Przydatne zwroty na maturze ustnej z angielskiego

Maj 9, 2017 Agata Pruszyńska

Ostatnio omawialiśmy najważniejsze kwestie dotyczące matury ustnej z angielskiego. Temat jest dość obszerny, dlatego jako uzupełnienie przygotowaliśmy przydatne zwroty, które z powodzeniem możecie wykorzystać na swoim egzaminie.

Nauka angielskiego online - blog - matura ustna z angielskiego - zwroty

Opis zdjęcia

Opisując zdjęcie powinniśmy skupić się na tym, kto jest na zdjęciu, co robi oraz gdzie się znajduje. Dodatkowo możemy wspomnieć o emocjach i odczuciach osoby lub osób występujących na zdjęciu. Do opisu rozmieszczenia osób i obiektów przyda się następujące słownictwo:

 

In the picture/photo I can see …

Na zdjęciu widzę …

The picture/photo shows …

Zdjęcie przedstawia …

There is/There are …. in this picture

Na tym zdjęciu jest/są …

in the top part of the picture

w górnej części zdjęcia

in the bottom part of the picture

w dolnej części zdjęcia

in the middle

na środku

in the background

w tle

behind

za

in front of

przed

over

nad

under

pod

next to/beside

obok

opposite

naprzeciwko

on the left/on the right

po lewej/prawej stronie

 

Wypowiedź na temat materiału stymulującego

Na podstawie materiału stymulującego wybieramy jedną ilustrację spośród dwóch lub trzech, która najlepiej obrazuje podaną w treści zadania tematykę. Nasza wypowiedź powinna składać się z kilku elementów. Po pierwsze mówimy, którą propozycję wybieramy i dlaczego. Następnie mówimy, dlaczego nie wybieramy pozostałych propozycji. Na koniec podsumowujemy naszą wypowiedź jednym lub dwoma zdaniami. Przydatne zwroty zostały przedstawione w poniższej tabelce.

 

Wstęp

I think I would choose …

 Uważam, że wybrałbym …

I think that the first/second option would be a better choice.

 Uważam, że pierwsza/druga propozycja byłaby lepszym wyborem.

Wyjaśnienie, dlaczego wybieramy tą propozycję

The main reason for choosing the first/second option is …

 Głównym powodem wybrania pierwszej/drugiej propozycji jest …

Another point in favour of this option is …

 Innym argumentem przemawiającym na korzyść tej propozycji jest …

I would also go for this option because …

 Wybrałbym tą propozcyję, ponieważ …

Wyjaśnienie, dlaczego odrzucamy pozostałe propozycje

I wouldn’t choose … because …

 Nie wybrałbym …, ponieważ …

The main disadvantage of this option is …

 Główną wadą tej propozycji jest …

Another downside to this choice is …

 Kolejną wadą tego wyboru jest …

Podsumowanie

All in all, I’m convinced that the first/second option would be a better choice.

 Podsumowując, jestem przekonany, że pierwsza/druga propozycja byłaby lepszym wyborem.

To sum up, I’m sure that the first/second option would be the best.

 Podsumowując, jestem pewien, że pierwsza/druga propozycja byłaby najlepsza.

 

Cała seria wpisów poświęconych powtórkom przed maturą z języka angielskiego jest dostępna pod kategorią – matura z angielskiego.

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

  • Archiwum

    Kategorie wpisów

    Zapisz się na newsletter

    Najczęściej czytane