Czym jest matura międzynarodowa (IB) i czy warto ją zdawać?

Kwiecień 12, 2023 Agata Pruszyńska

Matura międzynarodowa, czyli International Baccalaureate jest egzaminem, który upoważnia do studiowania za granicą. Matura polska jest także respektowana przez zagraniczne uczelnie, jednak obowiązkowe jest również zdanie egzaminu językowego, np. IELTS, TOEFL, CAE.

W Polsce istnieją zarówno szkoły publiczne jak i prywatne, które realizują program matury międzynarodowej w klasach na profilu IB. W szkołach publicznych nauka jest bezpłatna, a uczniowie ponoszą tylko koszty związane z podręcznikami, z zakupem kalkulatora graficznego oraz opłatę za przystąpienie do egzaminu maturalnego i opłatę za każdy przedmiot zdawany na maturze.

Program IB jest najczęściej prowadzony w języku angielskim i trwa 2 lata. Przed przystąpieniem do programu IB, realizowany jest dwuletni program pre-IB, który przygotowuje do programu IB.

Matura międzynarodowa jest najczęściej wybierana przez uczniów, którzy planują studia za granicą. Jest ona również respektowana przez polskie uczelnie, a na niektóre kierunki przelicznik z matury międzynarodowej może być bardzo korzystny.

 

Przedmioty w programie matury międzynarodowej (IB)

Przedmioty w programie matury międzynarodowej (IB) możemy podzielić na sześć grup. Uczeń ma obowiązek zdać po jednym wybranym przedmiocie z każdej grupy:

 1. Grupa 1 – Language A – język ojczysty

 2. Grupa 2 – Language B – język obcy

 3. Grupa 3 – Individuals and societies (Biznes i zarządzanie, Ekonomia, Geografia, Historia, Technologie informacyjne w społeczeństwie globalnym, Filozofia, Psychologia, Antropologia społeczna i kulturowa, Religi świata, Systemy i społeczeństwa środowiskowe)

 4. Grupa 4 – Experimental Sciences (Biologia, Chemia, Technologia projektowania, Systemy i społeczeństwa środowiskowe, Fizyka, Informatyka, Sport, Ćwiczenia fizyczne i nauka o zdrowiu)

 5. Grupa 5 – Mathematics

 6. Grupa 6 – Arts (Muzyka, Teatr, Sztuki wizualne, Taniec, Film)

 

 

Elementy składowe International Baccalaureate Diploma Programme

Trzy obowiązkowe elementy składowe International Baccalaureate Diploma Programme obejmują:

 1. Extended Essay (EE) – mini praca badawcza pisana na jeden z wybranych przedmiotów pod kierownictwem nauczyciela prowadzącego. Zawiera około 4000 słów, a uczeń prowadzi własne badania i prowadzi dogłębną analizę.

 2. Theory of Knowledge (TOK) – kurs, podczas którego uczeń dowiaduje się, jak to się dzieje, że wiemy, to co wiemy. Na tym kursie uczniowie poznają naturę wiedzy i uczą się krytycznego myślenia. Kurs trwa 100 godzin.

 3. Creativity, Action, Service (CAS) – celem kursu jest zrozumienie pozycji jednostki w społeczeństwie. Creativity nawiązuje do kreatywnego myślenia, sztuki i wrażliwości artystycznej. Action jest związane z aktywnością fizyczną i zdrowym stylem życia. Natomiast Service ukierunkowuje na pracę dobroczynną i społeczną. Kurs trwa 150 godzin.

 

 

Koszty i ocenianie

Profil IB jest nieodpłatny w szkołach publicznych w Polsce. Płatna jest z kolei rejestracja do egzaminu maturalnego w wysokości ok. 100 EUR oraz każdy egzamin maturalny – 80 EUR za każdy z sześciu przedmiotów.

Egzamin maturalny składa się z:

 1. ocen z egzaminów końcowych (External Exams),

 2. ocen z obowiązkowych prac pisemnych wykonywanych podczas programu (Internal Exams),

 3. zaliczonego Extended Essay, Theory of Knowledge (TOK) oraz Creativity, Action, Service (CAS).

 

Egzamin końcowy oceniany jest na skali 1 – 7 punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać na maturze międzynarodowej to 45 punktów = 6 x 7 pkt za każdy przedmiot zdawany na maturze + 3 pkt za pracę badawczą (Extended Essay) i TOK.

Aby zdać maturę trzeba uzyskać łącznie minimum 24 punkty. Świadectwo maturalne jest wydawane w języku angielskim. Egzaminy końcowe rozpoczynają się z początkiem maja i trwają ok. 3 tygodnie.

 

Matura międzynarodowa IB - Matura z angielskiego - Nauka języka angielskiego

 

 

Czy warto zdawać maturę międzynarodową (IB)?

Program IB uczy dużej samodzielności, samodyscypliny, zaangażowania oraz systematyczności w nauce. Na pewno wymaga on dużo większego nakładu pracy niż w standardowym liceum. Poniżej przedstawiam zalety i wady matury międzynarodowej.

 

Zalety matury międzynarodowej

Program matury międzynarodowej rozwija umiejętności krytycznego myślenia oraz poszukiwania informacji na własną rękę. Na podstawie znalezionych informacji uczeń uczy się łączenia faktów oraz wyciągania logicznych wniosków. Te umiejętności przydają się w przygotowywaniu mini prac naukowych oraz raportów na profilu IB. Jest to świetne przygotowanie pod kątem przyszłych studiów.

Na profilu IB jest mniej materiału do nauki do matury niż na polskim profilu. Dotyczy to wszystkich przedmiotów ścisłych (poza matematyką) oraz języka polskiego. Obowiązuje bardzo krótka lista lektur, ale są one przerabiane bardzo skrupulatnie.

Zaletą profilu IB jest bez wątpienia sylabus, który zawiera szczegółowy zakres maturalny (definicje, wykresy, dane, itd.). Na maturze nie może pojawić się nic spoza jego zakresu. Aby osiągnąć świetny wynik wystarczy nauczyć się go na pamięć.

Na maturze międzynarodowej szanse na dużo lepsze oceny końcowe na egzaminie maturalnym są wysokie, ponieważ końcowa ocena na egzaminie maturalnym jest składową: egzaminów odbywanych podczas całego programu IB, pracy przygotowywanej przez ucznia w domu oraz egzaminu końcowego.

Przelicznik stosowany na polskie uczelnie może być bardzo korzystny przy maturze międzynarodowej.

Kolejną zaletą profilu IB są języki obce, które są nauczane na wysokim poziomie. Na IB znajdziemy również przedmioty, których nie ma na polskich profilach, jak np. ekonomia, psychologia.

 

Wady matury międzynarodowej

Największą wadą profilu IB jest ogrom obowiązków – dużo prac domowych, projektów i esejów do napisania. Oprócz egzaminów końcowych zdaje się również egzaminy już w trakcie trwania samego programu.

Na egzaminie maturalnym trzeba zdać aż 6 wybranych przedmiotów, zaliczyć Teorię wiedzy i CAS (wolontariat, sport / kreatywność) oraz napisać mini pracę badawczą (Extended Essay).

Pomimo, że z przedmiotów ścisłych jest dużo mniej materiału do opanowania niż w standardowym polskim liceum, to niestety nie dotyczy to matematyki. Z matematyki jest dużo więcej materiału do przerobienia, a zadania są trudniejsze. Z kolei czasu na przerobienie materiału jest za mało.

 

Jakie są Wasze spostrzeżenia na temat matury międzynarodowej i profilu IB? Zapraszam do dyskusji w komentarzach poniżej 🙂

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane