Present Continuous – zastosowanie

Kwiecień 25, 2017 Agata Pruszyńska

W ostatnim wpisie przedstawiliśmy budowę czasu Present Continuous oraz charakterystyczne okoliczniki czasu (time expressions). Pokazaliśmy jak wyglądają zdania twierdzące, pytania oraz przeczenia w tym czasie. Dzisiaj przechodzimy do zastosowań czasu Present Continuous.

Nauka angielskiego online - blog - Present Continuous zastosowanie

Zastosowanie czasu Present Continuous:

1) Używamy czasu Present Continuous do mówienia o czynnościach wykonywanych teraz, w danej chwili (w momencie mówienia):

Please don’t make so much noise. I’m trying to work.
‘Where’s Mark?’ ‘He’s having a shower.’
Let’s go out now. It isn’t raining any more.

 

2) Do mówienia o czynnościach dziejących się w obrębie teraźniejszości, ale niekoniecznie w momencie mówienia, również używamy czasu Present Continuous:

Kate wants to work in Italy, so she’s learning Italian (but perhaps she isn’t learning Italian at the time of speaking).
Some friends of mine are building their own house. They hope to finish it next summer.

 

3) Present Continuous jest używany również z okolicznikami czasu takimi jak: today, this week/month/year:

A: You’re working hard today.
B: Yes, I have a lot to do.

The company I work for isn’t doing so well this year.

 

4) Używamy czasu Present Continuous, gdy mówimy o zmianach zachodzących w obrębie teraźniejszości, w szczególności z czasownikami takimi jak:

– get
– change
– improve
– increase
– rise
– fall
– grow
– begin
– start

Is your English getting better?
The population of the world is increasing very fast.
At first I didn’t like my job, but I’m beginning to enjoy it now.

 

5) Możemy również stosować czas Present Continuous, gdy mówimy o rzeczach, które się powtarzają i są dla nas irytujące. Najczęściej są to różne przywary ludzkie i dla podkreślenia tego, iż ktoś coś robi notorycznie, używamy słówka „always”:

I’m always losing things. = I lose things very often, perhaps too often, or more often than normal.
Tim is never satisfied. He’s always complaining. = He complains too much.

 

 

Uwaga: W języku angielskim używamy form ciągłych do czynności i wydarzeń, które się rozpoczęły, ale nie zakończyły (they are eating/it is raining etc.). Niektóre czasowniki, takie jak np. „know”, „like” nie są normalnie używane w ten sposób, nawet jeśli dotyczą zdarzeń nieukończonych i dziejących się w momencie mówienia. Nigdy nie powiemy „I’m knowing”, taka forma nie występuje; mówimy „I know.”

 

Następujące czasowniki nie są normalnie używane w czasie Present Continuous:

1. Pierwsza grupa to czasowniki wyrażające emocje i preferencje (lubić, nienawidzić, woleć, chcieć itd.).

2. Kolejna grupa to czasowniki wyrażające stan umysłu (rozumieć, wiedzieć, zdawać sobie sprawę, wierzyć itd.).

3. Trzecia grupa obejmuje czasowniki związane z przynależnością (belong), dopasowaniem (fit), składem i zawartością (contain, consist).

4. Ostatnia grupa czasowników to czasowniki związane ze zmysłami (słyszeć, widzieć, czuć, smakować).

 

like     love      hate      want     need      prefer
know    realise      suppose     mean      understand      believe      remember
belong    fit     contain     consist     include     seem
hear     see     smell     taste

 

I’m hungry. I want something to eat.
Do you understand what I mean?
Ann doesn’t seem very happy at the moment.

 

Więcej na temat innych czasów i zagadnień gramatycznych znajdziesz w zakładce Angielski gramatyka.

O mnie

Jestem lektorem i tłumaczem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

  • Archiwum

    Kategorie wpisów

    Zapisz się na newsletter

    Najczęściej czytane