Określniki ilości w języku angielskim (B1/B2) – Quantifiers

Luty 9, 2024 Agata Pruszyńska

W poprzednim wpisie na blogu w ramach serii poświęconej angielskiej gramatyce omawiałam spójniki w języku angielskim (linking words and conjunctions), a w dzisiejszym wpisie przestawię określniki ilości w języku angielskim (quantifiers). Mam nadzieję, że omówienie poszczególnych określników pomoże Wam w ich lepszym zapamiętaniu.

Dzisiejszy wpis przyda się w szczególności osobom przygotowującym się do egzaminu językowego B2 First (FCE). Do egzaminu możecie przygotować się samodzielnie lub skorzystać z pomocy lektora języka angielskiego i zapisać się na kurs FCE online.

 

Określniki ilości w języku angielskim – podstawowe informacje

W języku angielskim wyróżniamy określniki ilości (quantifiers), których możemy używać z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi (countable and uncountable nouns).

Wśród określników ilości w języku angielskim wyróżniamy:

 1. each & every (każdy)

 2. all (wszystkie) & most (większość)

 3. many (dużo), a number of (szereg) // several, a few, a couple of (kilka, parę) // few (mało, prawie wcale)

 4. much, a great deal of (dużo) // a little (trochę), little (mało, prawie wcale)

 5. a lot of = lots of = loads of = plenty of (dużo) // some (kilka, trochę) // any (jakieś, jakikolwiek, żaden)

 6. both (oba), either (którykolwiek z dwóch), neither (żaden z dwóch)

 7. no (nic, ani trochę, żaden), none of (żaden z)

 

Stosowanie przyimka OF z określnikami ilości

➡ Niektóre określniki ilości występują zawsze z przyimkiem OF: a great deal of, a lot of, lots of, loads of, plenty of, a number of, a couple of, none of.

There are a great deal of children at the amusement park.
I’ve got a lot of issues to talk over with my supervisor.
Susan has had lots of problems lately.
There were loads of sailing boats on the lake.
There are plenty of fruit and vegetables at the greengrocer’s.
I can lend you a number of books about microbiology if you’re interested.
I know a couple of men with good manners.
None of my cousins is disagreeable.

 

➡ Jeżeli chodzi o pozostałe określniki ilości, to musimy używać przyimka OF, jeśli występuje po nich:

 • a) zaimek osobowy (us, you, them, etc.),

 • b) rzeczownik poprzedzony zaimkiem dzierżawczym lub wskazującym (his life, this way, etc.),

 • c) rzeczownik poprzedzony przedimkiem określonym (the shops, the toys, the boys, etc.)

 

➡ W przypadku określnika all nie musimy stosować się do reguły b) i c). Z kolei w przypadku określnika both możemy pomijać regułę b).

All (of) my children are obliging.
All (of) the products in the shop must have a price tag.
All products are of high quality.

Both (of) my cats are mischievous.
Both of the boys were naughty.

 

Określniki ilości w języku angielskim - Quantifiers

 

1. Each & every

Each / every notebook is colourful and useful.
The book has to be read by each / every student.

 

 

2. All & most

All children were playing in the backyard.
All of them were very kind and friendly.

Most of my colleagues are devoted to their families.
Most of the people I know like spending holiday on beach.
Most foreign tourists love Polish cuisine.

 

 

3. Many, a number of // several, a few, a couple of // few

➡ Wszystkie powyższe określniki ilości są stosowane z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej.

➡ Many (dużo) występuje najczęściej w pytaniach oraz zdaniach przeczących.

Have you got many tasks to perform at work?
Our children haven’t got many toys.

There are a number of issues to discuss at today’s meeting.
I’ve got several good friends who I can rely on.
We’ve bought a few apples for afternoon tea.
Alice wished to ask a couple of questions.

➡ Few lub very few oznacza mało, prawie wcale (= hardly any, almost none)

There are few things which make me irritated.
Very few children wanted to visit the castle.

 

 

4. Much, a great deal of // a little, little

➡ Podane powyżej określniki ilości stosujemy z rzeczownikami niepoliczalnymi.

➡ Much (dużo) używamy głównie w pytaniach oraz przeczeniach.

How much money do you have on you?
I haven’t got much time now.

They had a great deal of houses in Canada, New Zealand and United States.
I’ve got a little milk in the fridge. I hope it will suffice for a cup of coffee.

 

➡ Little lub very little używamy, gdy chcemy powiedzieć, że czegoś jest bardzo mało lub prawie wcale (= hardly any, almost none).

I know little about cars.
I’m afraid we’ve got very little petrol in our car.

 

 

5. a lot of = lots of = loads of = plenty of // some, any

➡ Wszystkie powyższe określniki ilości mogą być używane zarówno z rzeczownikami policzalnymi jak i niepoliczalnymi.

They know a lot of people.
They caused lots of commotion when they arrived yesterday.
There are loads of plates in the sink.
She has always plenty of ideas.

➡ Some używamy w zdaniach twierdzących i pytaniach, gdy coś komuś proponujemy.
➡ Any używamy w zdaniach przeczących i pytaniach.

I’ve got some problems with my children.
Would you like some sandwiches?

I haven’t got any worries.
Do you have any brothers?

 

 

6. Both, either, neither

➡ Both (oba) stosujemy, gdy mówimy o dokładnie dwóch rzeczach lub osobach. Po both (of) stosujemy zawsze czasownik w liczbie mnogiej.

Peter and Richard are friendly. I like them both.
Both (of) my children are obedient.

 

➡ Either (którykolwiek) oraz neither (żaden) również odnoszą się do wyboru pomiędzy dwoma rzeczami lub osobami. Po wyrażeniach either of oraz neither of stosujemy czasownik w liczbie pojedynczej lub mnogiej.

You can take either dress – black or navy blue.
Either day is fine for me to meet with you – Thursday or Saturday.
Apple or orange juice? – I’m sorry, but neither flavour is my favourite.

Neither book was  interesting.

Either of the meetings was / were prolonged.
Neither of his ideas is / are good.

 

 

7. No, none of

➡ No (żaden, ani trochę, nic)

I had no intention to hurt you.
He has got no friends.

 

➡ None of (żaden z) jest używane, gdy mówimy o więcej niż dwóch rzeczach lub osobach. Po none of możemy stosować czasownik w liczbie pojedynczej lub mnogiej.

None of the teachers was / were pleased with students’ results.
None of the electronic devices is / are necessary for me.

 

Mam nadzieję, że dzisiejszy wpis był dla Was pomocny. Po więcej gramatycznych wpisów zapraszam do tej zakładki – Angielski gramatyka.

Udanej nauki języka angielskiego i do zobaczenia w kolejnym wpisie! 🙂

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane