Angielski biznesowy – Rodzaje spółek w Wielkiej Brytanii i Polsce

Lipiec 31, 2017 Agata Pruszyńska

Znajomość spółek występujących na rynku polskim i brytyjskim to jedno z podstawowych zagadnień omawianych na kursie angielskiego biznesowego. Bardzo ważne jest zrozumienie różnic istniejących pomiędzy poszczególnymi spółkami. Prawo polskie różni się od prawa anglosaskiego, dlatego również zakładanie spółek przebiega w nieco inny sposób. Jeżeli chodzi o zakres działalności i wymagania prawne, to większość spółek brytyjskich posiada swoje odpowiedniki w polskim systemie prawnym. W dzisiejszym wpisie omówimy najważniejsze rodzaje działalności biznesowej w Wielkiej Brytanii.

 

Rodzaje spółek w języku angielskim biznesowym

W sektorze publicznym (public sector) w Wielkiej Brytanii funkcjonują różne podmioty biznesowe (business units). Każdy z nich działa w określonej branży świadcząc w jej obrębie odpowiednie usługi. Przedsiębiorstwa różnią się między sobą wielkością, profilem działalności oraz strukturą prawną. Wyróżniamy 4 podstawowe rodzaje działalności biznesowej w Wielkiej Brytanii:

 1. sole trader (US: sole proprietorship) – przedsiębiorca samodzielny

 2. partnership – spółka

 3. limited company = limited liability company – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 4. cooperative – spółdzielnia

Blog językowy - Angielski biznesowy - nauka języka angielskiego - graf

 

W obrębie spółki z o.o. (limited company) wyróżniamy 2 rodzaje tej spółki:

 • private limited company (UK: Ltd), (US: Llc) – spółka osobowa z ograniczoną odpowiedzialnością

 • public limited company (UK: Plc), (US: corporation – Inc or Corp) – publiczna spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością

 

W obrębie spółki (partnership) występują 2 rodzaje spółek:

 • limited partnership – spółka komandytowa

 • unlimited partnership – spółka o nieograniczonej odpowiedzialności

 

 

Charakterystyka najważniejszych spółek w języku angielskim biznesowym

 

Blog językowy - angielski biznesowy - nauka języka angielskiego - Sole trader

Przedsiębiorca samodzielny (SOLE TRADER):

– działa na własną rękę (operates on his own),

– ponosi nieograniczoną odpowiedzialność (has unlimited liability) za swoje długi i zobowiązania,

– prowadzi niewielki biznes, który nie wymaga dużych nakładów finansowych (doesn’t require large amounts of capital),

– działa najczęściej w branżach takich jak: handel detaliczny (retailing), sprzątanie (cleaning services), fryzjerstwo (hairdressing), kosmetologia (cosmetology & beauty), wystrój wnętrz (interior decorating), księgowość (accounting);

– otrzymuje wszystkie zyski, ale ponosi również wszystkie straty,

– musi przestrzegać niewielu przepisów prawnych (a few legal requirements to obey),

– jeżeli chce rozwijać swój biznes (expand his business), to najczęściej nie ma wystarczającego kapitału,

– najczęściej pracuje wiele godzin w ciągu dnia oraz rzadko bierze urlop,

– prowadzi swoją działalność biznesową całkowicie niezależnie (runs his business completely independently).

 

 

 

Spółka (PARTNERSHIP):

– składa się z dwóch lub więcej wspólników (partners),

– jej celem jest osiągnięcie zysku (make a profit),

– najczęściej powstaje na podstawie podpisanej przez właścicieli prawnej umowy (partners enter into legal agreement), chociaż nie jest to wymagane przez prawo,

– każdy partner ma prawo do zarządzania spółką i ponosi solidarną odpowiedzialność za (has joint and several liability for) długi spółki całym swoim majątkiem osobistym (personal wealth),

– partnerzy posiadają całkowitą władzę zarządczą (powers of management) i są zobowiązani podpisaną umową. Jeżeli takiej umowy nie ma to ma zastosowanie ustawa o spółkach cywilnych z 1890 r. (Partnership Act of 1890).

– spółka może zostać rozwiązania przez wypowiedzenie (might be dissolved by notice) lub za wspólną zgodą (or by mutual consent),

– zalety: podniesiony kapitał (increased capital), dni wolne i wakacje, partnerzy mogą czerpać korzyści ze swojego dotychczasowego doświadczenia zawodowego,

– wady: zyski i starty są dzielone, odpowiedzialność jest nieograniczona (unlimited liability).

 

 

 

Blog językowy - angielski biznesowy - nauka języka angielskiego - Private limited company

Spółka osobowa z ograniczoną odpowiedzialnością (PRIVATE LIMITED COMPANY):

– kapitał jest podzielony na akcje, które są w posiadaniu akcjonariuszy,

– liczba akcjonariuszy nie może przekraczać 50 osób,

– akcjonariusze mają ograniczoną odpowiedzialność,

– spółka musi być zarejestrowana (registered),

– akcjonariusze mogą wybierać nowy zarząd na dorocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (at the Annual General Meeting – AGM)

– odpowiedzialność jest ograniczona do wniesionego kapitału (is limited to the capital subscribed),

– dyrektorzy (directors) odpowiadają przed zarządem spółki (Board of Directors),

– akcjonariusze (shareholders) nie mają wpływu na bieżące sprawy spółki, chyba, że pełnią równocześnie role dyrektorów;

– akcjonariusze nie mogą sprzedawać swoich akcji osobom spoza spółki bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia ze strony innych akcjonariuszy,

– w określonych okolicznościach spółka może przejść w stan dobrowolnej likwidacji (go into voluntary liquidation) i rozdzielić swój majątek (distribute its assets) pośród akcjonariuszy,

– spółka nie musi ujawniać swojego obrotu (turnover), jeżeli nie przekracza on 250 tys. funtów,

– spółka ma statusowy obowiązek (statutory obligation) dokonać zwrotu każdego roku do Rejestru Spółek (the Registrar of Companies),

– jeżeli spółka chce podnieść kapitał (raise the capital) , to może to zrobić przez wejście na giełdę (going public) i sprzedaż akcji na wolnym rynku (on the open market).

 

 

 

Blog językowy - angielski biznesowy - nauka języka angielskiego - Public limited company

Publiczna spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością (PUBLIC LIMITED COMPANY):

– posiada więcej niż 50 akcjonariuszy,

– jest notowana na giełdzie papierów wartościowych (is quoted/listed on the Stock Exchange), co oznacza, że jej akcje są swobodnie kupowane i sprzedane na rynku;

– akcjonariusze mogą swobodnie sprzedawać swoje akcje dowolnym osobom i nie potrzebują do tego zgody pozostałych akcjonariuszy.

 

 

Omówiliśmy najważniejsze aspekty każdej ze spółek w sposób możliwie najbardziej przejrzysty. Mam nadzieję, że ich rozróżnienie nie sprawi Wam już teraz kłopotu. W nauce angielskiego biznesowego to jedno z ciekawszych poruszanych zagadnień Jeżeli interesują Was tematy biznesowe, to zapraszamy serdecznie do zakładki – Angielski biznesowy.

 

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane