Egzamin językowy LCCI English for Business

Maj 29, 2017 Agata Pruszyńska

Podstawowe informacje o egzaminie LCCI

Egzamin LCCI English for Business (EFB) jest jednym z najczęściej zdawanych egzaminów wśród wszystkich egzaminów LCCI. Jest organizowany przez Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową (London Chamber of Commerce and Industry). Potwierdza znajomość języka angielskiego biznesowego na jednym z 4 poziomów:

 • Level 1 – poziom B1 – Threshold

 • Level 2 – poziom B2 – Vantage

 • Level 3 – poziom C1 – Proficiency

 • Level 4 – poziom C2 – Mastery

Egzamin jest przeznaczony dla osób, które chcą sprawdzić swoje umiejętności językowe z zakresu języka angielskiego biznesowego.  Egzamin jest często zdawany przez osoby studiujące kierunki ekonomiczne lub pracujące w środowiskach międzynarodowych. W porównaniu z innymi egzaminami językowymi, takimi jak np. egzaminy Cambridge, egzamin LCCI jest dużo mniej rozpoznawalny. Niemniej jednak jego rola i popularność rośnie z roku na rok.

 

Struktura egzaminu LCCI English for Business

Egzamin LCCI składa się z części obowiązkowej oraz dwóch części opcjonalnych. Część obowiązkowa egzaminu to część pisemna (Reading & Writing). Części nieobowiązkowe to część ustna (Speaking) oraz część obejmująca rozumienie ze słuchu (Listening).

 

Część pisemna

Część pisemna egzaminu LCCI (Reading &Writing) składa się z czterech zadań o zróżnicowanym poziomie trudności w zależności od wybranego poziomu egzaminu. Kandydat musi wykazać się umiejętnością dokładnego formułowania wypowiedzi pisemnych oraz rozumienia tekstu o tematyce biznesowej. Oceniana jest forma, język oraz wartość merytoryczna wypowiedzi. Wśród różnych form pisemnych wymaganych na egzaminie warto wymienić:

 • listy biznesowe,

 • wewnętrzne raporty firmowe,

 • memoranda,

 • okólniki,

 • notatki firmowe,

 • ulotki reklamowe,

 • opisywanie diagramów i wykresów.

Na każdym poziomie w części pisemnej występują 3 zadania pisemne oraz 1 zadanie na zrozumienie tekstu czytanego. Egzamin trwa od 2 do 3 godzin w zależności od wybranego poziomu.

 

Część ustna i część na rozumienie ze słuchu 

Poza obowiązkową częścią pisemną możemy zdawać dodatkowo również część ustną (Speaking) oraz część poświęconą rozumieniu ze słuchu (Listening).

Część ustna składa się z krótkiej rozmowy wstępnej na swój temat. Rozmowa może dotyczyć na przykład pracy, edukacji, planów zawodowych na przyszłość itd. Drugie polecenie to dyskusja na wybrany przez egzaminatora temat. Na przygotowanie się mamy 5 minut. Nie można robić w tym czasie żadnych notatek. Tematy dyskusji obejmują bieżące kwestie gospodarcze naszego kraju. Lista tematów nie jest wcześniej dostępna. Część ustna trwa od 12 – 17 minut w zależności od wybranego poziomu.

Część dotycząca rozumienia ze słuchu również składa się z dwóch poleceń. Pierwsze polecenie składa się z 10 pytań. Do każdego pytania wybieramy jedną poprawną odpowiedź z trzech proponowanych. Pytania i odpowiedzi nie są widoczne na arkuszu, tylko są odsłuchiwane z nagrania, dlatego należy postarać się o maksymalne skupienie. Arkusz odpowiedzi to numery od 1-10 z pustymi polami, w które należy wpisać odpowiedź A, B lub C.
Drugie polecenie to odpowiedź na 20 pytań z czterema wariantami. Tym razem pytania i odpowiedzi są widoczne dla kandydata. Na przeczytanie każdego pytania i odpowiedzi mamy 10 sekund. Nasze odpowiedzi powinny jak najlepiej odzwierciedlać faktyczny stan rzeczy. Należy unikać odpowiedzi prawdziwych połowicznie lub tych, które według naszej intuicji, a nie według nagrania, są prawdziwe. Ta część egzaminu trwa w sumie od 25-30 minut w zależności od wybranego poziomu. Poziom czwarty z kolei różni się od pozostałych poziomów. Na tym poziomie słuchamy dłuższych nagrań, do których mamy po 2 pytania z czterema możliwymi odpowiedziami. Wszystkie pytania i odpowiedzi są widoczne na arkuszu.

 

Oceny, zapisy i koszty egzaminu LCCI

Egzamin pisemny uznaje się za zdany, jeżeli zdający osiągnie co najmniej 50% wszystkich punktów. Zdający może otrzymać trzy pozytywne oceny w zależności od liczby zdobytych punktów: pass, pass with merit, pass with distinction.

Nauka angielskiego online - blog - egzamin LCCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W części pisemnej egzaminu LCCI zdający może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Egzamin jest odsyłany do Londynu i sprawdzany przez specjalistów centrum egzaminacyjnego LCCI. Czas oczekiwania na wyniki to od 12 – 14 tygodni. Ocena jest wyliczana na podstawie następujących wytycznych:

Nauka angielskiego online - blog - egzamin LCCI - wymagania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W części ustnej egzaminu LCCI oceniane są cztery aspekty językowe: zasób słownictwa i umiejętność wysławiania się, wymowa, płynność wypowiedzi oraz gramatyka. Wypowiedzi kandydata są nagrywane na kasetę. Aby zdać egzamin należy otrzymać 3 oceny pozytywne (pass) z 4 powyższych kryteriów.

Na egzamin możemy zapisać się w jednym z wielu centrów egzaminacyjnych, które znajdują się w każdym większym mieście. Lista wszystkich centrów egzaminacyjnych jest dostępna tutaj: http://pearson.pl/lcci/centra-egzaminacyjne-lcci-iq

Koszt egzaminu LCCI waha się od 350 – 450 zł w zależności od wybranego poziomu.

Podczas egzaminu można korzystać ze swojego słownika w formie papierowej. Musi być to słownik ogólny (nie biznesowy), jedno lub dwujęzyczny, w jednym lub kilku tomach.

Jeżeli zastanawiasz się, czy w ogóle warto zdawać egzaminy językowe, zajrzyj tutaj – egzaminy językowe.

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane