Wszystko, co powinieneś wiedzieć o maturze ustnej z języka angielskiego

Maj 8, 2017 Agata Pruszyńska

Matura ustna z angielskiego jest jednolita i nie ma już podziału na poziom podstawowy i rozszerzony. Egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, która ma na celu oswoić osobę zdającą z egzaminem oraz wprowadzić do części właściwej. Zadawane pytania dotyczą życia codziennego oraz zainteresowań zdającego.

Właściwy egzamin składa się z trzech zadań:

 1. Rozmowy z odgrywaniem roli

 2. Opisu zdjęcia i odpowiedzi na 3 pytania

 3. Wypowiedzi na temat materiału stymulującego i odpowiedzi na 2 pytania

Nauka angielskiego online - blog - matura ustna z angielskiego

 

Rozmowa z odgrywaniem roli

ad. 1 W tym zadaniu przedstawiona jest sytuacja oraz cztery kwestie, które musimy poruszyć w rozmowie z egzaminatorem. Nie musimy zachowywać ich kolejności, jednak ważne jest, abyśmy omówili każdą z nich i ją rozwinęli przynajmniej jednym dodatkowym zdaniem. Na przygotowanie mamy pół minuty.

Zadanie sprawdza umiejętność uzyskiwania i udzielania informacji, dlatego warto przypomnieć sobie sposoby, w jakie możemy zadawać pytania w języku angielskim. Rozróżniamy:

pytania zamknięte, które w tłumaczeniu na język polski rozpoczynają się od słówka ‘czy’, na które odpowiadamy używając form krótkich (np. ‘Yes, I do’; ‘No, I don’t’),

pytania otwarte, gdzie występuje zaimek pytający (who, when, where etc.),

pytania pośrednie, które rozpoczynamy od zwrotu grzecznościowego, po którym następuje właściwe pytanie, ale już w szyku zdania oznajmującego.

 

PYTANIA ZAMKNIĘTE

Do you like going to the cinema?

 Czy lubisz chodzić do kina?

Have you ever been to China?

 Czy kiedykolwiek byłeś w Chinach?

Did you read this book?

 Czy czytałeś tą książkę?

Will you help me with throwing a party?

 Czy pomożesz mi przy urządzeniu przyjęcia?

Can you do me a favour?

 Czy możesz wyświadczyć mi przysługę?

PYTANIA OTWARTE

Why can’t you come on Friday?

 Dlaczego nie możesz przyjść w piątek?

What is the best place for running in your town?

 Jakie jest najlepsze miejsce do biegania w Twoim mieście?

When can I start my job?

Kiedy mogę zacząć pracę?

How much does this skirt cost?

 Ile kosztuje ta spódniczka?

Where do you live?

 Gdzie mieszkasz?

Which book do you recommend?

 Którą książkę polecasz?

Who did you make a surprise for?

 Dla kogo zrobiłeś niespodziankę?

PYTANIA POŚREDNIE

Can you tell me when I can start my job?

 Czy możesz mi powiedzieć kiedy mogę zacząć pracę?

 I’d like to know what duties I will have.

 Chciałabym wiedzieć jakie będę miała obowiązki.

Do you know if I can take a day off tomorrow?

 Czy wiesz czy mogę wziąć dzień wolnego jutro?

Please tell me where I should come on Monday.

 Proszę powiedz mi gdzie powinnam przyjść w poniedziałek?

 

 

Opis zdjęcia i odpowiedź na 3 pytania

ad. 2 Zadanie polega w pierwszej kolejności na opisaniu zdjęcia. Opisując zdjęcia należy poruszyć trzy najważniejsze aspekty:

 • kto jest na zdjęciu (wiek, zawód, wygląd zewnętrzny, ubiór)

 • co robi (wykonywana czynność, emocje przedstawione na zdjęciu),

 • gdzie się znajduje (otoczenie).

Zdjęcie opisujemy w czasie teraźniejszym, a do mówienia o wykonywanych na zdjęciu czynnościach używamy czasu Present Continuous. W zadaniu nie jest przewidziany czas na przygotowanie się, dlatego do opisu zdjęcia przystępujemy od razu po zakończeniu zadania pierwszego.

 

Druga część zadania to odpowiedź na trzy pytania związane z ilustracją lub z osobistymi doświadczeniami zdającego.

1) Pierwsze pytanie zawsze odnosi się bezpośrednio do sytuacji przedstawionej na zdjęciu i dotyczy naszych przypuszczeń, dlatego możemy używać czasowników modalnych (may, might, can’t) lub zwykłych czasowników (guess, look like, suppose, seem).

2) Drugie pytanie dotyczy tematyki zdjęcia i wymaga wyrażenia własnych odczuć lub opinii. Użyteczne zwroty to:

 • I believe that …

 • In my opinion …

 • As far as I’m concerned …

3) Trzecie pytanie dotyczy zdarzenia lub sytuacji, która wydarzyła się w przeszłości i również nawiązuje do tematyki zdjęcia. Opisując zdarzenia z przeszłości należy używać czasu Past Simple oraz czasu Past Continuous.

 

Materiał stymulujący i odpowiedź na 2 pytania

ad. 3 Zadanie polega na wybraniu jednej spośród dwóch ilustracji, która najlepiej obrazuje zadany temat.  Wybór należy uzasadnić. Musimy również wyjaśnić, dlaczego odrzucamy pozostałą propozycję.

Druga część polecenia to odpowiedź na dwa pytania nawiązujące do tematyki przedstawionej na ilustracjach. Odpowiadając na nie musimy wyrazić, czy zgadzamy się z danym stwierdzeniem, czy też nie i dlaczego. Wypowiedź należy pogłębić przez podanie argumentów zarówno za i przeciw. Podsumowując wypowiedź wyrażamy ponownie własną opinię na zadany temat.

 

Cała seria wpisów poświęconych powtórkom przed maturą z języka angielskiego jest dostępna pod kategorią – matura z angielskiego.

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane