Modal expressions (C1) – konstrukcje modalne z due, bound, likely, obliged, supposed

Styczeń 16, 2024 Agata Pruszyńska

Do tej pory na blogu opublikowałam kilka wpisów poświęconych czasownikom modalnym (Modal Verbs). Dzisiaj z kolei chciałabym omówić konstrukcje modalne (Modal expressions), które mogą być używane zamiast czasowników modalnych. Znajomość takich konstrukcji na pewno przyda się osobom uczącym się języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (C1), w szczególności osobom przygotowującym się do egzaminu Advanced (CAE). Polecam samodzielną naukę do egzaminu lub zapisanie się na kurs CAE online.

W dalszej części wpisu omówię konstrukcje modalne:

 1. odnoszące się do przyszłych planów (future arrangements),

 2. wyrażające pewność (certainty),

 3. wyrażające prawdopodobieństwo (probability),

 4. do mówienia o zdolnościach (abilities),

 5. wyrażające pozwolenia i zakazy (permission and prohibition),

 6. wyrażające obowiązek i konieczność (obligation and necessity).

 

Zdecydowana większość konstrukcji omawianych w dzisiejszym wpisie jest zbudowana w ten sam sposób: na początku konstrukcji odmieniamy czasownik ‘to be’, a na końcu wstawiamy czasownik docelowy w bezokoliczniku (infinitive). Pozostałe konstrukcje występują z przyimkiem (of, in, from) oraz czasownikiem z końcówką -ing (gerund).

 

 

1. Konstrukcje modalne odnoszące się do przyszłych planów

Mówiąc o przyszłych planach i ustaleniach możemy używać różnych konstrukcji, nie tylko czasów przyszłych:

a) BE ABOUT TO DO something = BE ONE THE POINT OF DOING something (mieć właśnie coś zrobić, mieć zamiar coś zrobić lada chwila)

➡ Używamy tych konstrukcji do mówienia o rzeczach, które wydarzą się zaraz, za chwilę.
➡ Konstrukcja ‘be on the point of + gerund’ jest nieco bardziej oficjalna i wskazuje, że jakieś zdarzenie jest bardziej nieuchronne.

Lucy is about to do the laundry.
We were about to leave when our neighbours came by.
I’m on the point of stepping down as Chief Financial Officer.
Unfortunately, he’s on the point of breaking up with Helen.

 

b) BE TO DO something (mieć coś zrobić)

➡Używamy tej konstrukcji do mówienia o wcześniej zaplanowanych wydarzeniach i ustaleniach.
➡ Ponadto stosujemy tę konstrukcję do mówienia o rzeczach, które należy zrobić. Ktoś inny żąda od nas wykonania danej czynności lub oczekuje, że ją wykonamy.
➡ Konstrukcję ‘be to do something’ stosujemy w języku oficjalnym.

I am to cook dinner tonight.
They were to draw up a report.

 

c) BE DUE TO DO something (mieć coś zrobić, mieć powinność coś zrobić)

➡ Używamy tej konstrukcji do mówienia o rzeczach, które są zaplanowane w danym terminie. Mówimy wtedy o czynnościach lub wydarzeniach z góry zaplanowanych.
➡ Poza tym stosujemy tę konstrukcję do mówienia o czynnościach, co do których jest oczekiwane, że zostaną wykonane.
➡ Stosujemy tę konstrukcję w języku oficjalnym.

We are due to bring snacks for the party.
The train is due to arrive at 10.30 am.

 

d) BE SET TO DO something (być gotowym coś zrobić, mieć coś zrobić)

➡ Używamy tej konstrukcji, gdy mówimy, że coś jest gotowe i wydarzy się naprawdę szybko.

Are you set to give a presentation?
They were set to go out.

 

 

2. Konstrukcje modalne wyrażające pewność

➡ Do wyrażania pewności, że dane zdarzenie będzie miało miejsce, używamy następujących konstrukcji:

BE BOUND TO DO something = BE SURE TO DO something = BE CERTAIN TO DO something (na pewno, z pewnością coś się wydarzy)

They are bound to set up a company.
Sheila is sure to graduate with distinction.
Thomas is certain to make scrumptious spaghetti with meatballs.

 

 

3. Konstrukcje modalne wyrażające prawdopodobieństwo

➡ Do mówienia o tym, czy dane zdarzenie jest prawdopodobne lub mało prawdopodobne, używamy poniższych konstrukcji:

BE LIKELY / UNLIKELY TO DO something (jest prawdopodobne / mało prawdopodobne, że ktoś coś zrobi)
BE LIKELY/ UNLIKELY that …

➡ Po słówku ‘that’ tworzymy zdanie podrzędne składające się z osoby / podmiotu oraz czasownika.

They are likely to get married soon. 
Alice is unlikely to move abroad.
It is likely that Susan will refuse to go to the cinema with Mike.
It is unlikely that Mark will learn Spanish. He’s too lazy in my view.

 

Modal expressions - Konstrukcje modalne - Nauka języka angielskiego

 

4. Konstrukcje modalne do mówienia o zdolnościach

➡ Do mówienia o tym, że ktoś jest w stanie coś zrobić lub nie jest, używamy następujących konstrukcji:

BE ABLE / UNABLE TO DO something (być w stanie / nie być w stanie coś zrobić)

MANAGE TO DO something (zdołać coś zrobić, być w stanie coś zrobić)

SUCCEED IN DOING something (udać się, powieść się, odnieść sukces w robieniu czegoś)

She is able to look after elderly people.
I was unable to focus on the task.
He managed to get a scholarship to college in New York.
Olivia succeeded in persuading her parents to let her go for a school trip.

 

 

5. Konstrukcje modalne wyrażające pozwolenia i zakazy

➡ Mówiąc o pozwoleniach i zakazach możemy korzystać z poniższych wyrażeń:

 

Permission Prohibition

be allowed to do something =
be permitted to do something

(wolno komuś coś zrobić, mieć pozwolenie na zrobienie czegoś)

not be allowed to do something =
not be permitted to do something

(nie wolno komuś czegoś zrobić, nie mieć pozwolenia na zrobienie czegoś)

be forbidden to do something

(mieć zakaz robienia czegoś, nie wolno komuś czegoś robić)

be forbidden from doing something =
be banned from doing something

(mieć zakaz robienia czegoś, nie wolno komuś czegoś robić)

 

You are not allowed to go out after 10 pm.
Students are permitted to use dictionaries during the exam.
It is forbidden to drive faster than 50 km per hour in a built-on area.
Their children are forbidden to eat sweets and crisps.
He is forbidden from leaving the country.
I’m banned from participating in company’s meeting.

 

 

6. Konstrukcje modalne wyrażające obowiązek i konieczność

➡ Gdy mówimy o rzeczach, które są naszym obowiązkiem możemy stosować następujące konstrukcje:

BE OBLIGED TO DO something (być zobowiązanym do zrobienia czegoś)
BE REQUIRED TO DO something (być zobligowanym do zrobienia czegoś, mieć obowiązek zrobienia czegoś)

I’m obliged to help my little sister with her homework.
You were required to arrange a business meeting.

 

➡ Mówiąc o tym, co powinniśmy zrobić, gdy jest to od nas oczekiwane przez inną osobę, stosujemy:

BE SUPPOSED TO DO something = BE MEANT TO DO something (mieć coś zrobić, mieć powinność coś zrobić)

I’m supposed to empty the dishwasher.
They were supposed to arrive at 2 pm.
You were meant to call me yesterday, but you didn’t.

 

Mam nadzieję, że dzisiejszy wpis Wam się spodobał i był dla Was przydatny. Po więcej wpisów gramatycznych zapraszam tutaj – Angielski gramatyka.

Udanej nauki języka angielskiego i do zobaczenia w kolejnym wpisie! 🙂

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane