk jest zupełnie inny, np. different (różny)indifferent (obojętny).

Do dzisiejszego wpisu przygotowałam dla Was ćwiczenia, więc koniecznie do nich zajrzyjcie po przerobieniu materiału. Znajdziecie je w zakładce Sklep.

 

Blog o nauce języka angielskiego - Słowotwórstwo angielski - Przymiotniki z przedrostkami

 

Słowotwórstwo – przymiotniki z przedrostkami

Poniżej prezentujemy dwie tabelki z przedrostkami występującymi z poszczególnymi przymiotnikami. Podane tłumaczenia najczęściej nie wyczerpują wszystkich znaczeń danego przymiotnika, jednak aby tabelki nie były bardziej przejrzyste i czytelne, zdecydowałam się podać tylko jedno z nich. Ćwiczenia, jakie dla Was przygotowałam, skupiają się właśnie na tym jednym znaczeniu każdego przymiotnika, więc w ten sposób będzie Wam łatwiej zapamiętać ich znaczenie oraz zastosować je prawidłowo w kontekście.

Zwróćcie uwagę na przymiotniki oznaczone jedną gwiazdką (*) oraz dwiema (**).
Przymiotniki oznaczone jedną gwiazdką (*) to te, których znaczenie bez przedrostka nie jest automatycznie znaczeniem przeciwstawnym do podanego. Wśród nich mamy:

 • disabled (niepełnosprawny)                                          able (zdolny, będący w stanie),

 • disheartened (zniechęcony)                                          heartened (podniesiony na duchu),

 • indifferent (obojętny)                                                    different (różny, inny),

 • insensible (nieprzytomny, niewrażliwy)                        sensible (rozsądny, sensowny),

 • unexciting (nieciekawy, monotonny),                            exciting (fascynujący, ekscytujący),

 • unscrupulous (pozbawiony skrupułów)                         scrupulous (skrupulatny, sumienny)

 

Przymiotniki oznaczone dwiema gwiazdkami (**) to takie, od których nie jesteśmy w stanie utworzyć przymiotnika bez przedrostka. Po prostu takie słowo w języku angielskim nie istnieje. Wśród tych przymiotników możemy wymienić:

 • discouraged (zniechęcony),

 • irreparable (nieodwracalny, nie do naprawienia)

 • irresistible (nieodparty, przemożny)

 • unshakeable (niezachwiany, niewzruszony)

 

Tabelki z przymiotnikami o znaczeniu przeciwnym

-dis

-il

-im

-ir

disabled*
(niepełnosprawny)

disagreeable
(nieprzyjemny)

discouraged**
(zniechęcony)

disheartened*
(zniechęcony)

dishonest
(nieuczciwy)

disinterested
(bezstronny,
niezainteresowany)

disloyal
(nielojalny)

disobedient
(nieposłuszny)

disorganised
(niezorganizowany)

disreputable
(niechlubny)

disrespectful
(nieokazujący szacunku)

dissatisfied
(niezadowolony)

 

 

 

 

illegal
(nielegalny)

illegible
(nieczytelny)

illogical
(nielogiczny)

illiterate
(niepiśmienny)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

immature
(niedojrzały)

immodest
(nieskromny)

immoral
(niemoralny)

impartial
(bezstronny)

impatient
(niecierpliwy)

impractical
(niepraktyczny)

impracticable
(niewykonalny)

imperfect
(niedoskonały)

implausible
(nieprzekonujący)

impolite
(niegrzeczny)

impossible
(niemożliwy)

improbable
(nieprawdopodobny)

 

 

 

 

 

 

irrational
(nieracjonalny)

irregular
(nieregularny)

irrelevant
(nieistotny)

irreparable**
(nieodwracalny)

irresistible**
(nieodparty)

irresponsible
(nieodpowiedzialny)

irreplaceable
(niezastąpiony)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-in

-un

incapable
(niezdolny)

inconsistent
(niespójny)

inconsiderate
(nieliczący się z innymi)

inconvenient
(niedogodny)

incorrect
(niepoprawny)

incredible
(niewiarygodny)

indecisive
(niezdecydowany)

independent
(niezależny)

indifferent*
(obojętny)

indiscreet
(niedyskretny)

inedible
(niejadalny)

inefficient
(nieskuteczny)

inexperienced
(niedoświadczony)

infamous
(owiany złą sławą)

insensible*
(nieprzytomny)

insensitive
(niewrażliwy)

insincere
(nieszczery)

insignificant
(mało znaczący)

insufficient
(niewystarczający)

intolerant
(nietolerancyjny)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


un
acquainted
(niezaznajomiony)

unavoidable
(nieunikniony)

unaware
(nieświadomy)

unbelievable
(niewiarygodny)

uncomfortable
(niewygodny)

uneatable
(niejadalny)

unequal
(nierówny)

unexciting*
(nieciekawy)

unexpected
(nieoczekiwany)

unfair
(niesprawiedliwy)

unfamiliar
(nieznany)

unfashionable
(niemodny)

unfit
(niezdolny)

uninterested
(niezainteresowany)

unimaginative
(pozbawiony wyobraźni)

unimportant
(nieistotny)

unintelligent
(nieinteligentny)

unjust
(niesprawiedliwy)

unkind
(nieuprzejmy)

unknown
(nieznany)

unlike
(niepodobny)

unpardonable
(niewybaczalny)

unpleasant
(nieprzyjemny)

unpredictable
(nieprzewidywalny)

unprofitable
(nierentowny)

unpunctual
(niepunktualny)

unquestionable
(niewątpliwy)

unreasonable
(nierozsądny)

unreliable
(niesolidny)

unscrupulous*
(pozbawiony skrupułów)

unshakeable**
(niezchwiany)

unsociable
(nietowarzyski)

unsuccessful
(nieudany)

unsuitable
(nieodpowiedni)

unwilling
(niechętny)

 

Kolejna część słowotwórstwa będzie obejmować temat tworzenia nazw zawodów i wykonawców czynności. Do zobaczenia 🙂

Cała seria wpisów poświęconych słowotwórstwu jest dostępna tutaj – słowotwórstwo angielski.

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane