Jak tworzyć przymiotniki o przeciwnym znaczeniu?

Kwiecień 27, 2017 Agata Pruszyńska

Jeżeli czytaliście ostatni wpis, to tworzenie przymiotników i przysłówków w języku angielskim nie jest Wam obce. Dziś kontynuujemy temat i nauczymy się razem tworzyć przymiotniki o znaczeniu przeciwnym. Na szczęście w angielskim nie jest skomplikowane. Takie przymiotniki budujemy przez dodanie odpowiedniego przedrostka do danego przymiotnika. Poniżej prezentujemy dwie tabelki z przedrostkami występującymi z poszczególnymi przymiotnikami.

Nauka angielskiego online - blog - Przymiotniki z przedrostkami

 

-dis -il -im -in

dis
agreeable
(nieprzyjemny)

disobedient
(nieposłuszny)

dishonest
(nieuczciwy)

disloyal
(nielojalny)

disorganised
(niezorganizowany)

disreputable
(niecchlubny)

disrespectful
(nieokazujący szacunku)

dissatisfied
(niezadowolony)

illegal
(nielegalny)

illogical
(nielogiczny)

illiterate
(niepiśmienny)

 

 

 

 

 

 

 

 

immature
(niedojrzały)

immodest
(nieskromny)

impatient
(niecierpliwy)

imperfect
(niedoskonały)

impolite
(niegrzeczny)

 

 

 

 

 


in
consistent
(niespójny)

inconsiderate
(nieliczący się z innymi)

indecisive
(niezdecydowany)

indiscreet
(niedyskretny)

inefficient
(nieskuteczny)

insensitive
(niewrażliwy)

insincere
(nieszczery)

intolerant
(nietolerancyjny)

 

 

-ir -un
irrational
(nieracjonalny)

irreparable
(nieodwracalny)

irresponsible
(nieodpowiedzialny)

irreplaceable
(niezastąpiony)

 

 

 

 

 

 

 

 

unfair
(niesprawiedliwy)

unimaginative
(pozbawiony wyobraźni)

unintelligent
(nieinteligentny)

unjust
(niesprawiedliwy)

unkind
(nieuprzejmy)

unpunctual
(niepunktualny)

unreasonable
(nierozsądny)

unreliable
(niesolidny)

unscrupulous
(pozbawiony skrupułów)

 

Kolejna część słowotwórstwa będzie obejmować temat tworzenia nazw zawodów i wykonawców czynności. Do zobaczenia 🙂

Cała seria wpisów poświęconych słowotwórstwu jest dostępna tutaj – słowotwórstwo angielski.

 

O mnie

Jestem lektorem i tłumaczem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

  • Archiwum

    Kategorie wpisów

    Zapisz się na newsletter

    Najczęściej czytane