Stopniowanie przymiotników w języku angielskim – opisywanie różnic

Czerwiec 13, 2017 Agata Pruszyńska

W ostatnim wpisie omawialiśmy podstawowe zasady stopniowania przymiotników w języku angielskim. Dzisiaj kontynuujemy temat i przedstawiamy metody modyfikowania stopniowanych przymiotników. Używając dodatkowych wyrażeń możemy wyrazić siłę różnicy porównując dwie rzeczy lub osoby między sobą. Ponadto pokażemy jak prawidłowo stosować pozostałe konstrukcje porównawcze z użyciem przymiotnika w stopniu wyższym (comparative adjective).

 

Blog o nauce angielskiego - Nauka angielskiego online - Angielski gramatyka - Stopniowanie przymiotników - opisywanie różnic

 

Wyrażanie różnic za pomocą dodatkowych zwrotów

 

 1. Opisywanie dużej różnicy

Aby wyrazić dużą różnicę używamy wyrażeń by far (zdecydowanie), easily (z pewnością)  przed przymiotnikami w stopniu najwyższym lub far, much, a lot (dużo) przed przymiotnikami w stopniu wyższym oraz not nearly as … as (zupełnie nie taki …. jak) wstawiając w miejsce kropek przymiotnik niestopniowany.

 

by far , easily + superlative adjective

She’s by far the most intelligent person in our class.
He’s easily the most attractive boy in our school.

 

far, much, a lot  + comparative adjective

Peter is far funnier than Monica.
She’s much more trustworthy than Lidia.
Mark is a lot taller than me.

 

not nearly as + adjective + as

She’s not nearly as generous as you are.

 

 1. Opisywanie małej różnicy

Opisując małą różnicę korzystamy z wyrażeń a little, a bit, slightly (trochę) występujących przed przymiotnikami w stopniu wyższym oraz wyrażenia not quite as …. as (niezupełnie taki … jak) lub nearly as …. as (niemal, prawie taki … jak), gdzie w miejsce kropek stawiamy przymiotnik niestopniowany.

 

a little, a bit, slightly + comparative adjective

She’s just a little taller than you.
He’s a bit more relaxed this day.
She was slightly better than you.

 

not quite as + adjective + as

I’m not quite as nice as Julia is.

 

nearly as + adjective + as

Spain is nearly as sunny as Italy.

 

 1. Opisywanie rzeczy, które są takie same

Mówiąc o dwóch rzeczach, które są takie same korzystamy z wyrażenia as ……. as (taki …. jak), wstawiając w miejsce kropek przymiotnik niestopniowany.

 

as + adjective + as

He is as brave as a lion.
Cracow is as beautiful as Poznań.

 

Inne porównania stosowane z przymiotnikami w stopniu wyższym

 

 • Aby porównać dwie rzeczy lub osoby korzystamy z przymiotników w stopniu wyższym (comparative) oraz słówka than.

Mark is taller than Peter.
She’s more talented than me.
Lucas is more talkative than Andrew.

 

 • Aby pokazać, że dane zjawisko wzrasta lub maleje, używamy konstrukcji: comparative + and + comparative

It was getting colder and colder.
Situation was worse and worse.

 

 • Aby pokazać, że dwie rzeczy zmieniają się równocześnie lub że jedna rzecz zależy od drugiej, używamy konstrukcji: the + comparative …, the + comparative …

The older we get, the wiser we become.
The more interesting it seems, the more involved I am.

 

Osoby zainteresowane innymi zagadnieniami gramatycznymi zapraszamy do zaglądania do zakładki – Angielski gramatyka.

 

O mnie

Jestem lektorem i tłumaczem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane