Matura z angielskiego – Słownictwo maturalne – Szkoła

Wrzesień 18, 2023 Agata Pruszyńska

Zapraszam na kolejny wpis przygotowujący do matury z języka angielskiego pod kątem słownictwa. W poprzednim wpisie z tej serii omawiałam słownictwo maturalne z działu Dom. Dzisiaj z kolei przedstawię słownictwo maturalne z działu Szkoła. Podzieliłam je na 8 kategorii:

 1. Rodzaje szkół (Types of school)

 2. Przybory szkolne (School objects)

 3. Przedmioty szkolne (School subjects)

 4. Miejsca w szkole (Places in a school)

 5. Uczenie się (Learning)

 6. Rodzaje stopni naukowych (Kinds of degrees)

 7. Użyteczne zwroty (Useful expressions)

 8. Wyrażenia związane z egzaminami (Expressions related to exams)

 

Słownictwo prezentuję za pomocą kolorowych ilustracji oraz przykładowych zdań. Mam nadzieję, że dzięki takiej formie nauka nowego słownictwa będzie łatwiejsza, szybsza i przyjemniejsza 🙂

A po części teoretycznej zapraszam Was na ćwiczenia, które przygotowałam specjalnie dla Was. Znajdziecie je tutaj – Matura z angielskiego – Szkoła – Ćwiczenia.

Oprócz samodzielnej nauki do matury polecam także zapisanie się na kurs maturalny z angielskiego online. Będzie to świetna okazja do przerobienia wszystkich zagadnień maturalnych pod okiem wykwalifikowanego lektora języka angielskiego.

 

 

1. Słownictwo maturalne – Rodzaje szkół

 

Matura z angielskiego - Słownictwo maturalne - Rodzaje szkół

Inne słówka:

 • comprehensive school (szkoła ogólnokształcąca przyjmująca wszystkich uczniów)

 • public school = private school (szkoła prywatna)

 • technical school (technikum)

 • vocational school (szkoła zawodowa)

 • university (uniwersytet)

 

 

 

2. Słownictwo maturalne – Przybory szkolne

 

Matura z angielskiego - Słownictwo maturalne - Przybory szkolne

 

 

 

 

3. Słownictwo maturalne – Przedmioty szkolne

 

Matura z angielskiego - Słownictwo maturalne - Przedmioty szkolne

 

 

 

4. Słownictwo maturalne – Miejsca w szkole

 

Matura z angielskiego - Słownictwo maturalne - Miejsca w szkole

 

Inne słówka:

 • common room (świetlica)

 • playground (plac zabaw)

 • staffroom (pokój nauczycielski)

 

 

5. Słownictwo maturalne – Uczenie się

 

Matura z angielskiego - Słownictwo maturalne - Uczenie się

Inne słówka:

 • academic year (rok akademicki)

 • dean (dziekan)

 • diploma (dyplom)

 • past papers (arkusze egzaminacyjne z lat poprzednich)

 • syllabus = curriculum (plan nauczania)

 • teaching staff (grono pedagogiczne)

 • term paper (praca semestralna)

 • workshop (warsztaty, zajęcia pratyczne)

 

I will need past papers to prepare for my final exams.
Our teaching staff is experienced.
Mr Harris is an outstanding lecturer.

 

6. Słownictwo maturalne – Rodzaje stopni naukowych

 

 • BA (Bachelor of Arts) – licencjat w dziedzinie nauk humanistycznych

 • BSc (Bachelor of Science) – licencjat w dziedzinie nauk ścisłych

 • MA (Master of Arts) – magister w dziedzinie nauk humanistycznych

 • MSc (Master of Science) – magister w dziedzinie nauk ścisłych

 • PhD (Doctor of Philosophy) – doktor

 • dissertation (praca licencjacka)

 • thesis (praca magisterska, praca doktorska)

 

 

7. Słownictwo maturalne – Użyteczne zwroty

 

 • apply to university (ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet)

 • attend lectures (uczęszczać na wykłady)

 • be absent at school = be off school (być nieobecnym w szkole)

 • belong to clubs (należeć do kół naukowych)

 • carry out an experiment (przeprowadzić doświadczenie)

 • catch up on school work (nadrobić zaległości w szkole)

 • do research (zbierać informacje, prowadzić badania naukowe)

 • drop out of school / university (rzucić szkołę / studia)

 • enrol on a course (zapisać się na kurs)

 • expel somebody from school = throw somebody out from school (wydalić kogoś ze szkoły)

 • extracurricular activities (zajęcia dodatkowe)

 • fall behind with school work (mieć zaległości w szkole)

 • get a degree (zdobyć stopień naukowy)

 • get a scholarship / grant (otrzymać stypendium)

 • get into university (dostać się na uniwersytet)

 • hand in one’s homework (oddać swoje zadanie domowe)

 • memorise = learn by heart (uczyć się na pamięć)

 • miss lessons (opuszczać lekcje)

 • play truant = skip lessons (wagarować)

 • remedial classes (zajęcia wyrównawcze)

 • set targets (wyznaczać cele)

 • take the register = take attendance (sprawdzać listę obecności)

 • write up an experiment (opisać doświadczenie)

 

I don’t attend lectures because they aren’t mandatory.
Nowadays children have got too many extracurricular activities in my opinion.
I will do my best to get into university.
You should stop playing truant or else you will get into trouble.

Our teacher always takes the register at the beginning of the lesson.

 

 

8. Słownictwo maturalne – Wyrażenia związane z egzaminami

 

 • cheat in an exam (ściągać na egzaminie)

 • fail an exam = flunk an exam (oblać egzamin)

 • retake an exam = resit an exam (podejść ponownie do egzaminu)

 • revise for an exam (powtarzać do egzaminu)

 • take an exam = sit an exam (podejść do egzaminu)

 

 • end-of-term exam (egzamin semestralny)

 • end-of-year exam (egzamin na koniec roku)

 • entrance exam (egzamin wstępny)

 • final exam (egzamim końcowy)

 • mock exam = practice exam (egzamin próbny)

 • school-leaving exam (egzamin kończący naukę w szkole)

 • written exam ≠ oral exam (pisemny egzamin ≠ ustny egzamin)

 

Po więcej wpisów przygotowujących do matury zapraszam do tej zakładki – Matura z angielskiego.

Udanej nauki angielskiego do matury i do zobaczenia w kolejnym wpisie! 🙂

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane