Egzamin ósmoklasisty z angielskiego – Słownictwo – Edukacja

Marzec 25, 2024 Agata Pruszyńska

W poprzednim wpisie w ramach serii przygotowującej do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego opublikowałam słownictwo z działu Miejsce zamieszkania – Egzamin ósmoklasisty – Miejsce zamieszkania. Dzisiaj z kolei zapraszam Was na słownictwo z działu Edukacja. W ramach tego działu omówię 8 kategorii tematycznych:

 1. Rodzaje szkół (Types of schools)

 2. Przedmioty szkolne (School subjects)

 3. Miejsca w szkole (Places at school)

 4. Przybory szkolne (School objects)

 5. Zajęcia pozalekcyjne (Extra-curricular activities)

 6. Inne (Others)

 7. W szkole (At school)

 8. Użyteczne zwroty (Useful expressions)

Do prezentacji słownictwa użyłam kolorowych zdjęć oraz przykładowych zdań, które ułatwią Wam zapamiętanie nowych słówek. A po części teoretycznej zapraszam na część praktyczną, czyli ćwiczenia, które przygotowałam specjalnie dla Was. Znajdziecie je tutaj – Egzamin ósmoklasisty – Edukacja – Ćwiczenia. Miłej nauki!

Oprócz samodzielnej nauki do egzaminu polecam także skorzystanie z kursu przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego.

 

 

1. Słownictwo do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego – Rodzaje szkół

 

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego - Słownictwo - Rodzaje szkół

 

 

 

2. Słownictwo do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego – Przedmioty szkolne

 

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego - Słownictwo - Przedmioty szkolne

 

Inne słówka:

 • Citizenship Education = Civics (wiedza o społeczeństwie)

 • foreign languages (języki obce)

 • form time (godzina wychowawcza)

 • Religious Education (religia)

 

 

 

3. Słownictwo do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego – Miejsca w szkole

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego - Słownictwo - Miejsca w szkole

 

Inne słówka:

 • cloakroom (szatnia)

 • common room (świetlica)

 • hall (aula)

 

 

 

4. Słownictwo do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego – Przybory szkolne

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego - Słownictwo - Przybory szkolne

 

Inne słówka:

 • class register (dziennik lekcyjny)

 • gel pen (długopis żelowy)

 • PE kit (strój gimnastyczny)

 • textbook = coursebook (podręcznik)

 

 

 

5. Słownictwo do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego – Zajęcia pozalekcyjne

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego - Słownictwo - Zajęcia pozalekcyjne

 

 

 

 

6. Słownictwo do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego – Inne

 

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego - Słownictwo - Inne

 

Inne słówka:

 • after-school club (kółko zainteresowań)

 • competition (konkurs, olimpiada)

 • parent-teacher meeting (wywiadówka)

 • school report (świadectwo szkolne)

 • school trip (wycieczka szkolna)

 • set books (lektury szkolne)

 • term (semestr)

 

Do you belong to any after-school club?
Parent-teacher meeting is next Thursday.
We are going on a school trip in May.
We’ve got many set books this term.

 

 

7. Słownictwo do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego – W szkole

 

EXAMS

 • cheat in an exam (ściągać na egzaminie)

 • fail an exam ≠ pass an exam (nie zdać egzaminu ≠ zdać egzamin)

 • prepare for exams (przygotowywać się do egzaminów)

 • retake an exam (podejść ponownie do egzaminu)

 • revise for an exam (powtarzać materiał do egzaminu)

 • school-leaving exam (egzamin na koniec nauki w szkole)

 • study for exams (uczyć się do egzaminów)

 • take an exam (podejść do egzaminu)

 

PEOPLE

 • caretaker (woźny)

 • classmate (kolega / koleżanka z klasy)

 • form tutor = form teacher (wychowawca)

 • head teacher = headmaster (dyrektor)

 • librarian (bibliotekarz)

 • professor (wykładowca akademicki)

 • schoolboy / schoolgirl = student = pupil (uczeń / uczennica)

 • schoolmate (kolega / koleżanka ze szkoły)

 • teaching staff (grono pedagogiczne)

 

You mustn’t cheat in an exam. It’s against the rules!
I’m afraid I won’t pass my Math test.

I have to start preparing for my school-leaving exams.
Our form tutor is strict and demanding.

I like spending my free time with my schoolmates.

 

 

8. Słownictwo do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego – Użyteczne zwroty

 • be absent from school (być nieobecnym w szkole)

 • be good / bad at something (być dobrym / kiepskim w czymś)

 • be late  for school (spóźnić się do szkoły)

 • catch up with (nadrabiać coś)

 • copy homework (odpisać zadanie domowe)

 • do an exercise / a task (robić ćwiczenie / zadanie)

 • do your best (starać się z całych sił, dać z siebie wszystko)

 • do your homowork (odrabiać pracę domową)

 • fall behind with (mieć zaległości w czymś)

 • find out (dowiedzieć się)

 • get into secondary school (dostać się do szkoły średniej)

 • hand in (oddać, np. zadanie domowe)

 • have / take a break (zrobić sobie przerwę)

 • learn by heart (uczyć się na pamięć)

 • look something up (wyszukać coś, np. w encyklopedii)

 • make a mistake (zrobić błąd)

 • make progress (robić postępy)

 • make / take notes (robić notatki)

 • miss lessons (opuszczać lekcje)

 • take part in = particiate in (uczestniczyć w)

 • pay attention to somebody (uważnie kogoś słuchać)

 • play truant (wagarować)

 • take an interest in (zainteresować się czymś)

 • take the register (sprawdzać obecność)

 

Peter has been absent from school for two weeks.
Yesterday I was late for school, again.
I’m good at Maths, but bad at Art.
Olivia has to catch up with Literature.
When do we have to hand in our essays?
I’m tired. Shall we have a break?

We have to learn this information by heart.
Students must pay attention to their teacher.
Adam has played truant recently.
Thomas takes an interest in Biology.
Are you going to take part in Physics competition?

At the beginning of each lesson, our teacher always takes the register.

 

Mam nadzieję, że dzisiejszy wpis był dla Was pomocny. Po więcej wpisów z tej serii zapraszam tutaj – Egzamin ósmoklasisty z angielskiego.

Udanej nauki języka angielskiego i do zobaczenia w kolejnym wpisie! 🙂

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane