It is said that, He is said to, be supposed to

Wrzesień 24, 2022 Agata Pruszyńska

W ostatnim wpisie z serii Angielski gramatyka omawialiśmy struktury, które stosujemy do mówienia o przeszłych nawykach i przyzwyczajeniach – ‘used to’,  ‘would’ oraz  ‘be / get used to doing something’. Dzisiaj zajmiemy się zdaniami typu ‘mówi się, że …’ (It is said that …) oraz  ‘mieć coś zrobić’ (be supposed to).

 

It is said that … & He is said to …

W języku angielskim możemy tworzyć zdania, których znaczenie to ‘mówi się, że …’ lub ‘ludzie mówią, że …
Takie zdania możemy tworzyć na dwa sposoby:

It is said that …
He / She is said to …

 

Popatrzymy na przykłady poniżej w poszczególnych czasach:

Present Simple
Ben works 15 hours a day.
It is said that Ben works 15 hours a day.
Ben is said to work 15 hours a day.

 

Present Continuous
Ben is working really hard today.
It is said that Ben is working really hard today.
Ben is said to be working really hard today.

 

Present Perfect Simple
Ben has written five letters so far.
It is said that Ben has written five letters so far.
Ben is said to have written five letters so far.

 

Present Perfect Continuous
Ben has been working very hard since early morning.
It is said that Ben has been working hard since early morning.
Ben is said to have been working hard since early morning.

 

Past Simple
Ben finished his report yesterday.
It is said that Ben finished his report yesterday.
Ben is said to have finished his report yesterday.

 

Past Continuous
Ben was working really hard yesterday.
It is said that Ben was working really hard yesterday.
Ben is said to have been working really hard yesterday.

 

Future Simple
Ben will work hard tomorrow.
It is said that Ben will work hard tomorrow.
Ben is said to work hard tomorrow.

 

 

Podobieństwa pomiędzy czasami w konstrukcji ‘He is said to …’ 

Jak można łatwo zauważyć konstrukcja z ‘Ben is said to + infinitive’ jest taka sama dla czasu Present Simple i czasu Future Simple.

Z kolei konstrukcja ‘Ben is said to + have + past participle’ jest taka sama dla czasu Present Perfect Simple oraz czasu Past Simple.

Konstrukcja ‘Ben is said + have + been + doing’ jest taka sama dla czasu Present Perfect Continuous oraz czasu Past Continuous.

 

Oprócz używania zwrotu ‘It is said that …’ czy też ‘He is said to …’ możemy zamiast czasownika ‘said’ stosować również inne czasowniki, zwłaszcza:

It is alleged that (Utrzymuje się, że)
It is believed that (Wierzy się, że / Uważa się, że)
It is claimed that (Twierdzi się, że)
It is expected that (Oczekuje się, że)
It is hoped that (Ma się nadzieję, że)
It is known that (Wie się, że)
It is reported that (Informuje się, że) 
It is thought that (Uważa się, że)
It is understood that (Sądzi się, że)

 

Nauka angielskiego online - Angielski gramatyka - It is said that, He is said that - Blog o nauce angielskiego online

 

be supposed to

  • be supposed to’ możemy tłumaczyć jako ‘mówi się, że’  lub ‘mieć coś zrobić’

This trip is supposed to be exciting. (Mówi się, że ta wycieczka jest / będzie ekscytująca.)
Anna is supposed to be a nice girl. (Mówi się, że Anna to miła dziewczyna.)
Jack is supposed to have cheated in an exam but I think it’s a lie. (Mówi się, że Jack ściągał na egzaminie, ale myślę, że to kłamstwo.)

Robert is supposed to finish annual report before Friday. (Robert ma skończyć roczny raport przed piątkiem.)
Alice was supposed to clean windows at the weekend, but she didn’t. (Alice miała umyć okna w weekend, ale tego nie zrobiła.)

 

  • You’re not supposed to do something’ = ‘nie wolno ci czegoś zrobić’ lub ‘nie jest to wskazane dla ciebie’

You’re not supposed to smoke in this building. It’s prohibited. (Nie wolno Ci palić w tym budynku. To jest zabronione.)
Josh has got problems with his stomach all the time. He’s not supposed to eat so much sweets. (Josh ma problemy z żołądkiem cały czas. Nie jest wskazane, żeby on jadł tak dużo słodyczy.)

 

Jeżeli interesujecie się angielską gramatyką, to koniecznie zajrzyjcie do pozostałych wpisów z tej serii – Angielski gramatyka.

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

  • Archiwum

    Kategorie wpisów

    Zapisz się na newsletter

    Najczęściej czytane