Określniki w języku angielskim (B1/B2) – Determiners

Luty 11, 2024 Agata Pruszyńska

W poprzednim wpisie na blogu omówiłam określniki ilości (quantifiers) w języku angielskim, a dzisiaj zapraszam na kolejny wpis z angielskiej gramatyki, w którym omówię pozostałe określniki w języku angielskim (determiners).

Wpis jest adresowany do osób uczących się języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym (B1) oraz średnio zaawansowanym wyższym (B2). Z pewnością przyda się wszystkim osobom zdającym maturę z angielskiego oraz przygotowującym się do egzaminu językowego B2 First (FCE). Do egzaminu możecie przygotować się samodzielnie lub skorzystać z fachowej pomocy lektora języka angielskiego w ramach kursu FCE online.

 

W dzisiejszym wpisie przedstawię następujące określniki w języku angielskim (determiners):

 1. each vs. every (każdy)

 2. all (wszyscy, wszystko, cały) vs. whole (cały)

 3. another (inny, jeszcze jeden), other (inni, inne), the other (drugi, inny, pozostały), the others (inni, pozostali)

 4. each other & one another (sobie nawzajem)

W dalszej części wpisu omówię wymienione powyżej określniki oraz przedstawię przykładowe zdania z ich użyciem. Zapraszam do dalszej lektury i wspólnej nauki języka angielskiego 🙂

 

 

1. Each vs. every

➡ Znaczenie each (każdy) oraz every (każdy) jest bardzo podobne i często używanie obu tych słówek zamiennie jest poprawne.

Each / every time I see Josh, he seems taller.
Each / every time you go, I feel lonely.

 

➡ Czasami jednak występuje między nimi drobna różnica.
Używamy each, gdy myślimy o pojedynczych rzeczach w grupie, jedna po drugiej.
Z kolei every używamy, gdy myślimy o rzeczach w grupie jako całości. Jego znaczenie jest podobne do all.

Read each clue carefully (= read the clues one by one)
There are six biscuits on the table. Each biscuit has got different sprinkles.

Every student must follow the rules at the campus. (= all the students)
Mark would love to visit every country in the world. (all the countries)

 

➡ Each może odnosić się do tylko dwóch rzeczy, podczas gdy every nie może.

She was wearing bracelets – one on each hand.
He kissed her on each cheek.
In a volleyball match, each team has got six players.

 

➡ Pokazując częstotliwość wykonywanych czynności używamy every.

I run 10 kilometres every day.
She practises the piano every Friday and Wednesday.

 

➡ Po each możemy stosować przyimek OF, z kolei po every nie możemy tego robić.

Each of the books is interesting.
Each of the rooms is comfortable.
Each of them is polite and friendly.

 

Określniki w języku angielskim - Determiners

 

2. All vs. whole

➡ All w znaczeniu wszystkie, wszyscy stosujemy z rzeczownikami w liczbie mnogiej. Ten określnik odnosi się do trzech lub więcej rzeczy lub osób. Nie używamy all, jeżeli chcemy powiedzieć ‚każdy’. Używamy wtedy everybody lub everyone.

All (of) our cars are economical.
All the cookies got crushed.
All of us enjoyed the show.
Everybody enjoyed the show.

 

➡ Używamy all (wszystko), gdy chcemy powiedzieć o jedynej rzeczy lub rzeczach, które np. zrobiliśmy dzisiaj, których potrzebujemy, które możemy zrobić, których chcemy itd.:

All I’ve done today is vacuuming the carpet. (= the only thing I’ve done today)
All you need is love. (= the only thing you need)
All I can do is keeping my fingers crossed for you. (= the only thing I can do)
All she wants to eat is pizza and salad. (= the only thing she wants)

 

All oraz whole możemy używać zamiennie w znaczeniu cały (= entire, complete).

Did you eat a whole packet of crips?
You have to tell me the whole truth.
We’ve got a whole week to finish our research.
This whole thing is absurd.
My whole body aches.

She spent all her money on stupid things.
All my family came to my wedding.
All the accommodation has already been booked.
What were you doing all day?
Peter has spent all his life in the countryside.

 

➡ Używamy zaimków dzierżawczych (my, your, her, our, their, etc.) oraz przedimka określonego (the) przed określnikiem whole. W przypadku all jest odwrotnie – najpierw wstawiamy all, a potem zaimek dzierżawczy lub przedimek określony (the).

the whole book = all the book
the whole time = all the time
my whole life = all my life

 

➡ W przypadku okoliczników czasu tworzonymi ze słówek takich jak np. day, night, week, morning, afternoon, evening, month, year, summer, winter, etc. stosujemy przedimek określony (the) z określnikiem whole, natomiast w przypadku all pomijamy go.

the whole day = all day
the whole morning = all morning
the whole month = all month
the whole summer = all summer

 

 

3. Another, other, the other, the others

➡ Another (inny, jeszcze jeden) używamy z rzeczownikiem w liczbie pojedynczej lub z zaimkiem one, który możemy pomijać.

Would you like another piece of gingerbread?
We can take another person with us.
Do you need another player?

I’ve already bought a jacket. I’m not going to buy another (one).
I ate two sandwiches and didn’t want another (one).

 

Other (inni, inne) używamy z rzeczownikami lub zaimkiem ones.

Other tourists weren’t pleased with food and entertainment.
These paintings are awful. We need other ones.

 

The other (drugi, inny, pozostały) używamy z rzeczownikami policzalnymi lub zaimkami one / ones.

I’m not going to read the other chapters of this book. It’s so boring.
This burger doesn’t taste good. Maybe the other one will be better?

 

➡ The others (inni, pozostali) występuje samodzielnie.

There are some pupils in front of school. Where are the others?
Some children are playing in the playground. The others are sitting by the fountain.

 

 

4. Each other vs. one another

➡ Używamy tych określeń, gdy mówimy o tym, że dwie lub więcej osób wykonują jakąś czynność wzajemnie wobec siebie.

The students helped each other / one another with their essays.
Peter and Mark do business with each other / one another.
Children are splashing each other / one another in the pool.

 

Mam nadzieję, że dzisiejszy wpis Wam się spodobał i był dla Was użyteczny. Po więcej wpisów z serii gramatycznej zapraszam tutaj – Angielski gramatyka.

Udanej nauki języka angielskiego i do zobaczenia w kolejnym wpisie! 🙂

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane