Tworzenie rzeczowników w języku angielskim

Kwiecień 26, 2017 Agata Pruszyńska

Ucząc się jakiegokolwiek języka obcego warto regularnie poszerzać swoje słownictwo. Najprostszym sposobem na to jest budowanie całych rodzin wyrazów. W praktyce polega to na tworzeniu innych słów pochodzących od tego samego wyrazu. Przykładowo znając słowo friend (ang. przyjaciel), jesteśmy w stanie utworzyć od niego kolejne słowa, np.: friendly (ang. przyjacielski), friendship (ang. przyjaźń), unfriendly (ang. nieprzyjazny). Dzisiaj  przedstawiamy kilka najważniejszych reguł tworzenia słów w języku angielskim. Po zapoznaniu się z poniższymi zasadami zachęcamy do wykonania ćwiczenia na tworzenie rzeczowników, które sprawdzi, czego się nauczyliśmy.

 

Blog o nauce języka angielskiego - Słowotwórstwo angielski - Tworzenie rzeczowników

 

 

Słowotwórstwo – Tworzenie rzeczowników od czasowników

Rzeczowniki w języku angielskim możemy tworzyć na kilka różnych sposobów. Wszystkie polegają na dodaniu przyrostka do czasownika. Rzeczowniki pochodzące od czasowników tworzymy przez:

 

1. dodanie przyrostka –ing:

Utworzone rzeczowniki odnoszą się do czynności i są związane z robieniem czegoś (rzeczowniki czynności)

clean    =>       cleaning (sprzątanie)

cook     =>       cooking (gotowanie)

run       =>       running (bieganie)

wash    =>       washing (mycie)

 

2. dodanie przyrostka –ment:

achieve             =>      achievement (osiągnięcie)

acknowledge   =>      acknowledgement (uznanie, podziękowanie)

adjust              =>       adjustment (dostosowanie, regulacja)

discourage      =>      discouragement (zniechęcenie)

excite              =>        excitement (podekscytowanie)

judge               =>       judgment (osąd)

retire               =>       retirement (emerytura)

settle               =>       settlement (porozumienie, ugoda)

 

3. dodanie przyrostka –tion:

admire             =>       admiration (podziw)

complicate       =>      complication (komplikacja, powikłanie)

convict             =>       conviction (skazanie)

donate             =>       donation (datek, darowizna)

elect                =>        election (wybory)

pollute            =>        pollution (zanieczyszczenie)

promote          =>        promotion (awans)

recognize         =>       recognition (uznanie)

reduce              =>       reduction (obniżka)

 

4. dodanie przyrostka –sion:

conclude         =>       conclusion (zakończenie, wniosek)

impress          =>        impression (wrażenie)

permit            =>        permission (pozwolenie)

revise              =>       revision (powtórka, korekta)

 

5. dodanie przyrostka -ence:

depend            =>        dependence (zależność)

differ               =>        difference (różnica)

exist                =>         existence (istnienie)

 

6. dodanie przyrostka -al:

arrive              =>         arrival (przyjazd, przybycie)

deny               =>          denial (odmowa, wyparcie się)

propose          =>          proposal (propozycja, oświadczyny)

refuse             =>          refusal (odmowa)

 

7. dodanie przyrostka -age:

marry              =>        marriage (małżeństwo)

pass                =>         passage (przejście, urywek)

stop                =>         stoppage (blokada, przestój)

use                  =>         usage (korzystanie)

 

8. dodanie przyrostka -y:

brave              =>          bravery (odwaga, męstwo)

discover          =>         discovery (odrycie)

enquire           =>          enquiry (zapytanie)

summarize     =>          summary (streszczenie, podsumowanie)

 

9. dodanie przyrostka -sis:

analyze          =>           analysis (analiza)

diagnose        =>           diagnosis (diagnoza)

 

Słowotwórstwo – Tworzenie rzeczowników od innych części mowy

Oprócz tworzenia rzeczowników od czasowników, możemy tworzyć je również od innych rzeczowników oraz przymiotników. Rzeczowniki tworzymy również przez:

 

1) dodanie przyrostka -hood:

adult              =>              adulthood (dorosłość)

brother          =>               brotherhood (braterstwo)

child              =>               childhood (dzieciństwo)

mother          =>               motherhood (macierzyństwo)

neighbour      =>              neighbourhood (sąsiedztwo)

 

2) dodanie przyrostka -ship:

companion     =>             companionship (towarzystwo)

friend              =>              friendship (przyjaźń)

member          =>              membership (członkostwo)

owner              =>              ownership (własność)

relation           =>              relationship (pokrewieństwo, związek)

 

3) dodanie przyrostka -dom:

bored               =>             boredom (nuda)

free                  =>             freedom (wolność)

king                 =>              kingdom (królestwo)

star                   =>             stardom (sława)

wise                 =>             wisdom (mądrość)

 

4) dodanie przyrostka -ness:

crazy                    =>            craziness (szaleństwo)

friendly               =>             friendliness (życzliwość)

happy                   =>            happiness (szczęście, radość)

helpless                =>            helplessness (bezradność)

kind                       =>            kindness (uprzejmość)

possessive             =>            possessiveness (zaborczość)

ready                     =>             readiness (gotowość)

sad                          =>            sadness (smutek)

tender                    =>             tenderness (czułość)

ugly                         =>            ugliness (brzydota)

weak                      =>            weakness (słabość)

 

Mam nadzieję, że przedstawione zasady pomogą Wam w poszerzaniu słownictwa. W kolejnym wpisie skupimy się na tworzeniu przymiotników i przysłówków. Do zobaczenia 🙂

Cała seria wpisów poświęconych słowotwórstwu jest dostępna tutaj – słowotwórstwo angielski.

 

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

  • Archiwum

    Kategorie wpisów

    Zapisz się na newsletter

    Najczęściej czytane