Stopniowanie przymiotników w języku angielskim dla początkujących

Czerwiec 10, 2017 Agata Pruszyńska

Stopniowanie przymiotników to jedno z przyjemniejszych i łatwiejszych zagadnień w języku angielskim. Przydaje się w wielu sytuacjach, m.in. w codziennej komunikacji.

Stopień wyższy (comparative) w języku angielskim tworzymy najczęściej przez dodanie końcówki
‘-er’ do przymiotnika. Z kolei stopień najwyższy (superlative) tworzymy przez dodanie końcówki
‘–est’ oraz wstawienie przedimka określonego ‘the’ przed przymiotnikiem. Poza tą najbardziej podstawową zasadą stopniowania przymiotników w języku angielskim, istnieje jeszcze kilka innych reguł – równie prostych i nieskomplikowanych. Cechą wspólną każdego przymiotnika odmienionego w stopniu najwyższym (superlative) jest przedimek określony ‘the’, który poprzedza ten przymiotnik.

 

Nauka języka angielskiego - blog - angielski gramatyka - stopniowanie przymiotników w języku angielskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe zasady stopniowania przymiotników w języku angielskim

 

 1. Krótkie przymiotniki jednosylabowe

Tworząc stopień wyższy (comparative) i stopień najwyższy (superlative) do krótkich przymiotników jednosylabowych dodajemy odpowiednio końcówki: ‘-er’ oraz ‘–est’. Dodatkowo w stopniu najwyższym przed przymiotnikiem występuje przedimek określony ‘the’.

 

Przymiotnik                   Stopień wyższy                  Stopień najwyższy

fast                                faster                                 the fastest
old                                 older                                  the oldest
small                              smaller                              the smallest
strong                            stronger                             the strongest

 

 

 1. Krótkie przymiotniki kończące się na samogłoskę i spółgłoskę

Jeżeli trzy ostatnie litery przymiotnika tworzą układ spółgłoska-samogłoska-spółgłoska, to ostatnią literę tego przymiotnika musimy podwoić przy tworzeniu stopnia wyższego i najwyższego.

 

Przymiotnik                   Stopień wyższy                  Stopień najwyższy

big                                  bigger                               the biggest
hot                                  hotter                               the hottest
slim                                 slimmer                           the slimmest
thin                                 thinner                             the thinnest

 

 

 1. Przymiotniki zakończone na ‘-y’

W przypadku przymiotników zakończonych na ‘-y’, stopień wyższy tworzymy przez dodanie końcówki ‘-ier’, a stopień najwyższy przez dodanie końcówki ‘-iest’ oraz przedimka określonego ‘the’ na początku.

 

Przymiotnik                   Stopień wyższy                  Stopień najwyższy

funny                             funnier                               the funniest
happy                             happier                              the happiest
pretty                             prettier                              the prettiest
ugly                                uglier                                 the ugliest

 

 

 1. Długie przymiotniki dwusylabowe

Dla dłuższych przymiotników dwusylabowych stopień wyższy tworzymy przez dodanie słowa ‘more’ przed przymiotnikiem, natomiast stopień najwyższy tworzymy przez dodanie słowa ‘the most’.

 

Przymiotnik                   Stopień wyższy                  Stopień najwyższy

beautiful                       more beautiful                    the most beautiful
exciting                         more exciting                     the most exciting
interesting                    more interesting                 the most interesting
modest                          more modest                      the most modest

 

 

 1. Przymiotniki nieregularne

Istnieją również przymiotniki, które nie stosują się do żadnej z powyższych zasad. Są to przymiotniki nieregularne, a ich form trzeba po prostu nauczyć się na pamięć.

 

Przymiotnik                   Stopień wyższy                  Stopień najwyższy

good                               better                                 the best
bad                                 worse                                 the worst
far                                   further                               the furthest
little                                less                                    the least

 

 

Tworzenie przymiotników w stopniu niższym i najniższym

Tworzenie stopnia niższego i najniższego następuje przez dodanie do przymiotnika odpowiednio wyrażenia ‘less’ oraz ‘the least’.

 

Przymiotnik                   Stopień niższy                  Stopień najniższy

strong                            less strong                        the least strong
funny                             less funny                         the least funny
beautiful                        less beautiful                   the least beautiful
expensive                      less expensive                  the least expensive

 

Przedstawione powyżej zasady są podstawowymi zasadami stopniowania przymiotników w języku angielskim. Stopniowanie możemy dodatkowo modyfikować przez wyrażanie stopnia nasilenia różnicy. Więcej na ten temat znajdziecie w kolejnym wpisie.

Dla osób zainteresowanych nauką lub powtarzaniem gramatyki stworzyliśmy specjalną zakładkę – Angielski gramatyka. Zapraszamy do wspólnej nauki.

 

O mnie

Jestem lektorem i tłumaczem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane