Tworzenie czasowników

Kwiecień 28, 2017 Agata Pruszyńska

Do tej pory poznaliśmy zasady tworzenia rzeczowników od czasowników, tworzenia przymiotników i przysłówków, tworzenia przymiotników o znaczeniu przeciwnym oraz tworzenia nazw zawodów i wykonawców czynności. Kolejna część słowotwórstwa dotyczy tworzenia czasowników.

Nauka angielskiego online - blog - tworzenie czasowników

 

Czasowniki w języku angielskim tworzymy przez:

1. dodanie końcówki -en:

deep                     =>                     deepen (pogłębiać)

moist                    =>                     moisten (nawilżać)

soft                       =>                     soften (złagodzić)

tight                      =>                     tighten (napinać)

 

2. dodanie końcówki -ify:

clear                       =>                     clarify (wyjaśniać)

false                       =>                     falsify (fabrykować)

just                         =>                     justify (uzasadniać)

pure                       =>                      purify (czyścić)

simple                    =>                      simplify (upraszczać, ułatwiać)

 

3. dodanie końcówki -ize:

American               =>                   Americanize (zamerykanizować)

economic               =>                   economize (oszczędzać)

fertile                     =>                   fertilize (nawozić)

immortal                =>                   immortalize (uwieczniać)

modern                  =>                    modernize (unowocześniać)

private                   =>                    privatize (sprywatyzować)

 

4. dodanie przedrostka -en:

able                        =>                  enable (umożliwiać)

danger                   =>                   endanger (zagrażać)

large                      =>                   enlarge (rozszerzać)

rich                        =>                   enrich (wzbogacać)

sure                       =>                   ensure (zapewniać)

 

 

Na koniec przedstawiamy tabelkę związaną z wymiarami takimi jak: długość, szerokość, głębokość. Te słowa tworzymy w bardzo podobny sposób, dlatego warto nauczyć się ich za jednym razem.

 

Rzeczownik Przymiotnik Czasownik
breadth broad broaden (poszerzać)
depth deep deepen (pogłębiać)
height high heighten (zaostrzać)
length long lenghten (przedłużać)
strength strong strengthen (wzmacniać)
width wide widen (poszerzać)

 

Cała seria wpisów poświęconych słowotwórstwu jest dostępna tutaj – słowotwórstwo angielski.

 

O mnie

Jestem lektorem i tłumaczem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

  • Archiwum

    Kategorie wpisów

    Zapisz się na newsletter

    Najczęściej czytane